Mobile Money sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho khách hàng và cả nhà mạng

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó tổng giám đốc VNPT Media cho biết, nếu so với tổng doanh thu của nhà mạng thì Mobile Money sẽ đem lại doanh thu không cao, nhưng sẽ thúc đẩy khách hàng chuyển đổi số mạnh mẽ.


Mobile Money sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho khách hàng và cả nhà mạng
Mobile Money sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho khách hàng và cả nhà mạng.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc VNPT Media cho biết, hiện VNPT đã chuẩn bị để sẵn sàng đề án để trình cơ quan quản lý khi Thủ tướng cho phép thí điểm dịch vụ Mobile Money. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật để có thể cung cấp dịch vụ này đến khách hàng sớm nhất.


Theo tính toán của đại diện VNPT Media, Mobile Money có thể sẽ phục vụ đến 90% các giao dịch nhỏ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sơn Hải cho rằng, nếu so với tổng doanh thu của nhà mạng thì Mobile Money sẽ đem lại doanh thu không cao. Thế nhưng, đây chính là cơ hội để nhà mạng có thể thúc đẩy khách hàng chuyển đổi số. Bởi vì, người dùng có thể dễ dàng mua các dịch vụ hàng hóa online cũng như dịch vụ nội dung số trong hệ sinh thái của nhà mạng. Ngược lại, đây cũng là động lực cho các nhà mạng chuyển đổi số. Điều này sẽ đem lại lợi ích lớn cho xã hội để tiến tới nền kinh tế số, xã hội số trong tương lai.


Ông Hải còn nhấn mạnh, Mobile Money không phải là dịch vụ lâu dài mà nó có tính thời điểm khi xã hội vẫn còn nhiều người sử dụng điện thoại “cục gạch” và còn 50% dân số chưa có tài khoản ngân hàng. Vì vậy, khi xã hội tiến tới 100% người dân dùng smartphone và có tài khoản ngân hàng thì Mobile Money sẽ kết thúc sứ mạng của mình.


Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và thuận tiện thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở của ngân hàng thực hiện giao dịch. Từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Khách hàng chỉ cần thao tác trên điện thoại di động hoặc đến các đại lý, điểm giao dịch gần nhất và không bị giới hạn về thời gian, địa điểm giao dịch. Dịch vụ Mobile Money khi được cung cấp sẽ góp phần thay đổi dần thói quen thanh toán bằng tiền mặt của người dân vẫn còn khá phổ biến hiện nay. Ngay sau khi các doanh nghiệp viễn thông được Ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ Mobile Money, chỉ sau một đêm, 100% các thuê bao di động của Việt Nam có thể tham gia thanh toán điện tử một cách thuận lợi theo phương thức mới.


Cục Viễn thông Bộ TT&TT cho biết, Mobile Money sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển tài chính toàn diện đến những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực mà hệ thống tài chính, ngân hàng chưa phát triển, người dân chưa hoặc không có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Đồng thời tận dụng hạ tầng viễn thông, giúp giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Qua đó, Mobile Money sẽ góp phần nâng mức sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với các doanh nghiệp viễn thông, họ sẽ tận dụng được mạng lưới viễn thông, các điểm giao dịch rộng khắp cả nước để phát triển và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, dịch vụ và đối tượng khách hàng ngoài các dịch vụ viễn thông truyền thống. Do vậy, doanh nghiệp viễn thông có thể mở rộng dư địa để tăng doanh thu và nâng cao khả năng cạnh tranh.


Mobile Money sẽ cho phép các thuê bao không cần có tài khoản ngân hàng mà vẫn sử dụng được dịch vụ này. Các thuê bao có thể nạp tiền vào tài khoản Mobile Money ở các ngân hàng và các điểm đại lý của doanh nghiệp viễn thông để sử dụng dịch vụ cho mình. Cho đến thời điểm này, cả nhà nhà mạng lớn là Viettel, VNPT và MobiFone đều đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết, chỉ những thuê bao di động định danh mới được mở tài khoản dịch vụ này.


Thái Khang   

Mobile Money se thuc day chuyen doi so cho khach hang va ca nha mang


Ong Nguyen Son Hai, Pho tong giam doc VNPT Media cho biet, neu so voi tong doanh thu cua nha mang thi Mobile Money se dem lai doanh thu khong cao, nhung se thuc day khach hang chuyen doi so manh me.


Mobile Money se thuc day chuyen doi so cho khach hang va ca nha mang
Mobile Money se thuc day chuyen doi so cho khach hang va ca nha mang.

Ong Nguyen Son Hai, Pho Tong giam doc VNPT Media cho biet, hien VNPT da chuan bi de san sang de an de trinh co quan quan ly khi Thu tuong cho phep thi diem dich vu Mobile Money. Ben canh do, VNPT cung da chuan bi cac phuong an ky thuat de co the cung cap dich vu nay den khach hang som nhat.


Theo tinh toan cua dai dien VNPT Media, Mobile Money co the se phuc vu den 90% cac giao dich nho. Tuy nhien, ong Nguyen Son Hai cho rang, neu so voi tong doanh thu cua nha mang thi Mobile Money se dem lai doanh thu khong cao. The nhung, day chinh la co hoi de nha mang co the thuc day khach hang chuyen doi so. Boi vi, nguoi dung co the de dang mua cac dich vu hang hoa online cung nhu dich vu noi dung so trong he sinh thai cua nha mang. Nguoc lai, day cung la dong luc cho cac nha mang chuyen doi so. Dieu nay se dem lai loi ich lon cho xa hoi de tien toi nen kinh te so, xa hoi so trong tuong lai.


Ong Hai con nhan manh, Mobile Money khong phai la dich vu lau dai ma no co tinh thoi diem khi xa hoi van con nhieu nguoi su dung dien thoai “cuc gach” va con 50% dan so chua co tai khoan ngan hang. Vi vay, khi xa hoi tien toi 100% nguoi dan dung smartphone va co tai khoan ngan hang thi Mobile Money se ket thuc su mang cua minh.


Mobile Money gop phan cung ung cho nhom khach hang khong co tai khoan ngan hang mot kenh giao dich, phuong tien thanh toan khong dung tien mat nhanh chong va thuan tien thay vi phai truc tiep den cac co so cua ngan hang thuc hien giao dich. Tu do gop phan lam tang ty le thanh toan khong dung tien mat theo chu truong cua Chinh phu. Khach hang chi can thao tac tren dien thoai di dong hoac den cac dai ly, diem giao dich gan nhat va khong bi gioi han ve thoi gian, dia diem giao dich. Dich vu Mobile Money khi duoc cung cap se gop phan thay doi dan thoi quen thanh toan bang tien mat cua nguoi dan van con kha pho bien hien nay. Ngay sau khi cac doanh nghiep vien thong duoc Ngan hang nha nuoc cap phep cung cap dich vu Mobile Money, chi sau mot dem, 100% cac thue bao di dong cua Viet Nam co the tham gia thanh toan dien tu mot cach thuan loi theo phuong thuc moi.


Cuc Vien thong Bo TT&TT cho biet, Mobile Money se giup thuc day hoat dong thanh toan khong dung tien mat, phat trien tai chinh toan dien den nhung khu vuc nong thon, vung sau, vung xa, dac biet la nhung khu vuc ma he thong tai chinh, ngan hang chua phat trien, nguoi dan chua hoac khong co kha nang tiep can dich vu ngan hang. Dong thoi tan dung ha tang vien thong, giup giam cac chi phi xa hoi de phat trien, mo rong cac dich vu ngan hang truyen thong. Qua do, Mobile Money se gop phan nang muc song nguoi dan, thuc day tang truong kinh te. Doi voi cac doanh nghiep vien thong, ho se tan dung duoc mang luoi vien thong, cac diem giao dich rong khap ca nuoc de phat trien va da dang hoa co cau san pham, dich vu va doi tuong khach hang ngoai cac dich vu vien thong truyen thong. Do vay, doanh nghiep vien thong co the mo rong du dia de tang doanh thu va nang cao kha nang canh tranh.


Mobile Money se cho phep cac thue bao khong can co tai khoan ngan hang ma van su dung duoc dich vu nay. Cac thue bao co the nap tien vao tai khoan Mobile Money o cac ngan hang va cac diem dai ly cua doanh nghiep vien thong de su dung dich vu cho minh. Cho den thoi diem nay, ca nha nha mang lon la Viettel, VNPT va MobiFone deu da san sang cung cap dich vu nay. Tuy nhien, Ngan hang Nha nuoc cho biet, chi nhung thue bao di dong dinh danh moi duoc mo tai khoan dich vu nay.


Thai Khang   


Mobile Money sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho khách hàng và cả nhà mạng

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó tổng giám đốc VNPT Media cho biết, nếu so với tổng doanh thu của nhà mạng thì Mobile Money sẽ đem lại doanh thu không cao, nhưng sẽ thúc đẩy khách hàng chuyển đổi số mạnh mẽ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: