Ra mắt Làng sáng chế tại Techfest 2021

"Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo" hình thành trong khuôn khổ Techfest 2021 để hỗ trợ các startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu.


Tại sự kiện công bố sáng 25/9, TS Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết một thực trạng, sau cấp bằng sở hữu trí tuệ, việc kết nối tổ chức và doanh nghiệp để chuyển giao, đầu tư vào sáng chế chưa được thực hiện nhiều và thường xuyên. Vì vậy cần có tổ chức lan tỏa ra cộng đồng biến các sáng chế thành sản phẩm dịch vụ cụ thể.


Ông Quất kỳ vọng, Làng Sáng chế sẽ góp phần đưa tài sản trí tuệ được đóng góp nhiều hơn, có nhiều sáng chế được thương mại hóa; giúp thế hệ trẻ tiếp cận nhiều hơn với khoa học công nghệ và lĩnh vực sáng chế.


Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo ra đời để kết nối cộng đồng sáng chế cả nước với các doanh nghiệp, viện trường, chuyển giao công nghệ. Ông Trần Giang Khuê, Phó tổng Thư ký Thường trực, Hội Sáng chế Việt Nam giữ vị trí Trưởng làng. Đây là làng mới lần đầu tiên được thành lập tại Techfest Việt Nam.


Ông Khuê cho biết, Làng sáng chế tập trung 5 hoạt động chính: vinh danh "Ngôi sao sáng chế IPStart", tổ chức cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế, tổ chức các hội thảo, tập huấn và triển lãm công nghệ, các kết quả được vinh danh.


Qua các hoạt động của Làng sẽ ghi nhận vinh danh các cá nhân có nhiều bằng sáng chế nhất trong giai đoạn 2016-2021, tìm ra những giải pháp, mô hình mới, khả thi và đem lại hiệu quả đời sống để lan tỏa rộng hơn.


Trong khuôn khổ Techfest năm nay (từ 16/9-25/12), một số làng mới cũng được ra mắt như: Làng Công nghệ Logistic, Làng Công nghệ Du lịch-Ẩm thực và Nông nghiệp Bản địa, Làng Nền tảng và Hạ tầng Techfest Vietnam 2021.


Ngày hội Techfest năm nay sẽ được tổ chức tại TP HCM và kết hợp với Tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của (WHISE) của thành phố. Ngoài sự kiện chính sẽ có chuỗi hội thảo nhiều lĩnh vực, triển lãm thực tế ảo và hoạt động từ các làng công nghệ như tập huấn, giải đáp thắc mắc, chiến dịch gây quỹ cộng đồng.


Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Techfest là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân TP HCM và Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI).


Nguyễn Xuân

Ra mat Lang sang che tai Techfest 2021


"Lang Sang che va Doanh nghiep Doi moi sang tao" hinh thanh trong khuon kho Techfest 2021 de ho tro cac startup thuong mai hoa ket qua nghien cuu.


Tai su kien cong bo sang 25/9, TS Pham Hong Quat, Cuc truong Cuc Phat trien Thi truong va Doanh nghiep Cong nghe (Bo Khoa hoc va Cong nghe) cho biet mot thuc trang, sau cap bang so huu tri tue, viec ket noi to chuc va doanh nghiep de chuyen giao, dau tu vao sang che chua duoc thuc hien nhieu va thuong xuyen. Vi vay can co to chuc lan toa ra cong dong bien cac sang che thanh san pham dich vu cu the.


Ong Quat ky vong, Lang Sang che se gop phan dua tai san tri tue duoc dong gop nhieu hon, co nhieu sang che duoc thuong mai hoa; giup the he tre tiep can nhieu hon voi khoa hoc cong nghe va linh vuc sang che.


Lang Sang che va Doanh nghiep Doi moi sang tao ra doi de ket noi cong dong sang che ca nuoc voi cac doanh nghiep, vien truong, chuyen giao cong nghe. Ong Tran Giang Khue, Pho tong Thu ky Thuong truc, Hoi Sang che Viet Nam giu vi tri Truong lang. Day la lang moi lan dau tien duoc thanh lap tai Techfest Viet Nam.


Ong Khue cho biet, Lang sang che tap trung 5 hoat dong chinh: vinh danh "Ngoi sao sang che IPStart", to chuc cuoc thi Giai phap thuong mai hoa sang che, to chuc cac hoi thao, tap huan va trien lam cong nghe, cac ket qua duoc vinh danh.


Qua cac hoat dong cua Lang se ghi nhan vinh danh cac ca nhan co nhieu bang sang che nhat trong giai doan 2016-2021, tim ra nhung giai phap, mo hinh moi, kha thi va dem lai hieu qua doi song de lan toa rong hon.


Trong khuon kho Techfest nam nay (tu 16/9-25/12), mot so lang moi cung duoc ra mat nhu: Lang Cong nghe Logistic, Lang Cong nghe Du lich-Am thuc va Nong nghiep Ban dia, Lang Nen tang va Ha tang Techfest Vietnam 2021.


Ngay hoi Techfest nam nay se duoc to chuc tai TP HCM va ket hop voi Tuan le khoi nghiep va doi moi sang tao cua (WHISE) cua thanh pho. Ngoai su kien chinh se co chuoi hoi thao nhieu linh vuc, trien lam thuc te ao va hoat dong tu cac lang cong nghe nhu tap huan, giai dap thac mac, chien dich gay quy cong dong.


Ngay hoi Khoi nghiep sang tao quoc gia Techfest la su kien thuong nien lon nhat danh cho doanh nghiep khoi nghiep doi moi sang tao Viet Nam duoi su chi dao cua Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop Bo Ngoai giao, Uy ban Nhan dan TP HCM va Phong thuong mai cong nghiep Viet Nam (VCCI).


Nguyen Xuan


Ra mắt Làng sáng chế tại Techfest 2021

"Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo" hình thành trong khuôn khổ Techfest 2021 để hỗ trợ các startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: