Dân mạng ‘hồ hởi’ đoán tên mới của Facebook

Thông tin Facebook sắp ‘thay tên đổi họ’ khiến cộng đồng mạng sôi sục và bắt tay vào suy đoán danh tính mới của mạng xã hội này.


Dân mạng ‘hồ hởi’ đoán tên mới của Facebook

The Verge dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết, Facebook dự định đổi tên và sẽ công bố tên gọi mới vào tuần sau. Điều này dẫn đến nhiều suy đoán của cộng đồng mạng.


Trên Twitter, một số gợi ý bao gồm những cái tên đơn giản như “FB”, hoặc quay lại “The Facebook”. Theo The Verge, tên gọi mới có thể liên quan đến “Horizon”, một nền tảng thực tế ảo mà công ty đang phát triển. Nó thể hiện tham vọng của CEO Mark Zuckerberg trong việc tạo ra một vũ trụ số (metaverse). Ông Zuckerberg tin rằng vũ trụ số chính là bước nhảy tiếp theo của công nghệ, tiếp nối Internet di động. Vũ trụ số sẽ là nơi mọi người chìm đắm trong thế giới ảo để sống, làm việc và tương tác với nhau.


Samidh Chakrabarti, cựu lãnh đạo Facebook, cũng có suy đoán của riêng mình. Ông đoán công ty cũ sẽ đổi tên thành “Meta”. Địa chỉ web meta.com hiện dẫn về meta.org, website của một công cụ nghiên cứu y sinh nhận tài trợ của quỹ Chan Zuckerberg.


Vẫn theo The Verge, việc thay đổi thương hiệu nhằm định vị Facebook như một công ty vũ trụ số, thay vì một công ty mạng xã hội như hiện nay. Các ứng dụng, dịch vụ như Facebook, Instagram và WhatsApp vẫn duy trì tên gọi cũ, đứng dưới một mái nhà mới. Nó tương tự với vụ tái cơ cấu Google thành tập đoàn Alphabet vài năm trước.


Facebook dự định giới thiệu tên gọi mới vào ngày 28/10 tại sự kiện Connect.


Du Lam (Theo Bloomberg)

Dan mang ‘ho hoi’ doan ten moi cua Facebook


Thong tin Facebook sap ‘thay ten doi ho’ khien cong dong mang soi suc va bat tay vao suy doan danh tinh moi cua mang xa hoi nay.


Dan mang ‘ho hoi’ doan ten moi cua Facebook

The Verge dan loi nguon tin than can cho biet, Facebook du dinh doi ten va se cong bo ten goi moi vao tuan sau. Dieu nay dan den nhieu suy doan cua cong dong mang.


Tren Twitter, mot so goi y bao gom nhung cai ten don gian nhu “FB”, hoac quay lai “The Facebook”. Theo The Verge, ten goi moi co the lien quan den “Horizon”, mot nen tang thuc te ao ma cong ty dang phat trien. No the hien tham vong cua CEO Mark Zuckerberg trong viec tao ra mot vu tru so (metaverse). Ong Zuckerberg tin rang vu tru so chinh la buoc nhay tiep theo cua cong nghe, tiep noi Internet di dong. Vu tru so se la noi moi nguoi chim dam trong the gioi ao de song, lam viec va tuong tac voi nhau.


Samidh Chakrabarti, cuu lanh dao Facebook, cung co suy doan cua rieng minh. Ong doan cong ty cu se doi ten thanh “Meta”. Dia chi web meta.com hien dan ve meta.org, website cua mot cong cu nghien cuu y sinh nhan tai tro cua quy Chan Zuckerberg.


Van theo The Verge, viec thay doi thuong hieu nham dinh vi Facebook nhu mot cong ty vu tru so, thay vi mot cong ty mang xa hoi nhu hien nay. Cac ung dung, dich vu nhu Facebook, Instagram va WhatsApp van duy tri ten goi cu, dung duoi mot mai nha moi. No tuong tu voi vu tai co cau Google thanh tap doan Alphabet vai nam truoc.


Facebook du dinh gioi thieu ten goi moi vao ngay 28/10 tai su kien Connect.


Du Lam (Theo Bloomberg)


Dân mạng ‘hồ hởi’ đoán tên mới của Facebook

Thông tin Facebook sắp ‘thay tên đổi họ’ khiến cộng đồng mạng sôi sục và bắt tay vào suy đoán danh tính mới của mạng xã hội này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: