Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail

Đã đến lúc bạn nên làm mới lại giao diện cho Gmail để nó trông tuyệt hơn.


Dù đã bị Google khai tử, nhưng Inbox vẫn là một trong những dịch vụ thư rất được người dùng yêu thích. Inbox tỏ ra rất hấp dẫn với giao diện phẳng đúng theo phong cách Google, các tính năng hiện đại như tự động phát hiện vé máy bay để đặt thông báo nhắc nhở, thêm vào lịch, hay tính năng snoozing... Với việc tận dụng trí thông minh nhân tạo (AI), hộp thư Inbox trở nên thông minh hơn với nhiều tính năng thay vì chỉ là một nơi để gửi - nhận và lưu trữ như từ trước đến nay.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 1.

Và sau những lần cập nhật lớn dành cho Gmail, Google đã chính thức cho Inbox "về hưu non", để lại bao tiếc nuối cho người dùng. Tất nhiên, Google sẽ không hồi sinh Inbox nhưng nếu muốn tiếp tục sử dụng những năng quen thuộc của Inbox trong một giao diện cũng rất Inbox, thậm chí có phần hấp dẫn hơn với hình nền được hỗ trợ tối đa thì Darwin Mail sẽ mang tới những điều đó cho bạn.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 2.

Darwin Mail là dịch vụ mail trung gian miễn phí, cho phép người dùng liên kết và quản lý Gmail theo phong cách Google Inbox. Để bắt đầu bạn hãy để truy cập vào trang chủ dịch vụ, sau đó nhấn "Start organizing your Gmail (it's free)".


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 3.

Tiếp tục, hãy nhấn "Sign in with Google" để tiến hành đăng nhập và cho phép Darwin Mail liên kết với tài khoản Google của bạn.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 4.

Sau khi hoàn tất đăng nhập, giao diện quản lý email hiện ra. Bạn sẽ rất bất ngờ vì nó cực kỳ giống với giao diện Google Inbox "ngày xưa".


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 5.

Để thay đổi ảnh nền cho Darwin Mail, bạn hãy nhấn vào ảnh đại diện tài khoản và chọn "Background".


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 6.

Cửa sổ lựa chọn ảnh nền, màu, cách sắp xếp sẽ hiển thị cho bạn. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 7.

Các thao tác xem và biên tập email điều được hỗ trợ đầy đủ giống như bạn đang sử dụng Google Inbox hay Gmail.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 8.

Giao diện soạn mail.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 9.

Cây thư mục.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 10.

Tính năng tạo ghi chú nhắc nhở.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 11.

Tính năng tìm kiếm thư nâng cao.


Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail - Ảnh 12.

Ngoài ra, Darwin Mail còn có một số tính năng đáng chú ý khác như Hotkeys (thao tác chức năng trên hộp thư qua phím tắt), Signature (thêm chữ ký email tự động vào email mới) và Templates (tạo và lưu mẫu email tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng sau này để tạo email nhanh chóng).


Hi vọng bạn sẽ hài lòng với dịch vụ này.Lấy linkKhoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail


Dã dén lúc bạn nen làm mói lại giao diẹn cho Gmail dẻ nó trong tuyẹt hon.


Dù dã bị Google khai tủ, nhung Inbox vãn là mọt trong nhũng dịch vụ thu rát duọc nguòi dùng yeu thích. Inbox to ra rat hap dan voi giao dien phang dung theo phong cach Google, cac tinh nang hien dai nhu tu dong phat hien ve may bay de dat thong bao nhac nho, them vao lich, hay tinh nang snoozing... Voi viec tan dung tri thong minh nhan tao (AI), hop thu Inbox tro nen thong minh hon voi nhieu tinh nang thay vi chi la mot noi de gui - nhan va luu tru nhu tu truoc den nay.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 1.

Và sau nhũng làn cạp nhạt lón dành cho Gmail, Google dã chính thúc cho Inbox "vè huu non", dẻ lại bao tiéc nuói cho nguòi dùng. Tát nhien, Google sẽ khong hòi sinh Inbox nhung néu muón tiép tục sủ dụng nhũng nang quen thuoc cua Inbox trong mot giao dien cung rat Inbox, tham chi co phan hap dan hon voi hinh nen duoc ho tro tói da thì Darwin Mail se mang toi nhung dieu do cho ban.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 2.

Darwin Mail là dịch vụ mail trung gian miẽn phí, cho phép nguòi dùng lien két và quản lý Gmail theo phong cách Google Inbox. Dẻ bát dàu bạn hãy dẻ truy cạp vào trang chủ dịch vụ, sau dó nhán "Start organizing your Gmail (it's free)".


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 3.

Tiép tục, hãy nhán "Sign in with Google" dẻ tién hành dang nhạp và cho phép Darwin Mail lien két vói tài khoản Google của bạn.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 4.

Sau khi hoàn tát dang nhạp, giao diẹn quản lý email hiẹn ra. Bạn sẽ rát bát ngò vì nó cục kỳ gióng vói giao diẹn Google Inbox "ngày xua".


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 5.

Dẻ thay dỏi ảnh nèn cho Darwin Mail, bạn hãy nhán vào ảnh dại diẹn tài khoản và chọn "Background".


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 6.

Của sỏ lụa chọn ảnh nèn, màu, cách sáp xép sẽ hiẻn thị cho bạn. Các thay dỏi sẽ có hiẹu lục ngay lạp túc.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 7.

Các thao tác xem và bien tạp email dièu duọc hõ trọ dày dủ gióng nhu bạn dang sủ dụng Google Inbox hay Gmail.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 8.

Giao diẹn soạn mail.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 9.

Cay thu mục.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 10.

Tính nang tạo ghi chú nhác nhỏ.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 11.

Tính nang tìm kiém thu nang cao.


Khoac “ao” moi cho Gmail voi bo giao dien cuc dep den tu Darwin Mail - Anh 12.

Ngoài ra, Darwin Mail con co mot so tinh nang dang chu y khac nhu Hotkeys (thao tac chuc nang tren hop thu qua phim tat), Signature (them chu ky email tu dong vao email moi) và Templates (tao va luu mau email tuy chinh ma ban co the su dung sau nay de tao email nhanh chong).


Hi vọng bạn sẽ hài lòng vói dịch vụ này.Lay link

Khoác “áo” mới cho Gmail với bộ giao diện cực đẹp đến từ Darwin Mail

Đã đến lúc bạn nên làm mới lại giao diện cho Gmail để nó trông tuyệt hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: