Tàu Trung Quốc bắt đầu hoạt động trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Chúc Dung sẽ ở trên bệ hạ cánh thêm vài ngày trước khi lăn bánh trên sao Hỏa để tìm kiếm dấu vết của nước băng.


Tàu thám hiểm trên sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc sẽ bắt đầu hoạt động trong tuần này nếu tất cả theo đúng kế hoạch. Robot 6 bánh nằm trong nhiệm vụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc hạ cánh xuống hành tinh đỏ vào tối ngày 14/5 trên đồng bằng Utopia Planitia rộng lớn. Robot mang tên Chúc Dung vẫn ở trên bệ hạ cánh từ sau đó. Tàu thám hiểm Chúc Dung sẽ dành 7 - 8 ngày đầu tiên trên bề mặt sao Hỏa để nghiên cứu môi trường xung quanh, kiểm tra các hệ thống và thiết bị, theo đại diện của Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc (CNSA). Theo lịch trình, tàu sẽ lăn bánh khỏi trạm đổ bộ và tiếp xúc với lớp bụi đỏ của sao Hỏa lần đầu tiên vào ngày 21/5 hoặc 22/5.Phương tiện đồng hành cùng robot là tàu bay quanh quỹ đạo Thiên Vấn 1, hoàn thành một vòng quanh hành tinh đỏ sau 48 giờ. Nhưng gần đây con tàu đã điều chỉnh quỹ đạo xuống thấp hơn nhiều với chu kỳ 8,2 giờ, phù hợp hơn để truyền lượng lớn dữ liệu giữa tàu Chúc Dung và ban kiểm soát nhiệm vụ trên Trái Đất. Nhiệm vụ Thiên Vấn 1 phóng vào ngày 23/7/2020, chỉ 4 ngày sau khi tàu bay quanh quỹ đạo sao Hỏa Hope của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cất cánh và một tuần sau, Tàu thám hiểm Perseverance của NASA cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự.Tàu Thiên Vấn 1 tới quỹ đạo sao Hỏa vào ngày 10/2 năm nay. Tàu Chúc Dung tách khỏi Thiên Vấn 1 và rơi qua khí quyển hành tinh vào cuối tuần trước. Sau khi rời khỏi trạm đổ bộ, Tàu thám hiểm nặng 240 kg sẽ dành ít nhất 3 tháng để nghiên cứu địa chất và tìm kiếm băng chứa nước.Tàu Thiên Vấn 1 được thiết kế để vận hành ít nhất một năm sao Hỏa, tương đương khoảng 687 ngày Trái Đất. Con tàu đầu tiên do Trung Quốc sản xuất hoàn toàn không chỉ đóng vai trò như trạm truyền dữ liệu mà còn trang bị camera độ phân giải cao để nghiên cứu khoáng chất.An Khang (Theo Space) Tàu Trung Quốc truyền tin từ sao Hỏa về Trái Đất thế nào?Tau Trung Quoc bat dau hoat dong tren sao Hoa


Tau tham hiem Chuc Dung se o tren be ha canh them vai ngay truoc khi lan banh tren sao Hoa de tim kiem dau vet cua nuoc bang.


Tau tham hiem tren sao Hoa dau tien cua Trung Quoc se bat dau hoat dong trong tuan nay neu tat ca theo dung ke hoach. Robot 6 banh nam trong nhiem vu Thien Van 1 cua Trung Quoc ha canh xuong hanh tinh do vao toi ngay 14/5 tren dong bang Utopia Planitia rong lon. Robot mang ten Chuc Dung van o tren be ha canh tu sau do. Tau tham hiem Chuc Dung se danh 7 - 8 ngay dau tien tren be mat sao Hoa de nghien cuu moi truong xung quanh, kiem tra cac he thong va thiet bi, theo dai dien cua Co quan Vu tru Trung Quoc (CNSA). Theo lich trinh, tau se lan banh khoi tram do bo va tiep xuc voi lop bui do cua sao Hoa lan dau tien vao ngay 21/5 hoac 22/5.Phuong tien dong hanh cung robot la tau bay quanh quy dao Thien Van 1, hoan thanh mot vong quanh hanh tinh do sau 48 gio. Nhung gan day con tau da dieu chinh quy dao xuong thap hon nhieu voi chu ky 8,2 gio, phu hop hon de truyen luong lon du lieu giua tau Chuc Dung va ban kiem soat nhiem vu tren Trai Dat. Nhiem vu Thien Van 1 phong vao ngay 23/7/2020, chi 4 ngay sau khi tau bay quanh quy dao sao Hoa Hope cua Cac tieu vuong quoc Arab thong nhat cat canh va mot tuan sau, Tau tham hiem Perseverance cua NASA cung thuc hien nhiem vu tuong tu.Tau Thien Van 1 toi quy dao sao Hoa vao ngay 10/2 nam nay. Tau Chuc Dung tach khoi Thien Van 1 va roi qua khi quyen hanh tinh vao cuoi tuan truoc. Sau khi roi khoi tram do bo, Tau tham hiem nang 240 kg se danh it nhat 3 thang de nghien cuu dia chat va tim kiem bang chua nuoc.Tau Thien Van 1 duoc thiet ke de van hanh it nhat mot nam sao Hoa, tuong duong khoang 687 ngay Trai Dat. Con tau dau tien do Trung Quoc san xuat hoan toan khong chi dong vai tro nhu tram truyen du lieu ma con trang bi camera do phan giai cao de nghien cuu khoang chat.An Khang (Theo Space) Tau Trung Quoc truyen tin tu sao Hoa ve Trai Dat the nao?

Tàu Trung Quốc bắt đầu hoạt động trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Chúc Dung sẽ ở trên bệ hạ cánh thêm vài ngày trước khi lăn bánh trên sao Hỏa để tìm kiếm dấu vết của nước băng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: