Sen vua tái xuất hiện ở Anh sau 30 năm

Vườn bách thảo Belfast bỏ ra hàng triệu USD để xây ao nước cho cây sen vua sinh trưởng sau 3 thập kỷ vắng bóng.


Cây sen vua hay còn gọi là nong tằm hay súng nia được mô tả lần đầu tiên năm 1837 và gọi là Victoria regia theo tên nữ hoàng Anh lúc đó và sau đổi thành Victoria Amazonica. Hạt giống được đưa tới Anh từ vùng Guyana ở Nam Mỹ. Ánh sáng và nhiệt độ tại Anh không phù hợp với loài cây này, nhưng năm 1852, Daniel Ferguson, quản lý Vườn bách thảo Hoàng gia (sau này là vườn bách thảo Belfast), trở thành người đầu tiên tại Anh trồng thành công sen vua. Tuy nhiên, do một số vấn đề, các nhân viên làm vườn không thể tiếp tục trồng loài cây này trước đợt tu sửa vào đầu thập niên 1980.Mương nước trải qua đợt tu sửa tiêu tốn 4,7 triệu USD từ năm 2014 đến 2018. Vườn bách thảo xây dựng ao nước mới để trồng riêng sen vua. Hồi tháng 1/2020, hạt giống của một loài sen vua lai giữa hai loài Victoria amazonica và Victoria được chuyển từ vườn bách thảo Longwood ở Pennsylvania, Mỹ, tới Belfast. Thợ làm vườn Gardener Derek Lockwood cho biết, gieo trồng sen vua đòi hỏi một số kỹ năng. Ông và đồng nghiệp phải duy trì nhiệt độ nước thích hợp để cây nảy mầm.Theo dự đoán, cây sen vua sẽ nở thêm nhiều bông trong hai tháng tới. "Gần 30 năm sau, chúng tôi mới có thể trồng sen vua do điều kiện ở mương nước trước đó không phù hợp. Điều này mang đến cho chúng tôi hy vọng trong tương lai", thợ làm vườn Adrienne Armstrong chia sẻ.An Khang (Theo BBC)Sen vua tai xuat hien o Anh sau 30 nam


Vuon bach thao Belfast bo ra hang trieu USD de xay ao nuoc cho cay sen vua sinh truong sau 3 thap ky vang bong.


Cay sen vua hay con goi la nong tam hay sung nia duoc mo ta lan dau tien nam 1837 va goi la Victoria regia theo ten nu hoang Anh luc do va sau doi thanh Victoria Amazonica. Hat giong duoc dua toi Anh tu vung Guyana o Nam My. Anh sang va nhiet do tai Anh khong phu hop voi loai cay nay, nhung nam 1852, Daniel Ferguson, quan ly Vuon bach thao Hoang gia (sau nay la vuon bach thao Belfast), tro thanh nguoi dau tien tai Anh trong thanh cong sen vua. Tuy nhien, do mot so van de, cac nhan vien lam vuon khong the tiep tuc trong loai cay nay truoc dot tu sua vao dau thap nien 1980.Muong nuoc trai qua dot tu sua tieu ton 4,7 trieu USD tu nam 2014 den 2018. Vuon bach thao xay dung ao nuoc moi de trong rieng sen vua. Hoi thang 1/2020, hat giong cua mot loai sen vua lai giua hai loai Victoria amazonica va Victoria duoc chuyen tu vuon bach thao Longwood o Pennsylvania, My, toi Belfast. Tho lam vuon Gardener Derek Lockwood cho biet, gieo trong sen vua doi hoi mot so ky nang. Ong va dong nghiep phai duy tri nhiet do nuoc thich hop de cay nay mam.Theo du doan, cay sen vua se no them nhieu bong trong hai thang toi. "Gan 30 nam sau, chung toi moi co the trong sen vua do dieu kien o muong nuoc truoc do khong phu hop. Dieu nay mang den cho chung toi hy vong trong tuong lai", tho lam vuon Adrienne Armstrong chia se.An Khang (Theo BBC)

Sen vua tái xuất hiện ở Anh sau 30 năm

Vườn bách thảo Belfast bỏ ra hàng triệu USD để xây ao nước cho cây sen vua sinh trưởng sau 3 thập kỷ vắng bóng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: