Chuyển đổi lực lượng lao động là yếu tố quan trọng thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Theo các chuyên gia dự tọa đàm Việt Nam - Australia về hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0 lần hai, xây dựng kỹ năng mới và chuyển đổi lực lượng lao động là những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.


Nâng cao năng lực thích ứng với công nghiệp 4.0 tại Việt Nam


Tọa đàm Việt Nam - Australia về hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0 lần thứ hai vừa được Đại học RMIT và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) thuộc Bộ KH&CN phối hợp tổ chức ngày 8/12.


Có sự tham gia của đại diện Chính phủ Việt Nam và Australia, các trường đại học, cũng như các tập đoàn hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như Siemens, Adobe, Ericsson, EVN, Vietnam Airlines, Dat Xanh Services và VinGroup, tọa đàm lần này nhằm tìm hiểu cơ hội tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam cũng như châu Á - Thái Bình Dương.


Chuyển đổi lực lượng lao động là yếu tố quan trọng thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
Đại học RMIT và Học viện VISTI đồng tổ chức Tọa đàm Việt Nam – Australia về hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0 lần thứ hai.

Tại sự kiện Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đã chia sẻ định hướng chiến lược nhằm hỗ trợ Việt Nam thích ứng với công nghiệp 4.0 trong năm 2022 và tương lai.


Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công - tư để thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tính ứng dụng của nghiên cứu, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cũng cho rằng: Ứng dụng công nghệ phải song song với phát triển chính sách và khuôn khổ pháp lý theo hướng tạo điều kiện phát triển và ứng dụng những công nghệ này.


Khẳng định quan điểm cần chuyển đổi số sâu và rộng, trong đó yếu tố con người phải là trọng tâm của công cuộc chuyển đổi, Thứ trưởng cho biết: “Các doanh nghiệp và trường đại học phải tăng cường hợp tác hơn nữa và qua đó đưa ra những giải pháp cho công nghiệp 4.0. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp và trường đại học tận dụng các nguồn tài trợ từ chính phủ để phục vụ mục đích nghiên cứu”.


Đại diện Bộ KH&CN cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến ​​hợp tác không chỉ ở cấp chính phủ, mà còn giữa giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước Việt Nam – Australia.


Trong khuôn khổ tọa đàm, Đại học RMIT và các đối tác doanh nghiệp đã giới thiệu kinh nghiệm của Australia trong việc chuyển đổi kỹ thuật số và hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp trong các lĩnh vực phù hợp của công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo công nghiệp, Internet vạn vật, blockchain, điện toán đám mây, sản xuất bồi đắp (in 3D), an ninh mạng...


Giáo sư Aleks Subic, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường, phụ trách Phân viện STEM và cũng là Phó giám đốc phụ trách Đổi mới kỹ thuật số tại Đại học RMIT thông tin: Sẽ có những công việc mới xuất hiện trong thế giới hậu Covid do động lực từ phát triển công nghệ. Vì vậy, chúng ta cần sẵn sàng đón đầu thử thách này với những năng lực và kỹ năng phù hợp. Theo ông, thách thức đối với chúng ta là tạo điều kiện cho những mô hình hợp tác mới để thúc đẩy phát triển kỹ năng mới với quy mô và tốc độ lớn.


“Chỉ thông qua quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp, trường đại học và chính phủ thì chúng ta mới có thể sẵn sàng đối mặt với thách thức này, đồng thời đem đến nền giáo dục có năng lực chuyển đổi trên quy mô toàn cầu và những công trình nghiên cứu có tác động mạnh, cũng như đầu tư vào đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực”, Giáo sư Aleks Subic nói.


Đại học RMIT mở rộng đào tạo về STEM tại Việt Nam


Là đại diện của đồng chủ tọa của tọa đàm lần thứ hai về công nghiệp 4.0, Giáo sư Aleks Subic khẳng định Đại học RMIT cam kết tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan nhằm hỗ trợ thích ứng với công nghiệp 4.0 và hiện thực hóa lợi ích của công nghiệp 4.0 trên tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam.


Chuyển đổi lực lượng lao động là yếu tố quan trọng thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
Đại học RMIT và VISTI đã ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giữa 2 bên.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Đại học RMIT đã ký kết biên bản ghi nhớ với VISTI. Thỏa thuận mới sẽ thúc đẩy hợp tác 2 bên trong khuôn khổ các chương trình, nhiệm vụ và dự án về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp độ quốc gia và các cấp độ khác.


Tới đây, RMIT và VISTI sẽ xây dựng các chương trình, mô hình và nguồn lực để phát triển và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cả khu vực công và tư ở Việt Nam. Hai bên sẽ cùng tham gia nghiên cứu chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.


Bên cạnh đó, RMIT vừa công bố khoa Khoa học và Công nghệ của trường tại Việt Nam đổi tên thành Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ (SSET) và giới thiệu Trưởng khoa mới Giáo sư Brett Kirk tại sự kiện. Những hoạt động này củng cố cho việc nhà trường mở rộng đào tạo về STEM tại Việt Nam, bao gồm việc đưa vào giảng dạy 2 chương trình cử nhân mới về Tâm lý học và Quản trị hàng không gần đây và kế hoạch cho ra mắt một số chương trình đào tạo Thạc sĩ năm 2022.


Vân Anh

Chuyen doi luc luong lao dong la yeu to quan trong thuc day cong nghiep 4.0 tai Viet Nam


Theo cac chuyen gia du toa dam Viet Nam - Australia ve hop tac thuc day cong nghiep 4.0 lan hai, xay dung ky nang moi va chuyen doi luc luong lao dong la nhung yeu to quan trong thuc day phat trien cong nghiep 4.0 o Viet Nam.


Nang cao nang luc thich ung voi cong nghiep 4.0 tai Viet Nam


Toa dam Viet Nam - Australia ve hop tac thuc day cong nghiep 4.0 lan thu hai vua duoc Dai hoc RMIT va Hoc vien Khoa hoc, Cong nghe va Doi moi sang tao (VISTI) thuoc Bo KH&CN phoi hop to chuc ngay 8/12.


Co su tham gia cua dai dien Chinh phu Viet Nam va Australia, cac truong dai hoc, cung nhu cac tap doan hang dau Viet Nam va toan cau nhu Siemens, Adobe, Ericsson, EVN, Vietnam Airlines, Dat Xanh Services va VinGroup, toa dam lan nay nham tim hieu co hoi tang cuong hop tac de nang cao nang luc thich ung voi cach mang cong nghiep 4.0 o Viet Nam cung nhu chau A - Thai Binh Duong.


Chuyen doi luc luong lao dong la yeu to quan trong thuc day cong nghiep 4.0 tai Viet Nam
Dai hoc RMIT va Hoc vien VISTI dong to chuc Toa dam Viet Nam – Australia ve hop tac thuc day cong nghiep 4.0 lan thu hai.

Tai su kien Thu truong Bo KH&CN Bui The Duy da chia se dinh huong chien luoc nham ho tro Viet Nam thich ung voi cong nghiep 4.0 trong nam 2022 va tuong lai.


Nhan manh tam quan trong cua hop tac cong - tu de thuc day thuong mai hoa cac ket qua nghien cuu va tinh ung dung cua nghien cuu, Thu truong Bui The Duy cung cho rang: Ung dung cong nghe phai song song voi phat trien chinh sach va khuon kho phap ly theo huong tao dieu kien phat trien va ung dung nhung cong nghe nay.


Khang dinh quan diem can chuyen doi so sau va rong, trong do yeu to con nguoi phai la trong tam cua cong cuoc chuyen doi, Thu truong cho biet: “Cac doanh nghiep va truong dai hoc phai tang cuong hop tac hon nua va qua do dua ra nhung giai phap cho cong nghiep 4.0. Chung toi khuyen khich cac doanh nghiep va truong dai hoc tan dung cac nguon tai tro tu chinh phu de phuc vu muc dich nghien cuu”.


Dai dien Bo KH&CN cung bay to mong muon tiep tuc ho tro cac sang kien ​​hop tac khong chi o cap chinh phu, ma con giua gioi hoc thuat va cong dong doanh nghiep 2 nuoc Viet Nam – Australia.


Trong khuon kho toa dam, Dai hoc RMIT va cac doi tac doanh nghiep da gioi thieu kinh nghiem cua Australia trong viec chuyen doi ky thuat so va hop tac nghien cuu voi doanh nghiep trong cac linh vuc phu hop cua cong nghiep 4.0 nhu tri tue nhan tao cong nghiep, Internet van vat, blockchain, dien toan dam may, san xuat boi dap (in 3D), an ninh mang...


Giao su Aleks Subic, Thua hanh Pho chu tich Hoi dong truong, phu trach Phan vien STEM va cung la Pho giam doc phu trach Doi moi ky thuat so tai Dai hoc RMIT thong tin: Se co nhung cong viec moi xuat hien trong the gioi hau Covid do dong luc tu phat trien cong nghe. Vi vay, chung ta can san sang don dau thu thach nay voi nhung nang luc va ky nang phu hop. Theo ong, thach thuc doi voi chung ta la tao dieu kien cho nhung mo hinh hop tac moi de thuc day phat trien ky nang moi voi quy mo va toc do lon.


“Chi thong qua quan he doi tac giua cac doanh nghiep, truong dai hoc va chinh phu thi chung ta moi co the san sang doi mat voi thach thuc nay, dong thoi dem den nen giao duc co nang luc chuyen doi tren quy mo toan cau va nhung cong trinh nghien cuu co tac dong manh, cung nhu dau tu vao doi moi sang tao trong nhieu linh vuc”, Giao su Aleks Subic noi.


Dai hoc RMIT mo rong dao tao ve STEM tai Viet Nam


La dai dien cua dong chu toa cua toa dam lan thu hai ve cong nghiep 4.0, Giao su Aleks Subic khang dinh Dai hoc RMIT cam ket tiep tuc phat trien quan he doi tac voi tat ca cac ben lien quan nham ho tro thich ung voi cong nghiep 4.0 va hien thuc hoa loi ich cua cong nghiep 4.0 tren tat ca cac linh vuc tai Viet Nam.


Chuyen doi luc luong lao dong la yeu to quan trong thuc day cong nghiep 4.0 tai Viet Nam
Dai hoc RMIT va VISTI da ky ket bien ban ghi nho thuc day hop tac giua 2 ben.

Trong khuon kho toa dam, Dai hoc RMIT da ky ket bien ban ghi nho voi VISTI. Thoa thuan moi se thuc day hop tac 2 ben trong khuon kho cac chuong trinh, nhiem vu va du an ve khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao o cap do quoc gia va cac cap do khac.


Toi day, RMIT va VISTI se xay dung cac chuong trinh, mo hinh va nguon luc de phat trien va nang cao nang luc quan ly trong linh vuc khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao cho ca khu vuc cong va tu o Viet Nam. Hai ben se cung tham gia nghien cuu chinh sach de thuc day phat trien khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao.


Ben canh do, RMIT vua cong bo khoa Khoa hoc va Cong nghe cua truong tai Viet Nam doi ten thanh Khoa Khoa hoc, Ky thuat va Cong nghe (SSET) va gioi thieu Truong khoa moi Giao su Brett Kirk tai su kien. Nhung hoat dong nay cung co cho viec nha truong mo rong dao tao ve STEM tai Viet Nam, bao gom viec dua vao giang day 2 chuong trinh cu nhan moi ve Tam ly hoc va Quan tri hang khong gan day va ke hoach cho ra mat mot so chuong trinh dao tao Thac si nam 2022.


Van Anh


Chuyển đổi lực lượng lao động là yếu tố quan trọng thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Theo các chuyên gia dự tọa đàm Việt Nam - Australia về hợp tác thúc đẩy công nghiệp 4.0 lần hai, xây dựng kỹ năng mới và chuyển đổi lực lượng lao động là những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: