Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12

Với hệ điều hành Android 12 mới phát hành, người dùng điện thoại đã có tính năng Scrolling Screenshot tích hợp sẵn, hỗ trợ chụp ảnh màn hình cuộn hết trang mà không cần phần mềm bên ngoài.


Tính năng chụp màn hình điện thoại rất hữu ích, nhưng từ trước đến nay các thiết bị chỉ lấy ảnh hiển thị trong khung hình. Nếu muốn chụp ảnh trọn vẹn nội dung một trang web, thường sẽ kéo khá dài, người dùng cần phần mềm cài đặt thêm bên ngoài.


Với hệ điều hành Android 12 mới phát hành, người dùng điện thoại đã có tính năng Scrolling Screenshot tích hợp sẵn, hỗ trợ chụp ảnh màn hình cuộn hết trang. Hầu hết các ứng dụng đều tương thích với tính năng này.


Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12
Android 12 hỗ trợ chụp ảnh màn hình cuộn hết trang mà không cần phần mềm bên ngoài.

Hướng dẫn Scrolling Screenshot Android 12


Trên Android 12, sau khi chụp ảnh màn hình (thường bằng cách bấm cùng lúc nút nguồn và nút giảm âm lượng), người dùng có thể bấm nút "Capture more".


Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12
Trên Android 12, sau khi chụp ảnh màn hình, người dùng có thể bấm nút "Capture more".

Hãy kéo tay nắm cạnh dưới khung ảnh xuống dưới đến khi nào lấy đủ hình. Người dùng có thể bấm biểu tượng cây bút để chỉnh sửa thêm ảnh, hoặc bấm nút "Save" để lưu.


Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12
Hãy kéo tay nắm cạnh dưới khung ảnh xuống dưới đến khi nào lấy đủ hình. Người dùng có thể bấm biểu tượng cây bút để chỉnh sửa thêm ảnh, hoặc bấm nút "Save" để lưu.
Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12
Sau khi chỉnh ảnh chụp màn hình, người dùng bấm nút "Save" để lưu.

Anh Hào

Cách chụp ảnh màn hình cuọn hét trang tren Android 12


Vói hẹ dièu hành Android 12 mói phát hành, nguòi dùng diẹn thoại dã có tính nang Scrolling Screenshot tích họp sãn, hõ trọ chụp ảnh màn hình cuọn hét trang mà khong càn phàn mèm ben ngoài.

Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12

Với hệ điều hành Android 12 mới phát hành, người dùng điện thoại đã có tính năng Scrolling Screenshot tích hợp sẵn, hỗ trợ chụp ảnh màn hình cuộn hết trang mà không cần phần mềm bên ngoài.
Cách chụp ảnh màn hình cuộn hết trang trên Android 12
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: