Vaccine Covid-19 của Việt Nam sinh miễn dịch cao

Vaccine được tiêm thử nghiệm trên 50 chuột, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra mẫu huyết thanh đã cho đáp ứng kháng thể, trong đó có những mẫu cao.


Vacine Covid-19 do Công ty TNHH Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Bộ Y tế triển khai đang cho những kết quả bước đầu khả quan. Thạc sỹ Mạc Văn Trọng, thành viên nhóm nghiên cứu tại Vabiotech cho biết, dự án vaccine Covid-19 dự tuyển do nhóm thực hiện có tính sinh miễn dịch khá cao.Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 2, sau đó các nhà khoa học đã tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của nCoV tại phòng thí nghiệm, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất vaccine. Vaccine dự tuyển được tiêm thử nghiệm trên chuột. Đến ngày 15/5 và 29/5, 2 lô mẫu huyết thanh của 50 con chuột tiêm dự tuyển vaccine Covid-19 được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá. Bằng việc tiêm so sánh với chính chủng virus hoang dại đã được bất hoạt cho chuột, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định các mẫu huyết thanh này đã cho đáp ứng kháng thể, trong đó có những mẫu đáp ứng khá cao."Đây là cơ sở để phát triển thành vaccine hoàn chỉnh", PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó trưởng Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhận định.Với kết quả này, Vabiotech đã vượt tiến độ 2 tháng của giai đoạn 1 dự án, cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19. Ở giai đoạn tiếp theo, vaccine dự tuyển sẽ được phát triển thành vaccine hoàn chỉnh, ổn định và đủ tiêu chuẩn để sử dụng cho người. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ xây dựng quy trình sản xuất thương mại để có thể đáp ứng quy mô sản xuất lên tới hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu liều."Để cho ra đời vaccine hoàn chỉnh cần 9 -12 tháng nữa nhưng chúng tôi đang nỗ lực để rút ngắn thời gian này. Dù vậy, so với mức trung bình 10 năm của một vaccine bình thường, thời gian 18 - 24 tháng để phát triển được một vaccine đã là một thành tựu rất đáng kể", Thạc sỹ Trọng nói.Lý giải về tốc độ nghiên cứu được rút ngắn, TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech cho biết, nhóm sử dụng công nghệ vector virus thay vì các công nghệ vaccine bất hoạt hay sống giảm độc lực như truyền thống. Đây là công nghệ mới, đa năng, cho hiệu suất sản xuất cao, không phụ thuộc vào việc nuôi cấy toàn thể tác nhân gây bệnh, phù hợp đối với các vaccine đại dịch.  "Nhờ nguồn kinh phí tài trợ, Công ty đã nâng cấp được hệ thống nuôi cấy tế bào Bioreactor vốn đã được trang bị gần 10 năm trước. Model thế hệ mới này thích ứng hơn với công nghệ vector virus mà chúng tôi đang dùng", TS Đỗ Tuấn Đạt cho biết.Trước đó dự án được đầu tư kinh phí 8 tỷ đồng để "Phát triển vaccine chống lại chủng mới của virus corona trên giá thể baculovirus ở quy mô phòng thí nghiệm" với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF (thuộc Tập đoàn Vingroup).Hải MinhVaccine Covid-19 cua Viet Nam sinh mien dich cao


Vaccine duoc tiem thu nghiem tren 50 chuot, Vien Ve sinh Dich te Trung uong kiem tra mau huyet thanh da cho dap ung khang the, trong do co nhung mau cao.


Vacine Covid-19 do Cong ty TNHH Vac xin va sinh pham so 1 (Vabiotech), Bo Y te trien khai dang cho nhung ket qua buoc dau kha quan. Thac sy Mac Van Trong, thanh vien nhom nghien cuu tai Vabiotech cho biet, du an vaccine Covid-19 du tuyen do nhom thuc hien co tinh sinh mien dich kha cao.Du an bat dau thuc hien tu thang 2, sau do cac nha khoa hoc da tao chung mang vung khang nguyen dac hieu cua nCoV tai phong thi nghiem, nguyen lieu quan trong trong san xuat vaccine. Vaccine du tuyen duoc tiem thu nghiem tren chuot. Den ngay 15/5 va 29/5, 2 lo mau huyet thanh cua 50 con chuot tiem du tuyen vaccine Covid-19 duoc gui sang Vien Ve sinh Dich te Trung uong de danh gia. Bang viec tiem so sanh voi chinh chung virus hoang dai da duoc bat hoat cho chuot, Vien Ve sinh Dich te Trung uong xac dinh cac mau huyet thanh nay da cho dap ung khang the, trong do co nhung mau dap ung kha cao."Day la co so de phat trien thanh vaccine hoan chinh", PGS.TS Nguyen Le Khanh Hang, Pho truong Khoa Virus, Vien Ve sinh Dich te Trung uong, nhan dinh.Voi ket qua nay, Vabiotech da vuot tien do 2 thang cua giai doan 1 du an, cung la giai doan quan trong nhat trong qua trinh nghien cuu san xuat vaccine Covid-19. O giai doan tiep theo, vaccine du tuyen se duoc phat trien thanh vaccine hoan chinh, on dinh va du tieu chuan de su dung cho nguoi. Nhom nghien cuu cung se xay dung quy trinh san xuat thuong mai de co the dap ung quy mo san xuat len toi hang trieu, tham chi la hang chuc trieu lieu."De cho ra doi vaccine hoan chinh can 9 -12 thang nua nhung chung toi dang no luc de rut ngan thoi gian nay. Du vay, so voi muc trung binh 10 nam cua mot vaccine binh thuong, thoi gian 18 - 24 thang de phat trien duoc mot vaccine da la mot thanh tuu rat dang ke", Thac sy Trong noi.Ly giai ve toc do nghien cuu duoc rut ngan, TS Do Tuan Dat, Chu tich Vabiotech cho biet, nhom su dung cong nghe vector virus thay vi cac cong nghe vaccine bat hoat hay song giam doc luc nhu truyen thong. Day la cong nghe moi, da nang, cho hieu suat san xuat cao, khong phu thuoc vao viec nuoi cay toan the tac nhan gay benh, phu hop doi voi cac vaccine dai dich.  "Nho nguon kinh phi tai tro, Cong ty da nang cap duoc he thong nuoi cay te bao Bioreactor von da duoc trang bi gan 10 nam truoc. Model the he moi nay thich ung hon voi cong nghe vector virus ma chung toi dang dung", TS Do Tuan Dat cho biet.Truoc do du an duoc dau tu kinh phi 8 ty dong de "Phat trien vaccine chong lai chung moi cua virus corona tren gia the baculovirus o quy mo phong thi nghiem" voi su tai tro cua Quy Doi moi sang tao VinIF (thuoc Tap doan Vingroup).Hai Minh

Vaccine Covid-19 của Việt Nam sinh miễn dịch cao

Vaccine được tiêm thử nghiệm trên 50 chuột, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra mẫu huyết thanh đã cho đáp ứng kháng thể, trong đó có những mẫu cao.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: