Hướng dẫn sử dụng PC-Covid

Hiện ứng dụng PC-Covid có các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, mã QR địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, gửi phản ánh kiến nghị...


Ứng dụng PC-Covid hiện đã có trên 2 kho ứng dụng phổ thông là Apple AppStore và Google Play. Đây là ứng dụng được xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển một ứng dụng thống nhất trong phòng, chống dịch Covid-19. Với PC-Covid, người dân không cần tải thêm các ứng dụng khác.


PC-Covid được triển khai cho những người đang sống và du lịch tại Việt Nam như một nền tảng duy nhất cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, mã QR địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, gửi phản ánh kiến nghị... Khi phát triển đầy đủ, PC-Covid còn là nơi theo dõi thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm...


Sau khi đăng ký tài khoản PC-Covid, người dùng cần bấm nút đồng bộ để kết nối với thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch đã được triển khai trước đó. Nếu cần, hãy xem hướng dẫn qua các chức năng hiện có của PC-Covid.


Các tính năng của PC-Covid


Ngoài giao diện chính ứng dụng PC-Covid hiện nay, người dùng có thể thấy 6 mục chính gồm quản lý QR, khai báo y tế, gửi phản ánh, xem thông báo, quét mã QR, và mục mở rộng.


Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
Ngoài giao diện chính ứng dụng PC-Covid hiện nay, người dùng có thể thấy 6 mục chính gồm quản lý QR (1), khai báo y tế (2), gửi phản ánh (3), xem thông báo (4), quét mã QR (5), và mục mở rộng (6).

Trong mục "Quản lý QR", người dùng có thể thấy tất cả mã QR cá nhân và mã QR địa điểm mà mình từng tạo ra trên các nền tảng phòng chống dịch trước đây, đồng thời có thể tạo thêm mã QR địa điểm mới.


Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
Trong mục "Quản lý QR", người dùng có thể thấy các mã QR cá nhân và mã QR địa điểm, đồng thời có thể tạo thêm mã QR địa điểm mới.

Với mục "Khai báo y tế", người dùng có thể khai báo y tế toàn dân hoặc khai báo di chuyển nội địa.


Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
Với mục "Khai báo y tế", người dùng có thể khai báo y tế toàn dân hoặc khai báo di chuyển nội địa.

Nếu chọn tính năng quét mã QR (nút tròn biểu tượng xanh), người dùng cũng có thể bấm chọn địa điểm để "check-in" cho những người đến địa điểm của mình. 


Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
Nếu chọn tính năng quét mã QR (nút tròn biểu tượng xanh), người dùng cũng có thể bấm chọn địa điểm để "check-in" cho những người đến địa điểm của mình.

Mục mở rộng bao gồm phần cài đặt, danh sách nơi đã đến...


Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
Mục mở rộng bao gồm phần cài đặt, danh sách nơi đã đến...

Anh Hào

Huóng dãn sủ dụng PC-Covid


Hiẹn úng dụng PC-Covid có các tính nang nhu quản lý ma QR cá nhan, mã QR dịa diẻm, quét mã QR, khai bao y te, khai báo di chuyẻn nọi dịa, gủi phản ánh kién nghị...

Hướng dẫn sử dụng PC-Covid

Hiện ứng dụng PC-Covid có các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, mã QR địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, gửi phản ánh kiến nghị...
Hướng dẫn sử dụng PC-Covid
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: