Sao chổi

Sao chổi đến từ hệ sao khác 2I/Borisov chỉ bị tan vỡ một phần và đang trên đường bay ra khỏi hệ Mặt Trời.


Những quan sát mới của các nhà thiên văn học giúp xác nhận sao chổi du hành liên sao tiến vào vùng lân cận Trái Đất năm ngoái không bị vỡ hoàn toàn. Trong nghiên cứu chưa qua thẩm duyệt đăng trên trang Arxiv hôm 1/6, nhóm nghiên cứu đứng đầu là nhà thiên văn học David Jewitt ở Đại học California, Los Angeles, cho biết sao chổi 2I/Borisov vẫn tồn tại sau hành trình ngang qua hệ Mặt Trời.2I/Borisov được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 8/2019 bởi nhà thiên văn học nghiệp dư Gennady Borisov. Thông qua phân tích sâu đường bay của nó, giới nghiên cứu phân loại 2I/Borisov là sao chổi du hành liên sao có nguồn gốc từ hệ sao khác. Đầu tháng 3, các quan sát ghi nhận độ sáng bất thường từ sao chổi này. Theo các chuyên gia, độ sáng này có thể hé lộ sự tan vỡ trên bề mặt sao chổi. Những nhà khoa học nghiên cứu 2I/Borisov ở thời điểm đó cho rằng nó có thể đang vỡ thành nhiều mảnh."Chúng tôi báo cáo phát hiện hai lần vỡ liên tiếp của sao chổi du hành liên sao 2I/Borisov trong ảnh chụp bằng kính viễn vọng Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) ở Las Campanas", nhóm nghiên cứu cho biết. "Độ sáng của nó tăng tổng cộng 0,7 độ trong 5 ngày từ 4/3 đến 9/3/2020. Hành vi này là bằng chứng xác đáng về quá trình tan vỡ đang diễn ra ở nhân sao chổi".Sau khi tiến hành loạt quan sát mới, các nhà khoa học cung cấp cập nhật về tình trạng hiện nay của sao chổi. Trong nghiên cứu mới, họ xác nhận dù bị vỡ, phần lớn sao chổi vẫn nguyên vẹn. Dựa vào đó, họ nhận định sao chổi này sẽ vượt qua phần còn lại trong hành trình ngang qua hệ Mặt Trời. Đối với cộng đồng khoa học, sự tan vỡ một phần của 2I/Borisov cung cấp cơ hội độc đáo để nghiên cứu bản chất của sao chổi.An Khang (Theo IB Times)Sao choi 'song sot' sau khi bay qua he Mat Troi


Sao choi den tu he sao khac 2I/Borisov chi bi tan vo mot phan va dang tren duong bay ra khoi he Mat Troi.


Nhung quan sat moi cua cac nha thien van hoc giup xac nhan sao choi du hanh lien sao tien vao vung lan can Trai Dat nam ngoai khong bi vo hoan toan. Trong nghien cuu chua qua tham duyet dang tren trang Arxiv hom 1/6, nhom nghien cuu dung dau la nha thien van hoc David Jewitt o Dai hoc California, Los Angeles, cho biet sao choi 2I/Borisov van ton tai sau hanh trinh ngang qua he Mat Troi.2I/Borisov duoc phat hien lan dau tien hoi thang 8/2019 boi nha thien van hoc nghiep du Gennady Borisov. Thong qua phan tich sau duong bay cua no, gioi nghien cuu phan loai 2I/Borisov la sao choi du hanh lien sao co nguon goc tu he sao khac. Dau thang 3, cac quan sat ghi nhan do sang bat thuong tu sao choi nay. Theo cac chuyen gia, do sang nay co the he lo su tan vo tren be mat sao choi. Nhung nha khoa hoc nghien cuu 2I/Borisov o thoi diem do cho rang no co the dang vo thanh nhieu manh."Chung toi bao cao phat hien hai lan vo lien tiep cua sao choi du hanh lien sao 2I/Borisov trong anh chup bang kinh vien vong Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) o Las Campanas", nhom nghien cuu cho biet. "Do sang cua no tang tong cong 0,7 do trong 5 ngay tu 4/3 den 9/3/2020. Hanh vi nay la bang chung xac dang ve qua trinh tan vo dang dien ra o nhan sao choi".Sau khi tien hanh loat quan sat moi, cac nha khoa hoc cung cap cap nhat ve tinh trang hien nay cua sao choi. Trong nghien cuu moi, ho xac nhan du bi vo, phan lon sao choi van nguyen ven. Dua vao do, ho nhan dinh sao choi nay se vuot qua phan con lai trong hanh trinh ngang qua he Mat Troi. Doi voi cong dong khoa hoc, su tan vo mot phan cua 2I/Borisov cung cap co hoi doc dao de nghien cuu ban chat cua sao choi.An Khang (Theo IB Times)

Sao chổi 'sống sót' sau khi bay qua hệ Mặt Trời

Sao chổi đến từ hệ sao khác 2I/Borisov chỉ bị tan vỡ một phần và đang trên đường bay ra khỏi hệ Mặt Trời.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: