Mô phỏng tác động của thiên thạch với Trái đất cổ đại hình thành sự sống

Các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại khoảng thời gian Liên Đại Hỏa Thành (thời kỳ khai sinh Trái Đất khoảng 4 tỷ năm trước) để giải thích thành phần quan trọng cho sự sống có thể hình thành như thế nào.


Từ các nghiên cứu về miệng núi lửa Mặt trăng, các nhà khoa học đến từ Nhật Bản dự đoán rằng các đại dương Trái đất đầu tiên đã bị bắn phá bằng thiên thạch và tiểu hành tinh. Những tác động mạnh mẽ này có thể gây ra một phản ứng giữa đá không gian, nước và bầu khí quyển xung quanh. Sử dụng một chất tương tự thiên thạch (bao gồm sắt), các thành phần đại dương và các phân tử được cho là có nhiều trong khí quyển hơn 4 tỷ năm trước (carbon dioxide và nitơ), các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các “sản phẩm” của sự kiện này. Các axit amin như glycine và alanin đã được hình thành trong các mô phỏng nhóm. Chuỗi axit amin tạo nên protein, phân tử sinh học cần thiết cho sự sống khi chúng tăng tốc nhiều phản ứng sinh học. Do đó, nhóm nghiên cứu tin rằng họ đã chứng minh vai trò của thiên thạch trong việc giúp châm ngòi cho sự sống trên Trái đất. Mặc dù các axit amin đã được tạo ra trước đây trong các mô phỏng các sự kiện khác trên Trái đất nguyên thủy, nhưng phần lớn đã dựa vào sự hiện diện của các hợp chất như amoniac và mêtan, thành phần ít quan trọng của khí quyển sơ khai. Vì vậy, trong thí nghiệm mới nhất, nhóm nghiên cứu muốn kiểm tra xem liệu trong khí quyển có carbon dioxide (CO2) và nitơ (N2) - nguồn carbon và nitơ dồi dào nhất vào thời điểm đó - axit amin sẽ phát sinh như thế nào. Tác giả Yoshihiro Furukawa từ Đại học Tohoku, Nhật Bản cho biết, việc tạo ra các phân tử hữu cơ hình thành các hợp chất như mêtan và amoniac không phải là khó. Chúng được coi là thành phần nhỏ trong bầu khí quyển vào thời điểm đó. Việc tìm kiếm sự hình thành axit amin từ carbon dioxide và nitơ phân tử cho thấy tầm quan trọng trong việc tạo ra các khối xây dựng của sự sống từ các hợp chất phổ biến này. Phát hiện của mới cũng có thể có ý nghĩa đối với tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Vào thời điểm tương tự Liên Đại Hỏa Thành, Sao Hỏa được cho là có các hồ hoặc đại dương lớn (thời Noachian) với bầu khí quyển bị chi phối bởi carbon dioxide và nitơ. Điều này làm tăng khả năng hình thành axit amin gây ra tác động trên Hành tinh Đỏ cũng có thể dẫn đến việc tạo ra các thành phần của sự sống. “Các nghiên cứu trong thời gian tới của chúng tôi sẽ tiết lộ thêm về vai trò của các thiên thạch trong việc đưa các phân tử sinh học phức tạp hơn đến Trái đất và Sao Hỏa”, ông Fur Furukawa nhấn mạnh. Trang Phạm Theo IFL Science Tag : thiên thạchMo phong tac dong cua thien thach voi Trai dat co dai hinh thanh su song


Cac nha nghien cuu da tai tao lai khoang thoi gian Lien Dai Hoa Thanh (thoi ky khai sinh Trai Dat khoang 4 ty nam truoc) de giai thich thanh phan quan trong cho su song co the hinh thanh nhu the nao.


Tu cac nghien cuu ve mieng nui lua Mat trang, cac nha khoa hoc den tu Nhat Ban du doan rang cac dai duong Trai dat dau tien da bi ban pha bang thien thach va tieu hanh tinh. Nhung tac dong manh me nay co the gay ra mot phan ung giua da khong gian, nuoc va bau khi quyen xung quanh. Su dung mot chat tuong tu thien thach (bao gom sat), cac thanh phan dai duong va cac phan tu duoc cho la co nhieu trong khi quyen hon 4 ty nam truoc (carbon dioxide va nito), cac nha nghien cuu da nghien cuu cac “san pham” cua su kien nay. Cac axit amin nhu glycine va alanin da duoc hinh thanh trong cac mo phong nhom. Chuoi axit amin tao nen protein, phan tu sinh hoc can thiet cho su song khi chung tang toc nhieu phan ung sinh hoc. Do do, nhom nghien cuu tin rang ho da chung minh vai tro cua thien thach trong viec giup cham ngoi cho su song tren Trai dat. Mac du cac axit amin da duoc tao ra truoc day trong cac mo phong cac su kien khac tren Trai dat nguyen thuy, nhung phan lon da dua vao su hien dien cua cac hop chat nhu amoniac va metan, thanh phan it quan trong cua khi quyen so khai. Vi vay, trong thi nghiem moi nhat, nhom nghien cuu muon kiem tra xem lieu trong khi quyen co carbon dioxide (CO2) va nito (N2) - nguon carbon va nito doi dao nhat vao thoi diem do - axit amin se phat sinh nhu the nao. Tac gia Yoshihiro Furukawa tu Dai hoc Tohoku, Nhat Ban cho biet, viec tao ra cac phan tu huu co hinh thanh cac hop chat nhu metan va amoniac khong phai la kho. Chung duoc coi la thanh phan nho trong bau khi quyen vao thoi diem do. Viec tim kiem su hinh thanh axit amin tu carbon dioxide va nito phan tu cho thay tam quan trong trong viec tao ra cac khoi xay dung cua su song tu cac hop chat pho bien nay. Phat hien cua moi cung co the co y nghia doi voi tim kiem su song tren cac hanh tinh khac. Vao thoi diem tuong tu Lien Dai Hoa Thanh, Sao Hoa duoc cho la co cac ho hoac dai duong lon (thoi Noachian) voi bau khi quyen bi chi phoi boi carbon dioxide va nito. Dieu nay lam tang kha nang hinh thanh axit amin gay ra tac dong tren Hanh tinh Do cung co the dan den viec tao ra cac thanh phan cua su song. “Cac nghien cuu trong thoi gian toi cua chung toi se tiet lo them ve vai tro cua cac thien thach trong viec dua cac phan tu sinh hoc phuc tap hon den Trai dat va Sao Hoa”, ong Fur Furukawa nhan manh. Trang Pham Theo IFL Science Tag : thien thach

Mô phỏng tác động của thiên thạch với Trái đất cổ đại hình thành sự sống

Các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại khoảng thời gian Liên Đại Hỏa Thành (thời kỳ khai sinh Trái Đất khoảng 4 tỷ năm trước) để giải thích thành phần quan trọng cho sự sống có thể hình thành như thế nào.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: