Thuyết phục thị trường bằng câu chuyện sản phẩm chất lượng

"Đã qua thời chinh phục thị trường bằng giá rẻ, các doanh nghiệp Việt lúc này phải viết lên câu chuyện bằng tiêu chuẩn, chất lượng", chuyên gia Hà Lan khuyến cáo.


Tại hội nghị về "Tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau Covid-19" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức chiều 9/6, các chuyên gia cho rằng, để hàng Việt Nam khẳng định vị trí trên thị trường thế giới cách tốt nhất là đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế thay vì chỉ là giá rẻ.Theo Steven Starmans, chuyên gia Hà Lan về marketing nông sản xuất khẩu sang EU, lúc này với người tiêu dùng họ quan tâm đến câu chuyện của sản phẩm. Khi không có câu chuyện, thịt heo Chile cũng giống như thịt heo Trung Quốc hay Việt Nam.Để viết lên câu chuyện, doanh nghiệp cần bắt đầu từ cách làm ra sản phẩm, chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao. "Phải để câu chuyện hằn sâu vào trí nhớ người dùng và khẳng định bằng chất lượng thực sự chứ không phải một ấn tượng về sản phẩm rẻ nhưng chất lượng kém", ông Steven Starmans nói. Đồng tình quan điểm này, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, khi các chuyên gia xây dựng "Bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập" không chỉ tập trung đưa sản phẩm Việt Nam ra xuất khẩu mà mục tiêu trước hết phải hướng đến người tiêu dùng trong nước. Bộ tiêu chí này kế thừa các quy định, thực hành hiện có tại Việt Nam được diễn giải và đảm bảo giám sát quá trình áp dụng tuân thủ các quy định về công nhận, chứng nhận quốc tế có liên quan.  "Sẽ không có chuyện luống rau để xuất khẩu đạt tiêu chuẩn sạch, trong khi bán trong nước lại chất lượng kém", ông Duy nói và lưu ý các doanh nghiệp, để tận dụng thị trường trong nước cần áp dụng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Khi đó sản phẩm sẽ chinh phục được cả thị trường trong nước và nước ngoài.Thực tế gần 2 năm qua Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và nông dân nâng cao nhận thức trong xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật như: phòng sạch (GMP), Thực hành Nông nghiệp toàn cầu (GlobalG.A.P) hay Localg.a.p. (bước đệm để tiếp cận dần đến tiêu chuẩn GlobalG.A.P). Nhờ đó doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.Đã có 54 doanh nghiệp được cấp chứng nhận "Bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập", trong đó có 26 doanh nghiệp thuộc ngành phi thực phẩm.Hải MinhThuyet phuc thi truong bang cau chuyen san pham chat luong


"Da qua thoi chinh phuc thi truong bang gia re, cac doanh nghiep Viet luc nay phai viet len cau chuyen bang tieu chuan, chat luong", chuyen gia Ha Lan khuyen cao.


Tai hoi nghi ve "Tieu chuan moi cho doanh nghiep va nong dan de khoi dong kinh doanh sau Covid-19" do Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop cung Hoi doanh nghiep Hang Viet Nam chat luong cao to chuc chieu 9/6, cac chuyen gia cho rang, de hang Viet Nam khang dinh vi tri tren thi truong the gioi cach tot nhat la dap ung cac tieu chuan ky thuat quoc te thay vi chi la gia re.Theo Steven Starmans, chuyen gia Ha Lan ve marketing nong san xuat khau sang EU, luc nay voi nguoi tieu dung ho quan tam den cau chuyen cua san pham. Khi khong co cau chuyen, thit heo Chile cung giong nhu thit heo Trung Quoc hay Viet Nam.De viet len cau chuyen, doanh nghiep can bat dau tu cach lam ra san pham, che bien va dap ung cac tieu chuan ky thuat ra sao. "Phai de cau chuyen han sau vao tri nho nguoi dung va khang dinh bang chat luong thuc su chu khong phai mot an tuong ve san pham re nhung chat luong kem", ong Steven Starmans noi. Dong tinh quan diem nay, ong Bui The Duy, Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe cho biet, khi cac chuyen gia xay dung "Bo tieu chi hang Viet Nam chat luong cao - Chuan hoi nhap" khong chi tap trung dua san pham Viet Nam ra xuat khau ma muc tieu truoc het phai huong den nguoi tieu dung trong nuoc. Bo tieu chi nay ke thua cac quy dinh, thuc hanh hien co tai Viet Nam duoc dien giai va dam bao giam sat qua trinh ap dung tuan thu cac quy dinh ve cong nhan, chung nhan quoc te co lien quan.  "Se khong co chuyen luong rau de xuat khau dat tieu chuan sach, trong khi ban trong nuoc lai chat luong kem", ong Duy noi va luu y cac doanh nghiep, de tan dung thi truong trong nuoc can ap dung bo tieu chuan ky thuat ket hop voi cac tieu chuan quoc te. Khi do san pham se chinh phuc duoc ca thi truong trong nuoc va nuoc ngoai.Thuc te gan 2 nam qua Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop cung Hoi doanh nghiep Hang Viet Nam chat luong cao, ho tro cong dong doanh nghiep va nong dan nang cao nhan thuc trong xay dung va ap dung cac tieu chuan ky thuat nhu: phong sach (GMP), Thuc hanh Nong nghiep toan cau (GlobalG.A.P) hay Localg.a.p. (buoc dem de tiep can dan den tieu chuan GlobalG.A.P). Nho do doanh nghiep nang cao chat luong san pham, giam lang phi trong qua trinh san xuat, tiet kiem nhan luc, thoi gian, nguyen nhien lieu, nang luong, bao ve moi truong, co trach nhiem voi nguoi lao dong va cong dong.Da co 54 doanh nghiep duoc cap chung nhan "Bo tieu chi hang Viet Nam chat luong cao - Chuan hoi nhap", trong do co 26 doanh nghiep thuoc nganh phi thuc pham.Hai Minh

Thuyết phục thị trường bằng câu chuyện sản phẩm chất lượng

"Đã qua thời chinh phục thị trường bằng giá rẻ, các doanh nghiệp Việt lúc này phải viết lên câu chuyện bằng tiêu chuẩn, chất lượng", chuyên gia Hà Lan khuyến cáo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: