Thêm một nhà cung cấp dịch vụ Cloud Camera trên thị trường Việt Nam

Các đơn vị giám sát an ninh, ngân hàng – tổ chức tài chính, trường học, chuỗi bán lẻ hay ngành vận tải sẽ có thêm lựa chọn khi CMC Telecom công bố cung cấp dịch vụ quản trị và lưu trữ Camera tập trung chính thức từ tháng 6/2020.


Đại diện CMC Telecom cho biết với công nghệ điện toán đám mây phát triển như hiện nay, đơn vị này có thể giúp doanh nghiệp khắc phục những hạn chế về việc lưu trữ dữ liệu camera tập trung với hệ thống bản đồ quản lý vị trí cụ thể. Ngoài ra hệ thống CMC Cloud Camera còn có thể mở rộng để tích hợp hệ thống phân tích AI – trí thông minh nhân tạo trong tương lai.


Giải pháp CMC Cloud Camera là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý và lưu trữ tập trung dữ liệu camera trên nền tảng hạ tầng công nghệ điện toán đám mây CMC Cloud. Khách hàng có thể quản lý camera mọi lúc mọi nơi chỉ cần có đường truyền internet và hỗ trợ đa nền tảng truy cập gồm Web và App. Hệ thống này cũng tích hợp các tính năng phân tích nâng cao sử dụng trí tuệ nhân tạo như nhận diện khuôn mặt, cảnh báo ngăn chặn người trong danh sách đen. Điều này giúp cho hệ thống ngân hàng – tài chính, các chuỗi bán lẻ phòng tránh những trường hợp khả nghi, có hành vi phạm pháp. Không những thế, hoạt động chăm sóc khách hàng cũng tốt hơn nhờ vào việc có thể nhận diện trước các khách hàng quan trọng khi đến giao dịch.


Thêm một nhà cung cấp dịch vụ Cloud Camera trên thị trường Việt Nam
Mô hình vận hành CMC Cloud Camera trong ngân hàng.

Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud là nền tảng duy nhất kết nối trực tiếp với nền tảng điện toán đám mây của các hãng công nghệ lớn trên thế giới như AWS, Microsoft và Google. Bên cạnh việc kết nối trực tiếp tới nền tảng điện toán đám mây của các hãng, CMC Telecom cũng sở hữu hệ thống Data center trung lập đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật hàng đầu như bảo mật thanh toán PCI DSS, bảo mật an toàn thông tin và xác thực người dùng cho cloud ISO 27017, 27018, … . Điều này sẽ giúp khách hàng yên tâm trong việc xem lại và lưu trữ dữ liệu ổn định, mã hoá dữ liệu nâng cao 3 lớp, an toàn từ đường truyền cho đến không gian lưu trữ.


“Lợi thế của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ - CSP (Converged Solutions Provider), đồng thời định hướng phát triển nền tảng điện toán đám mây tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, ở bất cứ lĩnh vực hoạt động nào chúng tôi cũng xây dựng một hệ sinh thái số để doanh nghiệp không chỉ được sử dụng với chất lượng cao nhất mà còn là khả năng tối ưu hoá, kết nối và mở rộng trong tương lai.” – Đại diện CMC Telecom chia sẻ.


CMC Telecom là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC với 27 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Với định hướng phát triển thành tập đoàn số, lĩnh vực viễn thông – điện toán đám mây đang là lĩnh vực kinh doanh chiến lược số 1 của Tập đoàn Công nghệ CMC.
Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng hạ tầng triển khai mô hình hệ sinh thái mở C.OPE2N – Hub hội tụ, kết nối dữ liệu và chia sẻ tri thức được Tập đoàn Công nghệ CMC ra mắt năm 2019.
Tháng 5/2020, dịch vụ CMC Cloud của CMC Telecom đã được Tạp chí IFM (International Finance Magazine, Vương quốc Anh) bình chọn là Nhà cung cấp Dịch vụ Cloud Sáng tạo nhất 2020 – Most Innovative Cloud Service Provider.

 Phương Dung

Them mot nha cung cap dich vu Cloud Camera tren thi truong Viet Nam


Cac don vi giam sat an ninh, ngan hang – to chuc tai chinh, truong hoc, chuoi ban le hay nganh van tai se co them lua chon khi CMC Telecom cong bo cung cap dich vu quan tri va luu tru Camera tap trung chinh thuc tu thang 6/2020.


Dai dien CMC Telecom cho biet voi cong nghe dien toan dam may phat trien nhu hien nay, don vi nay co the giup doanh nghiep khac phuc nhung han che ve viec luu tru du lieu camera tap trung voi he thong ban do quan ly vi tri cu the. Ngoai ra he thong CMC Cloud Camera con co the mo rong de tich hop he thong phan tich AI – tri thong minh nhan tao trong tuong lai.


Giai phap CMC Cloud Camera la giai phap ho tro doanh nghiep trong viec giam sat, quan ly va luu tru tap trung du lieu camera tren nen tang ha tang cong nghe dien toan dam may CMC Cloud. Khach hang co the quan ly camera moi luc moi noi chi can co duong truyen internet va ho tro da nen tang truy cap gom Web va App. He thong nay cung tich hop cac tinh nang phan tich nang cao su dung tri tue nhan tao nhu nhan dien khuon mat, canh bao ngan chan nguoi trong danh sach den. Dieu nay giup cho he thong ngan hang – tai chinh, cac chuoi ban le phong tranh nhung truong hop kha nghi, co hanh vi pham phap. Khong nhung the, hoat dong cham soc khach hang cung tot hon nho vao viec co the nhan dien truoc cac khach hang quan trong khi den giao dich.


Them mot nha cung cap dich vu Cloud Camera tren thi truong Viet Nam
Mo hinh van hanh CMC Cloud Camera trong ngan hang.

Nen tang dien toan dam may CMC Cloud la nen tang duy nhat ket noi truc tiep voi nen tang dien toan dam may cua cac hang cong nghe lon tren the gioi nhu AWS, Microsoft va Google. Ben canh viec ket noi truc tiep toi nen tang dien toan dam may cua cac hang, CMC Telecom cung so huu he thong Data center trung lap dap ung cac tieu chuan ve bao mat hang dau nhu bao mat thanh toan PCI DSS, bao mat an toan thong tin va xac thuc nguoi dung cho cloud ISO 27017, 27018, … . Dieu nay se giup khach hang yen tam trong viec xem lai va luu tru du lieu on dinh, ma hoa du lieu nang cao 3 lop, an toan tu duong truyen cho den khong gian luu tru.


“Loi the cua chung toi la nha cung cap dich vu hoi tu - CSP (Converged Solutions Provider), dong thoi dinh huong phat trien nen tang dien toan dam may tieu chuan quoc te. Chinh vi vay, o bat cu linh vuc hoat dong nao chung toi cung xay dung mot he sinh thai so de doanh nghiep khong chi duoc su dung voi chat luong cao nhat ma con la kha nang toi uu hoa, ket noi va mo rong trong tuong lai.” – Dai dien CMC Telecom chia se.


CMC Telecom la cong ty thanh vien cua Tap doan Cong nghe CMC voi 27 nam hoat dong trong linh vuc cong nghe. Voi dinh huong phat trien thanh tap doan so, linh vuc vien thong – dien toan dam may dang la linh vuc kinh doanh chien luoc so 1 cua Tap doan Cong nghe CMC.
Nen tang dien toan dam may CMC Cloud cua CMC Telecom la nen tang ha tang trien khai mo hinh he sinh thai mo C.OPE2N – Hub hoi tu, ket noi du lieu va chia se tri thuc duoc Tap doan Cong nghe CMC ra mat nam 2019.
Thang 5/2020, dich vu CMC Cloud cua CMC Telecom da duoc Tap chi IFM (International Finance Magazine, Vuong quoc Anh) binh chon la Nha cung cap Dich vu Cloud Sang tao nhat 2020 – Most Innovative Cloud Service Provider.

 Phuong Dung


Thêm một nhà cung cấp dịch vụ Cloud Camera trên thị trường Việt Nam

Các đơn vị giám sát an ninh, ngân hàng – tổ chức tài chính, trường học, chuỗi bán lẻ hay ngành vận tải sẽ có thêm lựa chọn khi CMC Telecom công bố cung cấp dịch vụ quản trị và lưu trữ Camera tập trung chính thức từ tháng 6/2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: