Postmart, Vỏ Sò vào cuộc tiêu thụ nông sản cho nông dân 19 địa phương vùng dịch

Để hỗ trợ 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách không ùn ứ nông sản, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo 2 sàn Vỏ Sò, Postmart hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa vụ cho bà con nông dân.


Giải bài toán ùn ứ nông sản mùa vụ tại 19 tỉnh, thành phía Nam


Chiều ngày 30/7, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Sở TT&TT 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách và 2 doanh nghiệp bưu chính lớn Vietnam Post và Viettel Post, để bàn giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).


Postmart, Vỏ Sò vào cuộc tiêu thụ nông sản cho nông dân 19 địa phương vùng dịch
Cuộc làm việc trực tuyến chiều ngày 30/7 còn có đại diện 2 đơn vị thuộc Bộ Công Thương là Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại tham dự.

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT giai đoạn chống dịch hiện nay là đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại các địa phương đang giãn cách.


Ngày 21/7, Bộ TT&TT đã phê duyệt 2 kế hoạch “Bảo đảm cung cấp hàng  hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội”, “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”.


“Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành tạo điều kiện cho Vietnam Post, Viettel Post triển khai 2 kế hoạch tại địa phương và giao Sở TT&TT làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng 2 doanh nghiệp bưu chính thực hiện các kế hoạch”, Thứ trưởng cho biết.


Hiện Vietnam Post và Viettel Post đều đã có phương án, kịch bản chi tiết triển khai.


Tại 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách, nông sản của các hộ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương này đang ùn ứ rất nhiều.


Đại diện Sở TT&TT Kiên Giang cho biết, cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, tỉnh cần tiêu thụ khoảng 244.000 tấn lúa, trên 15.000 tấn gừng, 2.500 tấn chuối và 500 tấn khoai lang.


Ngoài ra, Kiên Giang cũng cần sự hỗ trợ để đưa đi tiêu thụ hơn 6.000 tấn tôm sú, 4.000 tấn tôm thẻ, gần 4.000 tấn cua biển và 200 tấn cá bớp, cá mú tươi sống.


Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thanh Thủy, nhiều nông sản của tỉnh như khoai lang, nhãn, mít đang vào vụ thu hoạch. Chỉ riêng sản lượng nhãn đã khoảng 53.000 tấn. Trong khi dịch bệnh Covid-19 ở Đồng Tháp cũng đang diễn biến phức tạp.


“Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các huyện sẽ giữ vùng xanh trên địa bàn quản lý. Do đó, xe của bưu chính cũng ít nhiều vướng ở cửa ngõ của một số huyện. Nắm được tình hình này, Sở TT&TT đã đề nghị các huyện tạo điều kiện cho doanh nghiệp bưu chính vận chuyển hàng hóa”, bà Thủy thông tin.


Postmart, Vỏ Sò vào cuộc tiêu thụ nông sản cho nông dân 19 địa phương vùng dịch
Nhân viên Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ nông dân đưa nhãn lên tiêu thụ trên sàn Postmart.

Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy cho biết thêm, hiện việc tiêu thụ một số mặt hàng nông sản trên sàn TMĐT của các doanh nghiệp bưu chính khá tốt. Chẳng hạn, tiêu thụ khoai lang qua sàn Vỏ Sò của Viettel Post đang ở mức 2 tấn/ngày. Tuy nhiên, về mặt hàng nhãn thì còn hạn chế do khó khăn trong khâu đóng gói, chưa thể đẩy mạnh tiêu thụ.


Khai thác kinh nghiệm của Bắc Giang để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa vùng dịch


Điểm lại cách thức triển khai, nhất là sự vào cuộc thần tốc của liên Bộ NN&PTNT, Công Thương và TT&TT trong chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang khi tỉnh này là “tâm dịch”, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp cho rằng, các tỉnh phía Nam đang giãn cách có thể khai thác kinh nghiệm thành công của Bắc Giang để vừa tiêu thụ tốt nông sản, vừa phòng chống dịch bệnh.


Postmart, Vỏ Sò vào cuộc tiêu thụ nông sản cho nông dân 19 địa phương vùng dịch
Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản các tỉnh phía Nam đang được Vỏ Sò và Postmart triển khai.

Các bài học kinh nghiệm của Bắc Giang trong tiêu thụ vải thiều gồm có: Đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại vùng sản xuất, tạo điều kiện – “luồng xanh” cho hoạt động thu hoạch, tiêu thụ nông sản trên địa bàn; đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, các tỉnh mở “luồng xanh” cho khâu lưu thông, logistics, tiêu thụ.


Cùng với việc chú trọng truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, Bắc Giang cũng đã phát huy kênh tiêu thụ truyền thống, song song với khai thác hiệu quả kênh số là các sàn TMĐT. Đào tạo hướng dẫn kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn mở tài khoản bán hàng trên sàn TMĐT.


Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị các Sở TT&TT nghiên cứu kỹ và lên phương án cụ thể để triển khai 2 kế hoạch Bộ đã phê duyệt, theo đặc thù của tỉnh mình: “Trước mắt, Sở TT&TT tập trung cùng các sở, ngành khác và 2 doanh nghiệp bưu chính rà soát sản lượng của từng sản phẩm nông sản và khả năng hỗ trợ tiêu thụ của 2 sàn”.


Yêu cầu các Sở TT&TT coi hỗ trợ tiêu thụ nông sản là việc của mình, Thứ trưởng cũng đề nghị các Sở tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa. Ngoài ra, Sở TT&TT còn là đầu mối tiếp nhận các thông tin về tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân để chuyển Bộ TT&TT chủ trì, triển khai chiến dịch truyền thông qua các kênh: Tin nhắn, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, báo chí…


Vân Anh - Duy Vũ

Postmart, Vo So vao cuoc tieu thu nong san cho nong dan 19 dia phuong vung dich


De ho tro 19 tinh, thanh phia Nam dang gian cach khong un u nong san, Thu truong Bo TT&TT Pham Anh Tuan da chi dao 2 san Vo So, Postmart ho tro tieu thu nong san mua vu cho ba con nong dan.


Giai bai toan un u nong san mua vu tai 19 tinh, thanh phia Nam


Chieu ngay 30/7, Thu truong Pham Anh Tuan da chu tri buoi lam viec truc tuyen voi So TT&TT 19 tinh, thanh phia Nam dang gian cach va 2 doanh nghiep buu chinh lon Vietnam Post va Viettel Post, de ban giai phap thuc day tieu thu nong san tren cac san thuong mai dien tu (TMDT).


Postmart, Vo So vao cuoc tieu thu nong san cho nong dan 19 dia phuong vung dich
Cuoc lam viec truc tuyen chieu ngay 30/7 con co dai dien 2 don vi thuoc Bo Cong Thuong la Vu Thi truong trong nuoc, Cuc Xuc tien thuong mai tham du.

Theo Thu truong Pham Anh Tuan, mot trong ba nhiem vu trong tam cua Bo TT&TT giai doan chong dich hien nay la dam bao cung ung hang hoa thiet yeu, ho tro tieu thu nong san tai cac dia phuong dang gian cach.


Ngay 21/7, Bo TT&TT da phe duyet 2 ke hoach “Bao dam cung cap hang  hoa thiet yeu cua doanh nghiep buu chinh lon tai cac tinh, thanh pho dang thuc hien gian cach xa hoi”, “Ho tro dua ho san xuat nong dan len san TMDT, thuc day phat trien kinh te so nong nghiep, nong thon”.


“Chung toi cung da co van ban de nghi UBND cac tinh, thanh tao dieu kien cho Vietnam Post, Viettel Post trien khai 2 ke hoach tai dia phuong va giao So TT&TT lam dau moi chu tri, phoi hop voi cac so, nganh, don vi lien quan cung 2 doanh nghiep buu chinh thuc hien cac ke hoach”, Thu truong cho biet.


Hien Vietnam Post va Viettel Post deu da co phuong an, kich ban chi tiet trien khai.


Tai 19 tinh, thanh phia Nam dang gian cach, nong san cua cac ho san xuat nong nghiep tai cac dia phuong nay dang un u rat nhieu.


Dai dien So TT&TT Kien Giang cho biet, cuoi thang 7 den dau thang 8, tinh can tieu thu khoang 244.000 tan lua, tren 15.000 tan gung, 2.500 tan chuoi va 500 tan khoai lang.


Ngoai ra, Kien Giang cung can su ho tro de dua di tieu thu hon 6.000 tan tom su, 4.000 tan tom the, gan 4.000 tan cua bien va 200 tan ca bop, ca mu tuoi song.


Theo Pho Giam doc So TT&TT Dong Thap Nguyen Lam Thanh Thuy, nhieu nong san cua tinh nhu khoai lang, nhan, mit dang vao vu thu hoach. Chi rieng san luong nhan da khoang 53.000 tan. Trong khi dich benh Covid-19 o Dong Thap cung dang dien bien phuc tap.


“Theo chi dao cua Chu tich UBND tinh, cac huyen se giu vung xanh tren dia ban quan ly. Do do, xe cua buu chinh cung it nhieu vuong o cua ngo cua mot so huyen. Nam duoc tinh hinh nay, So TT&TT da de nghi cac huyen tao dieu kien cho doanh nghiep buu chinh van chuyen hang hoa”, ba Thuy thong tin.


Postmart, Vo So vao cuoc tieu thu nong san cho nong dan 19 dia phuong vung dich
Nhan vien Buu dien tinh Dong Thap da ho tro nong dan dua nhan len tieu thu tren san Postmart.

Ba Nguyen Lam Thanh Thuy cho biet them, hien viec tieu thu mot so mat hang nong san tren san TMDT cua cac doanh nghiep buu chinh kha tot. Chang han, tieu thu khoai lang qua san Vo So cua Viettel Post dang o muc 2 tan/ngay. Tuy nhien, ve mat hang nhan thi con han che do kho khan trong khau dong goi, chua the day manh tieu thu.


Khai thac kinh nghiem cua Bac Giang de duy tri chuoi cung ung hang hoa vung dich


Diem lai cach thuc trien khai, nhat la su vao cuoc than toc cua lien Bo NN&PTNT, Cong Thuong va TT&TT trong chien dich ho tro tieu thu vai thieu Bac Giang khi tinh nay la “tam dich”, ong Nguyen Trong Duong, Pho Vu truong phu trach Vu Quan ly doanh nghiep cho rang, cac tinh phia Nam dang gian cach co the khai thac kinh nghiem thanh cong cua Bac Giang de vua tieu thu tot nong san, vua phong chong dich benh.


Postmart, Vo So vao cuoc tieu thu nong san cho nong dan 19 dia phuong vung dich
Hoat dong ho tro tieu thu nong san cac tinh phia Nam dang duoc Vo So va Postmart trien khai.

Cac bai hoc kinh nghiem cua Bac Giang trong tieu thu vai thieu gom co: Dam bao an toan phong chong dich tai vung san xuat, tao dieu kien – “luong xanh” cho hoat dong thu hoach, tieu thu nong san tren dia ban; de xuat Chinh phu, cac bo, nganh, cac tinh mo “luong xanh” cho khau luu thong, logistics, tieu thu.


Cung voi viec chu trong truyen thong, quang ba, xay dung thuong hieu san pham, Bac Giang cung da phat huy kenh tieu thu truyen thong, song song voi khai thac hieu qua kenh so la cac san TMDT. Dao tao huong dan ky nang so cho ho san xuat nong nghiep, huong dan mo tai khoan ban hang tren san TMDT.


Ket luan cuoc hop, Thu truong Pham Anh Tuan de nghi cac So TT&TT nghien cuu ky va len phuong an cu the de trien khai 2 ke hoach Bo da phe duyet, theo dac thu cua tinh minh: “Truoc mat, So TT&TT tap trung cung cac so, nganh khac va 2 doanh nghiep buu chinh ra soat san luong cua tung san pham nong san va kha nang ho tro tieu thu cua 2 san”.


Yeu cau cac So TT&TT coi ho tro tieu thu nong san la viec cua minh, Thu truong cung de nghi cac So tham muu cho UBND tinh cac giai phap dam bao duy tri chuoi cung ung hang hoa. Ngoai ra, So TT&TT con la dau moi tiep nhan cac thong tin ve tieu thu nong san cho ba con nong dan de chuyen Bo TT&TT chu tri, trien khai chien dich truyen thong qua cac kenh: Tin nhan, thong tin co so, thong tin doi ngoai, bao chi…


Van Anh - Duy Vu


Postmart, Vỏ Sò vào cuộc tiêu thụ nông sản cho nông dân 19 địa phương vùng dịch

Để hỗ trợ 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách không ùn ứ nông sản, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo 2 sàn Vỏ Sò, Postmart hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa vụ cho bà con nông dân.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: