Rạn san hô Tây Ấn Độ Dương có nguy cơ sụp đổ

Nghiên cứu mới cảnh báo các rạn san hô phía tây Ấn Độ Dương có thể biến mất hoàn toàn trong 50 năm tới nếu không hành động khẩn cấp.


Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Sustainability hôm 6/12 được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Đại dương Cordio East Africa do nhà sáng lập David Obura dẫn đầu, phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học đánh giá mức độ tổn thương của từng rạn san hô riêng lẻ trên khắp vùng biển phía tây rộng lớn của Ấn Độ Dương, đồng thời xác định những mối đe dọa chính.


Nhóm của Obura cảnh báo rằng các rạn san hô ngoài bờ biển phía đông của châu Phi và dọc theo các quốc đảo như Mauritius và Seychelles đối mặt với nguy cơ "sụp đổ hoàn toàn và không thể phục hồi" trong 5 thập kỷ tới do nhiệt độ nước biển ấm lên và khai thác quá mức.


"Phát hiện này khá nghiêm trọng! Không có nơi nào trong khu vực mà san hô sinh sống còn nguyên vẹn. Tất cả chúng đều đã suy thoái phần nào và điều đó sẽ còn tiếp tục", Obura nói với AFP.


Nhóm nghiên cứu đã đánh giá 11.919 km2 rạn san hô ở Tây Ấn Độ Dương (chiếm khoảng 5% tổng diện tích san hô trên toàn cầu) và cho biết khu vực bao quanh các quốc đảo đẹp như tranh vẽ, bao gồm Mauritius, Seychelles, Comoros và Madagascar - nơi có nhiều điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, có nguy cơ sụp đổ cao nhất.


San hô chỉ bao phủ một phần rất nhỏ của đáy đại dương, khoảng 0,2%, nhưng chúng là nơi sinh sống của ít nhất 1/4 các loài động, thực vật biển. Bên cạnh vai trò neo giữ các hệ sinh thái đại dương, chúng còn cung cấp protein, tạo ra công ăn việc làm và bảo vệ hàng trăm triệu người trên toàn thế giới khỏi bão và xói mòn bờ biển.


"Các rạn san hô khỏe mạnh rất có giá trị. Sự mất mát của chúng là thiệt hại kép đối với đa dạng sinh học, cũng như tất cả những loại hình kinh tế ven biển phụ thuộc vào đó", Obura nhấn mạnh.


Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe san hô nói chung ở phía tây Ấn Độ Dương. Các đại dương hấp thụ hơn 90% nhiệt lượng dư thừa từ khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tạo ra những đợt sóng nhiệt biển khổng lồ, đẩy nhiều loài san hô vượt qua giới hạn chịu đựng của chúng.


Vào tháng 10, một cuộc khảo sát toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay về sức khỏe san hô cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu, kết hợp với ô nhiễm và hoạt động đánh bắt cá bằng chất nổ đã xóa sổ 14% các rạn san hô trên thế giới từ năm 2009 đến 2018.


Đoàn Dương (Theo AFP)

Ran san ho Tay An Do Duong co nguy co sup do


Nghien cuu moi canh bao cac ran san ho phia tay An Do Duong co the bien mat hoan toan trong 50 nam toi neu khong hanh dong khan cap.


Nghien cuu cong bo tren tap chi Nature Sustainability hom 6/12 duoc thuc hien boi Vien nghien cuu Dai duong Cordio East Africa do nha sang lap David Obura dan dau, phoi hop voi Lien minh Bao ton Thien nhien Quoc te (IUCN). Day la lan dau tien cac nha khoa hoc danh gia muc do ton thuong cua tung ran san ho rieng le tren khap vung bien phia tay rong lon cua An Do Duong, dong thoi xac dinh nhung moi de doa chinh.


Nhom cua Obura canh bao rang cac ran san ho ngoai bo bien phia dong cua chau Phi va doc theo cac quoc dao nhu Mauritius va Seychelles doi mat voi nguy co "sup do hoan toan va khong the phuc hoi" trong 5 thap ky toi do nhiet do nuoc bien am len va khai thac qua muc.


"Phat hien nay kha nghiem trong! Khong co noi nao trong khu vuc ma san ho sinh song con nguyen ven. Tat ca chung deu da suy thoai phan nao va dieu do se con tiep tuc", Obura noi voi AFP.


Nhom nghien cuu da danh gia 11.919 km2 ran san ho o Tay An Do Duong (chiem khoang 5% tong dien tich san ho tren toan cau) va cho biet khu vuc bao quanh cac quoc dao dep nhu tranh ve, bao gom Mauritius, Seychelles, Comoros va Madagascar - noi co nhieu diem du lich sinh thai noi tieng, co nguy co sup do cao nhat.


San ho chi bao phu mot phan rat nho cua day dai duong, khoang 0,2%, nhung chung la noi sinh song cua it nhat 1/4 cac loai dong, thuc vat bien. Ben canh vai tro neo giu cac he sinh thai dai duong, chung con cung cap protein, tao ra cong an viec lam va bao ve hang tram trieu nguoi tren toan the gioi khoi bao va xoi mon bo bien.


"Cac ran san ho khoe manh rat co gia tri. Su mat mat cua chung la thiet hai kep doi voi da dang sinh hoc, cung nhu tat ca nhung loai hinh kinh te ven bien phu thuoc vao do", Obura nhan manh.


Bien doi khi hau la moi de doa lon nhat doi voi suc khoe san ho noi chung o phia tay An Do Duong. Cac dai duong hap thu hon 90% nhiet luong du thua tu khi thai gay hieu ung nha kinh va tao ra nhung dot song nhiet bien khong lo, day nhieu loai san ho vuot qua gioi han chiu dung cua chung.


Vao thang 10, mot cuoc khao sat toan cau lon nhat tu truoc den nay ve suc khoe san ho cho thay hien tuong nong len toan cau, ket hop voi o nhiem va hoat dong danh bat ca bang chat no da xoa so 14% cac ran san ho tren the gioi tu nam 2009 den 2018.


Doan Duong (Theo AFP)


Rạn san hô Tây Ấn Độ Dương có nguy cơ sụp đổ

Nghiên cứu mới cảnh báo các rạn san hô phía tây Ấn Độ Dương có thể biến mất hoàn toàn trong 50 năm tới nếu không hành động khẩn cấp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: