Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID

Với ứng dụng VNEID, công dân được cấp một mã QR khai báo di chuyển nội địa duy nhất, liên thông với các ứng dụng khác như NCOVI, VHD...


Bộ Công an vừa triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Ứng dụng này được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, hoạt động trên cơ sở hệ thống website khai báo di chuyển nội địa được triển khai trước đó ở địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.


Điểm đáng chú ý là với ứng dụng VNEID, công dân được cấp một mã QR duy nhất, thống nhất, liên thông với các ứng dụng khác. Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông, và Bộ Y tế đã thống nhất sử dụng một mã QR của công dân, liên thông giữa các phần mềm quản lý công dân thời dịch bệnh như NCOVI, VHD...


Như vậy sau khi đăng ký tài khoản VNEID và được cấp mã QR, công dân không cần phải khai báo lại thông tin cá nhân cơ bản mỗi khi cập nhật hồ sơ di chuyển nội địa. Đồng thời, VNEID có khả năng mở rộng triển khai ở các địa điểm như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thuốc...; ứng dụng có mục "Khai báo y tế toàn dân".


Khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID như thế nào?


Ứng dụng VNEID được phát triển cho nền tảng di động trên cả hai hệ điều hành Android và iOS, người dùng có thể truy cập vào 2 kho ứng dụng Google Play và Apple AppStore để tải về. Sau đó, người dùng đăng ký tài khoản với thông tin là số điện thoại đang sử dụng cùng số CMND/CCCD mới nhất.


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Người dùng đăng ký tài khoản trên VNEID với thông tin là số điện thoại đang sử dụng cùng số CMND/CCCD mới nhất.
Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Bước tiếp theo là điền đầy đủ thông cá nhân cơ bản bao gồm tên tuổi, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thường trú, rồi bấm nút "Cập nhật".


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Bước tiếp theo là điền đầy đủ thông cá nhân cơ bản bao gồm tên tuổi, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thường trú, rồi bấm nút "Cập nhật".

Sau khi hoàn tất việc điền dữ liệu cá nhân cơ bản, hệ thống sẽ cung cấp một mã QR ngay ngoài màn hình chính của ứng dụng, dùng để xuất trình khi qua chốt kiểm tra. Để bổ sung thông tin mỗi lần đi đến địa điểm mới, hoặc khi thông tin hết hạn, người dùng bấm "Khai báo di chuyển nội địa".


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Hệ thống sẽ cung cấp một mã QR ngay ngoài màn hình chính của ứng dụng. Để bổ sung thông tin mỗi lần đi đến địa điểm mới, hoặc khi thông tin hết hạn, người dùng bấm "Khai báo di chuyển nội địa".

Người dùng sẽ cần bổ sung thông tin nơi đi, thông tin nơi đến, thông tin phương tiện, đồng thời nhập khai báo y tế, rồi bấm nút "Gửi tờ khai".


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Người dùng sẽ cần bổ sung thông tin nơi đi, thông tin nơi đến (nếu khai hộ thì nhập thông tin cá nhân cơ bản của người được khai hộ).
Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Hãy điền thông tin phương tiện, đồng thời nhập khai báo y tế, rồi bấm nút "Gửi tờ khai".

Ngoài ra khi đến một địa điểm bất kỳ, người dùng có thể sử dụng tính năng quét mã của địa điểm đó để lưu thông tin cho công tác truy vết chống dịch.


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID
Khi đến một địa điểm bất kỳ, người dùng có thể sử dụng tính năng quét mã của địa điểm đó để lưu thông tin cho công tác truy vết chống dịch.

Anh Hào

Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID


Voi ung dung VNEID, cong dan duoc cap mot ma QR khai bao di chuyen noi dia duy nhat, lien thong voi cac ung dung khac nhu NCOVI, VHD...


Bo Cong an vua trien khai ung dung khai bao y te dien tu VNEID. Ung dung nay duoc phat trien boi Trung tam du lieu quoc gia ve dan cu, Bo Cong an, hoat dong tren co so he thong website khai bao di chuyen noi dia duoc trien khai truoc do o dia chi suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.


Diem dang chu y la voi ung dung VNEID, cong dan duoc cap mot ma QR duy nhat, thong nhat, lien thong voi cac ung dung khac. Bo Cong an, Bo Thong tin & Truyen thong, va Bo Y te da thong nhat su dung mot ma QR cua cong dan, lien thong giua cac phan mem quan ly cong dan thoi dich benh nhu NCOVI, VHD...


Nhu vay sau khi dang ky tai khoan VNEID va duoc cap ma QR, cong dan khong can phai khai bao lai thong tin ca nhan co ban moi khi cap nhat ho so di chuyen noi dia. Dong thoi, VNEID co kha nang mo rong trien khai o cac dia diem nhu sieu thi, trung tam thuong mai, cua hang thuoc...; ung dung co muc "Khai bao y te toan dan".


Khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID nhu the nao?


Ung dung VNEID duoc phat trien cho nen tang di dong tren ca hai he dieu hanh Android va iOS, nguoi dung co the truy cap vao 2 kho ung dung Google Play va Apple AppStore de tai ve. Sau do, nguoi dung dang ky tai khoan voi thong tin la so dien thoai dang su dung cung so CMND/CCCD moi nhat.


Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Nguoi dung dang ky tai khoan tren VNEID voi thong tin la so dien thoai dang su dung cung so CMND/CCCD moi nhat.
Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Nhap ma xac thuc OTP duoc gui ve so dien thoai da dang ky.

Buoc tiep theo la dien day du thong ca nhan co ban bao gom ten tuoi, gioi tinh, ngay sinh, dia chi thuong tru, roi bam nut "Cap nhat".


Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Buoc tiep theo la dien day du thong ca nhan co ban bao gom ten tuoi, gioi tinh, ngay sinh, dia chi thuong tru, roi bam nut "Cap nhat".

Sau khi hoan tat viec dien du lieu ca nhan co ban, he thong se cung cap mot ma QR ngay ngoai man hinh chinh cua ung dung, dung de xuat trinh khi qua chot kiem tra. De bo sung thong tin moi lan di den dia diem moi, hoac khi thong tin het han, nguoi dung bam "Khai bao di chuyen noi dia".


Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
He thong se cung cap mot ma QR ngay ngoai man hinh chinh cua ung dung. De bo sung thong tin moi lan di den dia diem moi, hoac khi thong tin het han, nguoi dung bam "Khai bao di chuyen noi dia".

Nguoi dung se can bo sung thong tin noi di, thong tin noi den, thong tin phuong tien, dong thoi nhap khai bao y te, roi bam nut "Gui to khai".


Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Nguoi dung se can bo sung thong tin noi di, thong tin noi den (neu khai ho thi nhap thong tin ca nhan co ban cua nguoi duoc khai ho).
Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Hay dien thong tin phuong tien, dong thoi nhap khai bao y te, roi bam nut "Gui to khai".

Ngoai ra khi den mot dia diem bat ky, nguoi dung co the su dung tinh nang quet ma cua dia diem do de luu thong tin cho cong tac truy vet chong dich.


Huong dan khai bao di chuyen noi dia tren app VNEID
Khi den mot dia diem bat ky, nguoi dung co the su dung tinh nang quet ma cua dia diem do de luu thong tin cho cong tac truy vet chong dich.

Anh Hao


Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên app VNEID

Với ứng dụng VNEID, công dân được cấp một mã QR khai báo di chuyển nội địa duy nhất, liên thông với các ứng dụng khác như NCOVI, VHD...
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: