Ban hành Chiến lược Khoa học công nghệ đến 2030

Chiến lược được ban hành xác định đến năm 2030, đầu tư cho khoa học công nghệ đạt 1,5-2% GDP, Việt Nam lọt top 40 quốc gia đổi mới sáng tạo.


Ngày 11/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030 với quan điểm coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò chiến lược trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.


Chiến lược lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện trường là chủ thể nghiên cứu mạnh; Nhà nước thực hiện vai trò điều phối, kiến tạo môi trường thể chế cho hoạt động hiệu quả toàn hệ thống.


Chiến lược đặt mục tiêu khoa học công nghệ đóng góp vào tăng tưởng kinh tế thông qua chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trên 50%. Đến 2030, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong ngành chế biến, chế tạo đạt ít nhất 45%. Khoa học công nghệ đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) trên mức 0,7. Đến 2025, đầu tư cho khoa học công nghệ đạt 1,2-1,5% GDP, năm 2030 là 1,5-2% GDP. Nước ta có 40-50 tổ chức khoa học công nghệ đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.


Nhân lực toàn thời gian cho khoa học công nghệ đạt 10 người trên một vạn dân năm 2025 và 12 người trên một vạn dân 5 năm tiếp theo, chú trọng phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Về công bố quốc tế, Chiến lược đặt mục tiêu tăng trung bình 10%, đơn đăng ký sáng chế tăng trung bình 16-18%, đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng 12-14% mỗi năm. Tỷ lệ đơn đăng ký bảo hộ ở nước ngoài tăng 10-12% mỗi năm, 8-10% sáng chế được thương mại hóa sau khi cấp bằng....


Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới cơ chế hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chủ động hội nhập quốc tế...


Chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo.


Hà An

Ban hanh Chien luoc Khoa hoc cong nghe den 2030


Chien luoc duoc ban hanh xac dinh den nam 2030, dau tu cho khoa hoc cong nghe dat 1,5-2% GDP, Viet Nam lot top 40 quoc gia doi moi sang tao.

Ban hành Chiến lược Khoa học công nghệ đến 2030

Chiến lược được ban hành xác định đến năm 2030, đầu tư cho khoa học công nghệ đạt 1,5-2% GDP, Việt Nam lọt top 40 quốc gia đổi mới sáng tạo.
Ban hành Chiến lược Khoa học công nghệ đến 2030
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: