Tạo phôi thai từ đôi tê giác trắng phương bắc cuối cùng

Kenya - Phôi thai từ trứng của hai con tê giác trắng phương bắc cái cuối cùng trên thế giới sắp được cấy vào cá thể mang thai hộ bằng thụ tinh trong ống nghiệm.


Sudan, con tê giác trắng phương bắc đực duy nhất còn sót lại chết vào tháng 3/2018. Mẹ nó Najin và con gái Fatu trở thành hai cá thể cuối cùng của loài này. Các chuyên gia bảo tồn lên kế hoạch cứu tê giác trắng phương bắc khỏi tuyệt chủng bằng cách thu thập trứng từ hai con tê giác cái, thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng đông lạnh từ những con đực đã chết để tạo ra phôi thai mới.Chương trình thu được thành công bước đầu vào tháng 8/2019 với hai phôi thai tê giác trắng phương bắc và phôi thai thứ ba được tạo ra vào tháng 12 cùng năm. Gần đây, nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Viện Nghiên cứu Động vật hoang dã Leibniz (Leibniz-IZW), công viên safari Dvůr Králové, Cơ quan Động vật hoang dã Kenya, và khu bảo tồn Ol Pejeta, nơi Najin và Fatu đang sinh sống, thông báo họ đã tạo thêm hai phôi thai nữa, nâng tổng số phôi thai tê giác trắng phương bắc thuần chủng lên con số 5. Điều này có nghĩa bước tiếp theo là tìm kiếm tê giác trắng phương nam phù hợp để mang thai hộ và sinh con.Đây là một bước tiến lớn trong kế hoạch cứu tê giác khỏi bờ vực diệt vong. Tê giác trắng phương bắc là phân loài của tê giác trắng (phân loài còn lại là tê giác trắng phương nam), từng phân bố khắp các nước Đông Phi và Trung Phi. Nhiều năm bị săn trộm và ảnh hưởng của nội chiến tại nhiều nước khiến quần thể tê giác giảm mạnh. Hiện nay, chúng được xem như tuyệt chủng về mặt chức năng. Najin và Fatu thuộc sở hữu của công viên safari Dvůr Králové ở Cộng hòa Czech nhưng được chăm sóc và canh gác cẩn thận tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya.3 phôi thai đầu tiên là kết quả từ quá trình thu thập tế bào trứng chưa trưởng thành từ Najin và Fatu vào năm 2019, và thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng đông lạnh từ hai con tê giác đực cuối cùng là Suni (chết năm 2014) và Sudan. Kế hoạch thu thập thêm tế bào trứng bị trì hoãn vào năm ngoái do đại dịch. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12/2020, các nhà nghiên cứu tiến hành lấy thêm tế bào trứng. Mẫu vật lập tức được vận chuyển từ Kenya tới Phòng thí nghiệm Avantea ở Italy, thụ tinh bằng tinh trùng của Suni, sau đó bảo quản đông lạnh. Giờ đây, 5 phôi thai đang được lưu trữ bằng nitơ lỏng và sẵn sàng để thụ tinh qua ống nghiệm. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ chuẩn bị để cấy phôi thai vào tê giác trắng phương nam cái.Một con tê giác trắng phương nam đực tên Ouwan chuyển từ khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa ở miền bắc Kenya tới khu bảo tồn Ol Pejeta Conservancy vào tháng 11/2020. Ouwan là vật chỉ dẫn đáng tin cậy về chu kỳ sinh sản của những con tê giác trắng phương nam cái ở Ol Pejeta. Nó đã được triệt sản để đảm bảo bầy tê giác cái không mang thai với nó. Sau khi xác nhận kết quả triệt sản vào tháng 3 năm nay, các nhân viên ở khu bảo tồn sẽ theo dõi Ouwan để xem có bất kỳ con tê giác cái nào sẵn sàng thụ tinh nhân tạo hay không.An Khang (Theo IFL Science) Tê giác trắng phương Bắc có hy vọng thoát tuyệt chủngTao phoi thai tu doi te giac trang phuong bac cuoi cung


Kenya - Phoi thai tu trung cua hai con te giac trang phuong bac cai cuoi cung tren the gioi sap duoc cay vao ca the mang thai ho bang thu tinh trong ong nghiem.


Sudan, con te giac trang phuong bac duc duy nhat con sot lai chet vao thang 3/2018. Me no Najin va con gai Fatu tro thanh hai ca the cuoi cung cua loai nay. Cac chuyen gia bao ton len ke hoach cuu te giac trang phuong bac khoi tuyet chung bang cach thu thap trung tu hai con te giac cai, thu tinh nhan tao bang tinh trung dong lanh tu nhung con duc da chet de tao ra phoi thai moi.Chuong trinh thu duoc thanh cong buoc dau vao thang 8/2019 voi hai phoi thai te giac trang phuong bac va phoi thai thu ba duoc tao ra vao thang 12 cung nam. Gan day, nhom chuyen gia quoc te den tu Vien Nghien cuu Dong vat hoang da Leibniz (Leibniz-IZW), cong vien safari Dvůr Kralove, Co quan Dong vat hoang da Kenya, va khu bao ton Ol Pejeta, noi Najin va Fatu dang sinh song, thong bao ho da tao them hai phoi thai nua, nang tong so phoi thai te giac trang phuong bac thuan chung len con so 5. Dieu nay co nghia buoc tiep theo la tim kiem te giac trang phuong nam phu hop de mang thai ho va sinh con.Day la mot buoc tien lon trong ke hoach cuu te giac khoi bo vuc diet vong. Te giac trang phuong bac la phan loai cua te giac trang (phan loai con lai la te giac trang phuong nam), tung phan bo khap cac nuoc Dong Phi va Trung Phi. Nhieu nam bi san trom va anh huong cua noi chien tai nhieu nuoc khien quan the te giac giam manh. Hien nay, chung duoc xem nhu tuyet chung ve mat chuc nang. Najin va Fatu thuoc so huu cua cong vien safari Dvůr Kralove o Cong hoa Czech nhung duoc cham soc va canh gac can than tai khu bao ton Ol Pejeta o Kenya.3 phoi thai dau tien la ket qua tu qua trinh thu thap te bao trung chua truong thanh tu Najin va Fatu vao nam 2019, va thu tinh nhan tao bang tinh trung dong lanh tu hai con te giac duc cuoi cung la Suni (chet nam 2014) va Sudan. Ke hoach thu thap them te bao trung bi tri hoan vao nam ngoai do dai dich. Tuy nhien, vao giua thang 12/2020, cac nha nghien cuu tien hanh lay them te bao trung. Mau vat lap tuc duoc van chuyen tu Kenya toi Phong thi nghiem Avantea o Italy, thu tinh bang tinh trung cua Suni, sau do bao quan dong lanh. Gio day, 5 phoi thai dang duoc luu tru bang nito long va san sang de thu tinh qua ong nghiem. Tiep theo, nhom nghien cuu se chuan bi de cay phoi thai vao te giac trang phuong nam cai.Mot con te giac trang phuong nam duc ten Ouwan chuyen tu khu bao ton dong vat hoang da Lewa o mien bac Kenya toi khu bao ton Ol Pejeta Conservancy vao thang 11/2020. Ouwan la vat chi dan dang tin cay ve chu ky sinh san cua nhung con te giac trang phuong nam cai o Ol Pejeta. No da duoc triet san de dam bao bay te giac cai khong mang thai voi no. Sau khi xac nhan ket qua triet san vao thang 3 nam nay, cac nhan vien o khu bao ton se theo doi Ouwan de xem co bat ky con te giac cai nao san sang thu tinh nhan tao hay khong.An Khang (Theo IFL Science) Te giac trang phuong Bac co hy vong thoat tuyet chung

Tạo phôi thai từ đôi tê giác trắng phương bắc cuối cùng

Kenya - Phôi thai từ trứng của hai con tê giác trắng phương bắc cái cuối cùng trên thế giới sắp được cấy vào cá thể mang thai hộ bằng thụ tinh trong ống nghiệm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: