Mã ngành trường Đại học Thương mại 2019 tất cả các khối

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Thương mại năm 2019 cần điền đúng mã trường là TMA, và cần điền đúng mã ngành là TM17 nếu đăng ký học ngành Thương mại điện tử.Hiện nay từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 20/4 là khoảng thời gian để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây). Theo ghi nhận, Đại học Thương mại là một trong những trường được thí sinh quan tâm nhiều nhất.


Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Thương mại cần điền đúng mã trường là TMA, và cần điền đúng mã ngành là TM17 nếu đăng ký học ngành Thương mại điện tử.


Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu ở đây.


Mã ngành Đại học Thương mại Hà Nội 2019

b1-ma-truong-dai-hoc-thuong-mai-2019-ha-noi-ma-nganh-truong-dai-hoc-thuong-mai-2019-ma-truong-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Thương mại năm 2019 cần điền đúng mã trường là TMA, và cần điền đúng mã ngành là TM17 nếu đăng ký học ngành Thương mại điện tử (nguồn ảnh: tmu.edu.vn).


STTTrình độ đào tạoMã ngànhNgành họcChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp môn xét tuyển 1Tổ hợp môn xét tuyển 2Tổ hợp môn xét tuyển 3Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QGTheo phương thức khácTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chính
1Trình độ đại họcTM01Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)350Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
2Trình độ đại họcTM02Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
3Trình độ đại họcTM03Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
4Trình độ đại họcTM04Marketing (Marketing thương mại)225Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
5Trình độ đại họcTM05Marketing (Quản trị thương hiệu)150Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
6Trình độ đại họcTM06Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
7Trình độ đại họcTM07Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)125Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
8Trình độ đại họcTM08Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chất lượng cao)100Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
9Trình độ đại họcTM09Kế toán (Kế toán công)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
10Trình độ đại họcTM10Kiểm toán (Kiểm toán)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
11Trình độ đại họcTM11Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
12Trình độ đại họcTM12Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
13Trình độ đại họcTM13Kinh tế (Quản lý kinh tế)275Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
14Trình độ đại họcTM14Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)150Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
15Trình độ đại họcTM15Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại chất lượng cao)100Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
16Trình độ đại họcTM16Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
17Trình độ đại họcTM17Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
18Trình độ đại họcTM18Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)250Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
19Trình độ đại họcTM19Luật kinh tế (Luật kinh tế)200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
20Trình độ đại họcTM20Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)75Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Pháp
21Trình độ đại họcTM21Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Trung
22Trình độ đại họcTM22Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)150Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
23Trình độ đại họcTM23Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)250Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhMa nganh truong Dai hoc Thuong mai 2019 tat ca cac khoi


Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Thuong mai nam 2019 can dien dung ma truong la TMA, va can dien dung ma nganh la TM17 neu dang ky hoc nganh Thuong mai dien tu.Hien nay tu dau thang 4 cho den het ngay 20/4 la khoang thoi gian de thi sinh tren ca nuoc ghi phieu dang ky du thi THPT quoc gia 2019 va dang ky xet tuyen Dai hoc Cao dang Trung cap (xem huong dan ghi phieu o day). Theo ghi nhan, Dai hoc Thuong mai la mot trong nhung truong duoc thi sinh quan tam nhieu nhat.


Thuc te viec ghi dung chuan thong tin trong phieu dang ky ngay tu dau van rat can thiet, tranh sai sot khong dang co can phai sua doi. Vi du thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Thuong mai can dien dung ma truong la TMA, va can dien dung ma nganh la TM17 neu dang ky hoc nganh Thuong mai dien tu.


Tren Cong thong tin thituyensinh.vn cac thi sinh co the tim hieu thong tin kha tuong tan ve cac truong Dai hoc va co the tra cuu nhanh de tranh nham lan ma truong, ma nganh, ten nganh..., chung ta co the hoc cach tra cuu o day.


Ma nganh Dai hoc Thuong mai Ha Noi 2019

b1-ma-truong-dai-hoc-thuong-mai-2019-ha-noi-ma-nganh-truong-dai-hoc-thuong-mai-2019-ma-truong-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Thuong mai nam 2019 can dien dung ma truong la TMA, va can dien dung ma nganh la TM17 neu dang ky hoc nganh Thuong mai dien tu (nguon anh: tmu.edu.vn).


STTTrinh do dao taoMa nganhNganh hocChi tieu (du kien)To hop mon xet tuyen 1To hop mon xet tuyen 2To hop mon xet tuyen 3To hop mon xet tuyen 4
Theo xet KQ thi THPT QGTheo phuong thuc khacTo hop monMon chinhTo hop monMon chinhTo hop monMon chinhTo hop monMon chinh
1Trinh do dai hocTM01Quan tri kinh doanh (Quan tri kinh doanh)350Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
2Trinh do dai hocTM02Quan tri khach san (Quan tri khach san)200Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
3Trinh do dai hocTM03Quan tri dich vu du lich va lu hanh (Quan tri dich vu du lich va lu hanh)200Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
4Trinh do dai hocTM04Marketing (Marketing thuong mai)225Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
5Trinh do dai hocTM05Marketing (Quan tri thuong hieu)150Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
6Trinh do dai hocTM06Logistics va Quan ly chuoi cung ung (Logistics va Quan ly chuoi cung ung)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
7Trinh do dai hocTM07Ke toan (Ke toan doanh nghiep)125Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
8Trinh do dai hocTM08Ke toan (Ke toan doanh nghiep - chat luong cao)100Toan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhToan, Hoa hoc, Tieng Anh
9Trinh do dai hocTM09Ke toan (Ke toan cong)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
10Trinh do dai hocTM10Kiem toan (Kiem toan)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
11Trinh do dai hocTM11Kinh doanh quoc te (Thuong mai quoc te)200Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
12Trinh do dai hocTM12Kinh te quoc te (Kinh te quoc te)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
13Trinh do dai hocTM13Kinh te (Quan ly kinh te)275Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
14Trinh do dai hocTM14Tai chinh - Ngan hang (Tai chinh – Ngan hang thuong mai)150Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
15Trinh do dai hocTM15Tai chinh - Ngan hang (Tai chinh – Ngan hang thuong mai chat luong cao)100Toan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhToan, Hoa hoc, Tieng Anh
16Trinh do dai hocTM16Tai chinh - Ngan hang (Tai chinh cong)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
17Trinh do dai hocTM17Thuong mai dien tu (Quan tri Thuong mai dien tu)200Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
18Trinh do dai hocTM18Ngon ngu Anh (Tieng Anh Thuong mai)250Ngu van, Toan, Tieng Anh
19Trinh do dai hocTM19Luat kinh te (Luat kinh te)200Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
20Trinh do dai hocTM20Quan tri kinh doanh (Tieng Phap thuong mai)75Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Phap
21Trinh do dai hocTM21Quan tri kinh doanh (Tieng Trung thuong mai)100Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Trung
22Trinh do dai hocTM22He thong thong tin quan ly (Quan tri he thong thong tin)150Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh
23Trinh do dai hocTM23Quan tri nhan luc (Quan tri nhan luc doanh nghiep)250Toan, Vat li, Hoa hocToan, Vat li, Tieng AnhNgu van, Toan, Tieng Anh

Mã ngành trường Đại học Thương mại 2019 tất cả các khối

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Thương mại năm 2019 cần điền đúng mã trường là TMA, và cần điền đúng mã ngành là TM17 nếu đăng ký học ngành Thương mại điện tử.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: