Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid

PC-Covid sẽ là nền tảng thống nhất cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, khai báo y tế, tra cứu thông tin xét nghiệm... Người dùng cần bấm nút đồng bộ thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch trước đây.


Ứng dụng PC-Covid là gì?


PC-Covid là Ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia, được xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển một ứng dụng thống nhất trong phòng chống dịch Covid-19. PC-Covid hiện đã có trên 2 kho ứng dụng phổ thông là Apple AppStore và Google Play.


Ứng dụng PC-Covid được áp dụng cho những người đang sống và du lịch tại Việt Nam như một nền tảng duy nhất cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, mã QR địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, gửi phản ánh kiến nghị...


Ngoài ra, PC-Covid còn là nơi theo dõi thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm, thẻ Covid-19, truy vết tiếp xúc gần, mật độ di chuyển, xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ... Mỗi người dân có 1 mã QR cá nhân duy nhất hiển thị thông tin liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.


Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất, và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.


Tính năng của PC-Covid sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Việc nâng cấp PC-Covid được thực hiện tự động, đồng thời hiển thị thông báo tới người dùng về sự chuyển tiếp này.


Cách cài đặt PC-Covid


Trước hết, người dùng cần tải PC-Covid về điện thoại từ kho ứng dụng Apple AppStore cho iOS (tại đây) hoặc Google Play cho Android (tại đây).


Để đăng nhập, người dùng điền số điện thoại vào, đánh dấu đã đọc điều khoản sử dụng và đồng ý, rồi bấm nút "Tiếp tục". Sau đó, hãy nhập mã xác thực gửi về số điện thoại.


Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid
Trước hết, người dùng cần tải PC-Covid về điện thoại, sau đó mở lên và bấm nút "Tiếp tục".
Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid
Để đăng nhập, người dùng điền số điện thoại vào, đánh dấu đã đọc điều khoản sử dụng và đồng ý, rồi bấm nút "Tiếp tục".

Người dùng cần bấm nút đồng bộ để kết nối với thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch đã được triển khai trước đó.


Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid
Người dùng cần bấm nút đồng bộ để kết nối với thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch đã được triển khai trước đó.

Hiện nay PC-Covid bao gồm các chức năng như "Quản lý QR" (bao gồm các mã QR cá nhân và mã QR địa điểm đã tạo trước đó), "Khai báo y tế" (bao gồm khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa), cùng với "Gửi phản ánh"...


Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid
Hiện nay PC-Covid bao gồm các chức năng như "Quản lý QR", "Khai báo y tế", cùng với "Gửi phản ánh".

Anh Hào

Huóng dãn dang ký tài khoản PC-Covid


PC-Covid sẽ là nèn tảng thóng nhát cung cáp các tính nang nhu quản lý ma QR cá nhan, khai bao y te, tra cúu thong tin xet nghiem... Nguòi dùng càn bám nút dòng bọ thong tin tren các nèn tảng phòng chóng dịch truóc day.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid

PC-Covid sẽ là nền tảng thống nhất cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, khai báo y tế, tra cứu thông tin xét nghiệm... Người dùng cần bấm nút đồng bộ thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch trước đây.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: