Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone?

Windows 10 có thể tận dụng chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi của iPhone để truy cập internet.


Giống như các thiết bị Android, iPhone cũng cho phép người dùng tạo một điểm truy cập cá nhân và cho phép các thiết bị khác kết nối để truy cập internet. Tính năng này rất tiện lợi khi bạn muốn chia sẻ kết nối internet trên iPhone với laptop khi đang di chuyển.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 1.

Kết nối laptop Windows 10 với điểm truy cập cá nhân từ iPhone (hotspot) là việc làm khá đơn giản. Tuy nhiên, đôi khi Windows 10 có thể không nhận diện được điểm phát sóng từ iPhone hoặc từ chối không thể kết nối được khiến cho công việc của bạn bị trì hoãn. Vậy làm thế nào để khắc phục vấn đề này? Sau đây là một số giải pháp.


Những việc cần làm đầu tiên


- Hãy đảm bảo rằng tính năng "Điểm truy cập cá nhân" ở iPhone đang được "Bật". Nếu nó đang ở trạng thái được "Bật", bạn hãy tiến hành "Tắt" và "Bật" lại vài lần. Đôi khi lại có hiệu quả.


- Hãy đảm bảo rằng iPhone đang được mở khóa màn hình.


- Khởi động lại iPhone, cũng như máy tính, sau đó thử kết nối lại.


- Trên máy tính, hãy kiểm tra xem Wi-Fi có đang bật hay chưa.


- Trên iPhone, hãy đảm bảo rằng tùy chọn "Cho phép người khác kết nối" đã được bật trong "Điểm truy cập Cá nhân".


- Cập nhật cả iOS và Windows 10 lên phiên bản mới nhất


"Tắt" và "Bật" lại Wi-Fi


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 2.

Trên cả PC và iPhone, bạn hãy thực hiện việc tắt Wi-Fi. Sau đó đợi một phút trước khi bật lại. Sau đó thực hiện lại việc kết nối.


Thay đổi mật khẩu của "Điểm truy cập Cá nhân" trên iPhone


Cách làm này nghe có vẻ "điên rồ" nhưng đôi khi lại cho kết quả ngoài sức tưởng tượng. Thay đổi mật khẩu của "Điểm truy cập Cá nhân" trên iPhone và ngay lập tức Windows 10 có thể nhận diện và kết nối bình thường trở lại.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 3.

Để làm việc này, bạn có hãy truy cập vào Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân > Mật khẩu.


Thay đổi tên hotspot ở iPhone


Thay đổi tên hotspot ở iPhone đôi khi có thể khắc phục vấn đề này. Bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 4.

Nhập tên mới cho iPhone, thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.


Khởi chạy tác vụ Network Troubleshooter trên Windows 10


Windows 10 cung cấp sẳn rất nhiều các trình tác vụ tìm và khắc phục vấn đề, trong đó bao gồm cả các sự cố về kết nối mạng. Bạn có thể khởi chạy Network Troubleshooter bằng cách truy cập vào Settings > Update & Security > Troubleshoot.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 5.

Sau đó hãy nhấn vào lựa chọn sự cố về kết nối và khởi chạy nó. Làm theo các hướng dẫn để khắc phục vấn đề.


Đặt lại cài đặt mạng trên iPhone


iPhone cung cấp sẳn tùy chọn cho phép người dùng có thể tiến hành đặt lại các cài đặt mạng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu và các cài đặt khác. Cách làm cũng cũng khá đơn giản.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 6.

Hãy truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại cài đặt mạng.


Thiết lập lại cài đặt mạng trên Windows 10


Windows 10 cũng cung cấp sẳn cho người dùng lựa chọn thực hiện việc đặt lại các cài đặt mạng. Khi được kích hoạt, hệ điều hành sẽ tiến hành xóa tất cả các cài đặt, bao gồm cả driver mạng mà bạn đã cài đặt. Sau đó khôi phục trạng thái mạng về mặc định lúc mới cài Windows. Lưu ý rằng việc đặt lại mạng có thể xóa một số phần mềm mạng như phần mềm VPN,…


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 7.

Để thiết lập lại cài đặt mạng trên Windows 10, bạn hãy truy cập vào Settings > Network & Internet > Status. Cuộn xuống cuối trang và nhấn vào "Network reset".


Vô hiệu hóa phần mềm antivirus trên Windows 10


Đôi khi phần mềm antivirus cũng có thể là nguyên nhân ngăn Windows 10 nhận diện và kết nối với hotspot trên iPhone. Vì vậy, bạn hãy tạm thời vô hiệu hóa nó và kiểm tra lại nếu điều đó có ích.


Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone? - Ảnh 8.

Hầu hết các giải pháp chống virus điều cung cấp một lựa chọn để tắt bảo vệ ngay từ biểu tượng ở khay hệ thống. Bạn hãy thử nhấp chuột phải vào biểu tượng antivirus ở khay hệ thống và kiểm tra xem tùy chọn đó có mặt ở đó để vô hiệu hóa bảo vệ hay không.


Và khi mọi thứ đã xong, đừng quên kích hoạt lại antivirus.


Cài đặt lại driver mạng trên Windows 10


Nếu các giải pháp trên không hiệu quả, bạn hãy thử cài đặt lại driver mạng. Trước khi gỡ cài đặt bản driver hiện tại, bạn hãy tải về gói cài đặt driver mạng mới từ trang web của nhà sản xuất.Lấy linkLam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone?


Windows 10 có thẻ tạn dụng chia se ket noi bang Wi-Fi của iPhone dẻ truy cạp internet.


Gióng nhu các thiét bị Android, iPhone cũng cho phép nguòi dùng tạo mọt diẻm truy cạp cá nhan và cho phép các thiét bị khác két nói dẻ truy cạp internet. Tính nang này rát tiẹn lọi khi bạn muón chia sẻ két nói internet tren iPhone vói laptop khi dang di chuyẻn.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 1.

Két nói laptop Windows 10 vói diẻm truy cạp cá nhan tù iPhone (hotspot) là viẹc làm khá don giản. Tuy nhien, doi khi Windows 10 có thẻ khong nhạn diẹn duọc diẻm phát sóng tù iPhone hoạc tù chói khong thẻ két nói duọc khién cho cong viẹc của bạn bị trì hoãn. Vạy làm thé nào dẻ khác phục ván dè này? Sau day là mọt só giải pháp.


Nhũng viẹc càn làm dàu tien


- Hãy dảm bảo ràng tính nang "Diem truy cap ca nhan" ỏ iPhone dang duọc "Bạt". Néu nó dang ỏ trạng thái duọc "Bạt", bạn hãy tién hành "Tát" và "Bạt" lại vài làn. Doi khi lại có hiẹu quả.


- Hãy dảm bảo ràng iPhone dang duọc mỏ khóa màn hình.


- Khỏi dọng lại iPhone, cũng nhu máy tính, sau dó thủ két nói lại.


- Tren máy tính, hãy kiẻm tra xem Wi-Fi có dang bạt hay chua.


- Tren iPhone, hãy dảm bảo ràng tùy chọn "Cho phép nguòi khác két nói" dã duọc bạt trong "Diẻm truy cạp Cá nhan".


- Cạp nhạt cả iOS và Windows 10 len phien bản mói nhát


"Tát" và "Bạt" lại Wi-Fi


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 2.

Tren cả PC và iPhone, bạn hãy thục hiẹn viẹc tát Wi-Fi. Sau dó dọi mọt phút truóc khi bạt lại. Sau dó thục hiẹn lại viẹc két nói.


Thay dỏi mạt khảu của "Diẻm truy cạp Cá nhan" tren iPhone


Cách làm này nghe có vẻ "dien rò" nhung doi khi lại cho két quả ngoài súc tuỏng tuọng. Thay dỏi mạt khảu của "Diẻm truy cạp Cá nhan" tren iPhone và ngay lạp túc Windows 10 có thẻ nhạn diẹn và két nói bình thuòng trỏ lại.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 3.

Dẻ làm viẹc này, bạn có hãy truy cạp vào Cài dạt > Diẻm truy cạp Cá nhan > Mạt khảu.


Thay dỏi ten hotspot ỏ iPhone


Thay dỏi ten hotspot ỏ iPhone doi khi có thẻ khác phục ván dè này. Bạn có thẻ thục hiẹn bàng cách truy cạp vào Cai dat > Cài dạt chung > Gioi thieu > Ten.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 4.

Nhạp ten mói cho iPhone, thay dỏi sẽ có hiẹu lục ngay lạp túc.


Khỏi chạy tác vụ Network Troubleshooter tren Windows 10


Windows 10 cung cáp sản rát nhièu các trình tác vụ tìm và khác phục ván dè, trong dó bao gòm cả các sụ có vè két nói mạng. Bạn có thẻ khỏi chạy Network Troubleshooter bàng cách truy cạp vào Settings > Update & Security > Troubleshoot.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 5.

Sau dó hãy nhán vào lụa chọn sụ có vè két nói và khỏi chạy nó. Làm theo các huóng dãn dẻ khác phục ván dè.


Dạt lại cài dạt mạng tren iPhone


iPhone cung cáp sản tùy chọn cho phép nguòi dùng có thẻ tién hành dạt lai cac cai dat mang ma khong anh huong den du lieu va cac cai dat khac. Cách làm cũng cung kha don gian.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 6.

Hãy truy cạp vào Cài dạt > Cài dạt chung > Dạt lại > Dạt lại cài dạt mạng.


Thiét lạp lại cài dạt mạng tren Windows 10


Windows 10 cũng cung cáp sản cho nguòi dùng lụa chọn thục hiẹn viẹc dạt lại các cài dạt mạng. Khi duọc kích hoạt, hẹ dièu hành sẽ tién hành xóa tát cả các cài dạt, bao gòm cả driver mạng mà bạn dã cài dạt. Sau dó khoi phục trạng thái mạng vè mạc dịnh lúc mói cài Windows. Luu y rang viec dat lai mang co the xoa mot so phan mem mang nhu phan mem VPN,…


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 7.

Dẻ thiét lạp lại cài dạt mạng tren Windows 10, bạn hãy truy cạp vào Settings > Network & Internet > Status. Cuọn xuóng cuói trang và nhán vào "Network reset".


Vo hiẹu hóa phàn mèm antivirus tren Windows 10


Doi khi phàn mèm antivirus cũng có thẻ là nguyen nhan ngan Windows 10 nhạn diẹn và két nói vói hotspot tren iPhone. Vì vạy, bạn hãy tạm thòi vo hiẹu hóa nó và kiẻm tra lại néu dièu dó có ích.


Lam gi khi Windows 10 khong nhan dien va ket noi duoc internet chia se tu iPhone? - Anh 8.

Hau het cac giai phap chong virus dièu cung cap mot lụa chọn de tat bao ve ngay tu bieu tuong ỏ khay he thong. Bạn hãy thủ nhap chuot phai vao bieu tuong antivirus ỏ khay he thong va kiem tra xem tuy chon dó co mat ỏ dó de vo hieu hoa bao ve hay khong.


Và khi mọi thú dã xong, dùng quen kích hoạt lại antivirus.


Cài dạt lại driver mạng tren Windows 10


Néu các giải pháp tren khong hiẹu quả, bạn hãy thủ cài dạt lại driver mạng. Truóc khi gõ cài dạt bản driver hiẹn tại, bạn hãy tải vè gói cài dạt driver mạng mói tù trang web của nhà sản xuát.Lay link

Làm gì khi Windows 10 không nhận diện và kết nối được internet chia sẻ từ iPhone?

Windows 10 có thể tận dụng chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi của iPhone để truy cập internet.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: