Cách tắt đồng bộ Notes trên iOS 16

Trên iOS 16, thao tác tắt đồng bộ ghi chú của ứng dụng Notes khác một chút so với iOS cũ. Hãy tham khảo hướng dẫn nếu bạn cần đảm bảo riêng tư.


Trong hệ sinh thái Apple, iCloud hỗ trợ người dùng đồng bộ dữ liệu đầy đủ lên đám mây. Mặc dù vậy đôi khi người dùng cần tắt đồng bộ để đảm bảo an toàn riêng tư, bao gồm việc bật/tắt cho từng ứng dụng.


Notes cũng là một trong những ứng dụng người dùng có thể cần phải tắt đồng bộ nếu có những bản ghi chú không nên đưa lên mạng. Trên iOS 16, thao tác tắt đồng bộ Notes khác một chút so với iOS cũ.


Tắt đồng bộ Notes trên iOS 16 như thế nào?

Trước hết người dùng cần vào mục Settings, bấm vào tài khoản Apple ID. Sau đó, hãy chọn Show All, vào mục Notes, và bật công tắc phần "Sync this iPhone".


Người dùng vào mục Settings => Apple ID => Show All => Notes, và bật công tắc phần "Sync this iPhone".

Sau khi tắt đồng bộ Notes, những ghi chú trước đây sao lưu về từ iCloud cũng sẽ được xóa trên máy. Khi bật đồng bộ trở lại, các ghi chú sẽ được tải về.


Anh Hào


iPadOS 16 có gì mới, và có gì khác iOS 16?

iPadOS 16 có gì mới, và có gì khác iOS 16?

iPadOS 16 có những cập nhật riêng dựa trên lợi thế về độ rộng màn hình, cấu hình, hoặc một số đặc trưng khác, chẳng hạn như trang bị Stage Manager.