Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12

Với phiên bản Android 12 mới ra, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều. Màn hình đen trắng sẽ khá phù hợp với các ảnh nền mang phong cách cổ điển hoặc kỳ bí.


Từ các phiên bản Android trước, người dùng điện thoại đã có thể chuyển sang màn hình đen trắng nếu muốn, nhưng cần kích hoạt chế độ lập trình viên. Đến phiên bản Android 12 mới ra, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều.


Màn hình đen trắng sẽ khá phù hợp với các ảnh nền mang phong cách cổ điển hoặc kỳ bí. Hãy cùng tham khảo hướng dẫn chuyển sang màn hình đen trắng trên Android 12.


Cách bật Grayscale Android 12 chuyển màn hình đen trắng


Người dùng cần vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display".


Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12
Người dùng cần vào mục "Settings" => "Accessibility".
Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12
Chọn "Text and display".

Hãy vào mục "Color correction" và gạt bật công tắc "Use color correction".


Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12
Hãy vào mục "Color correction".
Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12
Gạt bật công tắc "Use color correction".

Anh Hào

Huóng dãn chuyẻn màn hình den tráng tren Android 12


Vói phien bản Android 12 mói ra, viẹc chuyẻn sang màn hình den tráng trỏ nen don giản hon nhièu. Màn hình den tráng sẽ khá phù họp vói các ảnh nèn mang phong cách cỏ diẻn hoạc kỳ bí.

Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12

Với phiên bản Android 12 mới ra, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều. Màn hình đen trắng sẽ khá phù hợp với các ảnh nền mang phong cách cổ điển hoặc kỳ bí.
Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: