Mã ngành trường Đại học Mở TP.HCM 2019

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở TP.HCM năm 2019 cần điền đúng mã trường là MBS và nếu đăng ký học ngành CNTT thì cần điền đúng mã ngành là 7480201.


Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 20/4 là lúc để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây). Vậy thông tin Đại học Mở TP.HCM như thế nào?


Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở TP.HCM cần điền đúng mã trường là MBS và nếu đăng ký học ngành CNTT thì cần điền đúng mã ngành là 7480201.


Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu ở đây.


Mã ngành Đại học Mở TP.HCM 2019 cập nhật

b1-ma-nganh-dai-hoc-mo-tp-hcm-2019-ma-truong-dai-hoc-mo-tp-hcm-2019-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở TP.HCM năm 2019 cần điền đúng mã trường là MBS và nếu đăng ký học ngành CNTT thì cần điền đúng mã ngành là 7480201 (nguồn ảnh: ou.edu.vn).


Tuyển sinh Đại học Chính quy chương trình Đại trà:


Ngành học


Mã ngành


Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển


Môn chính (1)


Ghi chú


Quản trị kinh doanh


7340101


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Marketing (Ngành mới)


7340115


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Kinh doanh quốc tế


7340120


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Tài chính ngân hàng


7340201


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Kế toán


7340301


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Kiểm toán


7340302


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Quản trị nhân lực


7340404


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Sử, Văn


Toán, Lý, Anh


Anh


Toán, Văn, Anh


Hệ thống thông tin quản lý


7340405


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Luật


7380101


Toán, Lý, Hóa


Toán


- Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.


- Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật.


Toán, Lý, Anh


Anh


Văn, Sử, Địa


Văn


Toán, Văn, Ngoại ngữ


Ngoại Ngữ


Luật kinh tế


7380107


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Anh


Văn, Sử, Địa


Văn


Toán, Văn, Ngoại ngữ


Ngoại Ngữ


Công nghệ Sinh học


7420201


Toán, Lý, Hóa


Toán


Học tại sơ sở Bình Dương


Toán, Hóa, Anh


Toán, Sinh, Hóa


Toán, Văn, Anh


Khoa học máy tính


7480101


TOÁN, Lý, Hóa


Toán


Toán hệ số 2


TOÁN, Lý, Anh


TOÁN, Văn, Anh


TOÁN, Hóa, Anh


Công nghệ thông tin


7480201


TOÁN, Lý, Hóa


Toán


Toán hệ số 2


TOÁN, Lý, Anh


TOÁN, Văn, Anh


TOÁN, Hóa, Anh


Công nghệ kỹ thuật
Công trình xây dựng


7510102


TOÁN, Lý, Hóa


Toán


Toán hệ số 2


TOÁN, Lý, Anh


TOÁN, Văn, Anh


TOÁN, Hóa, Anh


Quản lý xây dựng


7580302


TOÁN, Lý, Hóa


Toán


Toán hệ số 2


TOÁN, Lý, Anh


TOÁN, Văn, Anh


TOÁN, Hóa, Anh


Ngôn ngữ Anh


7220201


Toán, Lý, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Văn, ANH


 Văn, Sử, ANH


Văn, Khoa học xã hội, ANH


Ngôn ngữ Trung Quốc


7220204


Văn, Toán, NGOẠI NGỮ


Ngoại Ngữ


- Ngoại ngữ hệ số 2


- Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật


Văn, KH xã hội, NGOẠI NGỮ


Ngôn ngữ Nhật


7220209


Văn, Toán, NGOẠI NGỮ


Ngoại Ngữ


Văn, KH xã hội, NGOẠI NGỮ


Kinh tế


7310101


Toán, Lý, Hóa


Toán


Toán, Lý, Anh


Toán, Văn, Anh


Toán, Hóa, Anh


Xã hội học


7310301


Toán, Lý, Anh


Anh


- Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.


Văn, Sử, Địa


Văn


Toán, Văn, Ngoại ngữ


Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ


Đông Nam á học


7310620


Toán, Lý, Anh


Anh


Văn, Sử, Địa


Văn


Toán, Văn, Ngoại ngữ


Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ


Công tác Xã hội


7760101


Toán, Lý, Anh


Anh


Văn, Sử, Địa


Văn


Toán, Văn, Ngoại ngữ


Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ


Tuyển sinh Đại học Chính quy chương trình Chất lượng cao:


Ngành học


Mã ngành


Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển


Môn chính(1)


Ghi chú


Quản trị kinh doanh


7340101C


Toán, Hóa, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Lý, ANH


Toán, Văn, ANH


Toán, Khoa học xã hội, ANH


Kinh tế


(Ngành mới)


7310101C


Toán, Hóa, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Lý, ANH


Toán, Văn, ANH


Toán, Khoa học xã hội, ANH


Tài chính ngân hàng


7340201C


Toán, Hóa, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Lý, ANH


Toán, Văn, ANH


Toán, Khoa học xã hội, ANH


Kế toán


7340301C


Toán, Hóa, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Lý, ANH


Toán, Văn, ANH


Toán, Khoa học xã hội, ANH


Luật kinh tế


7380107C


Toán, Hóa, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Lý, ANH


Văn, Sử, ANH


Toán, Văn, ANH


Ngôn ngữ Anh


7220201C


Toán, Lý, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Văn, ANH


 Văn, Sử, ANH


Văn, Khoa học xã hội, ANH


Khoa học máy tính (Ngành mới)


7480101C


Toán, Lý, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Văn, ANH


Toán, Hóa, ANH


CNKT công trình xây dựng


7510102C


TOÁN, Lý, ANH


Tiếng Anh


Toán và tiếng Anh hệ số 2


TOÁN, Hoá, ANH


TOÁN, Văn, ANH


Công nghệ sinh học


(Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại  cơ sở Bình Dương có xe đưa đón miễn phí)


7420201C


Toán, Sinh, ANH


Tiếng Anh


Tiếng Anh hệ số 2


Toán, Văn, ANH


Toán, Hoá, ANH


Toán, Lý, ANH

Ma nganh truong Dai hoc Mo TP.HCM 2019


Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo TP.HCM nam 2019 can dien dung ma truong la MBS va neu dang ky hoc nganh CNTT thi can dien dung ma nganh la 7480201.


Trong khoang thoi gian tu dau thang 4 cho den het ngay 20/4 la luc de thi sinh tren ca nuoc ghi phieu dang ky du thi THPT quoc gia 2019 va dang ky xet tuyen Dai hoc Cao dang Trung cap (xem huong dan ghi phieu o day). Vay thong tin Dai hoc Mo TP.HCM nhu the nao?


Thuc te viec ghi dung chuan thong tin trong phieu dang ky ngay tu dau van rat can thiet, tranh sai sot khong dang co can phai sua doi. Vi du thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo TP.HCM can dien dung ma truong la MBS va neu dang ky hoc nganh CNTT thi can dien dung ma nganh la 7480201.


Tren Cong thong tin thituyensinh.vn cac thi sinh co the tim hieu thong tin kha tuong tan ve cac truong Dai hoc va co the tra cuu nhanh de tranh nham lan ma truong, ma nganh, ten nganh..., chung ta co the hoc cach tra cuu o day.


Ma nganh Dai hoc Mo TP.HCM 2019 cap nhat

b1-ma-nganh-dai-hoc-mo-tp-hcm-2019-ma-truong-dai-hoc-mo-tp-hcm-2019-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo TP.HCM nam 2019 can dien dung ma truong la MBS va neu dang ky hoc nganh CNTT thi can dien dung ma nganh la 7480201 (nguon anh: ou.edu.vn).


Tuyen sinh Dai hoc Chinh quy chuong trinh Dai tra:


Nganh hoc


Ma nganh


To hop cac mon thi dung de xet tuyen


Mon chinh (1)


Ghi chu


Quan tri kinh doanh


7340101


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Marketing (Nganh moi)


7340115


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Kinh doanh quoc te


7340120


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Tai chinh ngan hang


7340201


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Ke toan


7340301


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Kiem toan


7340302


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Quan tri nhan luc


7340404


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Su, Van


Toan, Ly, Anh


Anh


Toan, Van, Anh


He thong thong tin quan ly


7340405


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Luat


7380101


Toan, Ly, Hoa


Toan


- Diem trung tuyen cua to hop Van, Su, Dia cao hon cac to hop con lai 1,5 diem.


- Ngoai ngu bao gom: Anh, Phap, Duc, Nhat.


Toan, Ly, Anh


Anh


Van, Su, Dia


Van


Toan, Van, Ngoai ngu


Ngoai Ngu


Luat kinh te


7380107


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Anh


Van, Su, Dia


Van


Toan, Van, Ngoai ngu


Ngoai Ngu


Cong nghe Sinh hoc


7420201


Toan, Ly, Hoa


Toan


Hoc tai so so Binh Duong


Toan, Hoa, Anh


Toan, Sinh, Hoa


Toan, Van, Anh


Khoa hoc may tinh


7480101


TOAN, Ly, Hoa


Toan


Toan he so 2


TOAN, Ly, Anh


TOAN, Van, Anh


TOAN, Hoa, Anh


Cong nghe thong tin


7480201


TOAN, Ly, Hoa


Toan


Toan he so 2


TOAN, Ly, Anh


TOAN, Van, Anh


TOAN, Hoa, Anh


Cong nghe ky thuat
Cong trinh xay dung


7510102


TOAN, Ly, Hoa


Toan


Toan he so 2


TOAN, Ly, Anh


TOAN, Van, Anh


TOAN, Hoa, Anh


Quan ly xay dung


7580302


TOAN, Ly, Hoa


Toan


Toan he so 2


TOAN, Ly, Anh


TOAN, Van, Anh


TOAN, Hoa, Anh


Ngon ngu Anh


7220201


Toan, Ly, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Van, ANH


 Van, Su, ANH


Van, Khoa hoc xa hoi, ANH


Ngon ngu Trung Quoc


7220204


Van, Toan, NGOAI NGU


Ngoai Ngu


- Ngoai ngu he so 2


- Ngoai ngu bao gom: Anh, Nga, Phap, Trung, Duc, Nhat


Van, KH xa hoi, NGOAI NGU


Ngon ngu Nhat


7220209


Van, Toan, NGOAI NGU


Ngoai Ngu


Van, KH xa hoi, NGOAI NGU


Kinh te


7310101


Toan, Ly, Hoa


Toan


Toan, Ly, Anh


Toan, Van, Anh


Toan, Hoa, Anh


Xa hoi hoc


7310301


Toan, Ly, Anh


Anh


- Ngoai ngu bao gom: Anh, Nga, Phap, Trung, Duc, Nhat.


Van, Su, Dia


Van


Toan, Van, Ngoai ngu


Van, KH xa hoi, Ngoai ngu


Dong Nam a hoc


7310620


Toan, Ly, Anh


Anh


Van, Su, Dia


Van


Toan, Van, Ngoai ngu


Van, KH xa hoi, Ngoai ngu


Cong tac Xa hoi


7760101


Toan, Ly, Anh


Anh


Van, Su, Dia


Van


Toan, Van, Ngoai ngu


Van, KH xa hoi, Ngoai ngu


Tuyen sinh Dai hoc Chinh quy chuong trinh Chat luong cao:


Nganh hoc


Ma nganh


To hop cac mon thi dung de xet tuyen


Mon chinh(1)


Ghi chu


Quan tri kinh doanh


7340101C


Toan, Hoa, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Ly, ANH


Toan, Van, ANH


Toan, Khoa hoc xa hoi, ANH


Kinh te


(Nganh moi)


7310101C


Toan, Hoa, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Ly, ANH


Toan, Van, ANH


Toan, Khoa hoc xa hoi, ANH


Tai chinh ngan hang


7340201C


Toan, Hoa, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Ly, ANH


Toan, Van, ANH


Toan, Khoa hoc xa hoi, ANH


Ke toan


7340301C


Toan, Hoa, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Ly, ANH


Toan, Van, ANH


Toan, Khoa hoc xa hoi, ANH


Luat kinh te


7380107C


Toan, Hoa, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Ly, ANH


Van, Su, ANH


Toan, Van, ANH


Ngon ngu Anh


7220201C


Toan, Ly, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Van, ANH


 Van, Su, ANH


Van, Khoa hoc xa hoi, ANH


Khoa hoc may tinh (Nganh moi)


7480101C


Toan, Ly, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Van, ANH


Toan, Hoa, ANH


CNKT cong trinh xay dung


7510102C


TOAN, Ly, ANH


Tieng Anh


Toan va tieng Anh he so 2


TOAN, Hoa, ANH


TOAN, Van, ANH


Cong nghe sinh hoc


(Hoc ly thuyet tai TpHCM, thuc hanh tai  co so Binh Duong co xe dua don mien phi)


7420201C


Toan, Sinh, ANH


Tieng Anh


Tieng Anh he so 2


Toan, Van, ANH


Toan, Hoa, ANH


Toan, Ly, ANH


Mã ngành trường Đại học Mở TP.HCM 2019

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở TP.HCM năm 2019 cần điền đúng mã trường là MBS và nếu đăng ký học ngành CNTT thì cần điền đúng mã ngành là 7480201.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: