Các nhà nghiên cứu Israel phát triển da điện tử nhân tạo tự phục hồi

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển da điện tử nhân tạo có khả năng tự chữa lành, Viện Công nghệ (Technion) miền bắc Israel cho biết.


Da điện tử nhân tạo này có một số thuộc tính và khả năng, bao gồm cảm biến chọn lọc, chống nước, tự giám sát và tự phục hồi. Nó chứa một hệ thống cảm giác bao gồm các vật liệu nano, chọn lọc và đồng thời theo dõi các biến môi trường khác nhau như áp suất, nhiệt độ và độ axit. Hệ thống tự phục hồi của da, lấy cảm hứng từ quá trình chữa lành da, bao gồm các thành phần giống như tế bào thần kinh, theo dõi thiệt hại cho các bộ phận điện tử và các thành phần khác giúp đẩy nhanh quá trình tự phục hồi. Cơ chế này cho phép các hệ thống điện tử thông minh tự giám sát các hoạt động của chúng và sửa chữa các sự cố chức năng do hư hỏng cơ học. Sự phát triển của da dựa trên một loại polymer chống thấm mềm đàn hồi cải tiến, cũng được phát minh bởi nhóm Technion và được công bố trên tạp chí Advanced Functional Materials. Polyme này có thể kéo dài tới 1.100% chiều dài ban đầu của nó mà không bị rách và cũng có thể tự chữa lành trong các trường hợp trầy xước, cắt hoặc xoắn và ngay cả khi ngâm trong nước máy, nước biển và nước với mức độ axit khác nhau.  Nó cũng có thể tự chữa lành khi chìm trong nước, ngăn dòng điện chảy vào nước. Do đó, polymer có tiềm năng rất lớn để sử dụng trong các thiết bị điện tử mềm, năng động, tiếp xúc với nước. Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng polymer mới để phát triển các cảm biến tiên tiến có thể theo dõi nhiệt độ, áp suất và độ axit và có khả năng có lợi cho một loạt các ứng dụng trong lĩnh vực robot, chân tay giả và thiết bị đeo được. P.A.T Theo SCMP Tag : da nhân tạoCac nha nghien cuu Israel phat trien da dien tu nhan tao tu phuc hoi


Cac nha nghien cuu Israel da phat trien da dien tu nhan tao co kha nang tu chua lanh, Vien Cong nghe (Technion) mien bac Israel cho biet.


Da dien tu nhan tao nay co mot so thuoc tinh va kha nang, bao gom cam bien chon loc, chong nuoc, tu giam sat va tu phuc hoi. No chua mot he thong cam giac bao gom cac vat lieu nano, chon loc va dong thoi theo doi cac bien moi truong khac nhau nhu ap suat, nhiet do va do axit. He thong tu phuc hoi cua da, lay cam hung tu qua trinh chua lanh da, bao gom cac thanh phan giong nhu te bao than kinh, theo doi thiet hai cho cac bo phan dien tu va cac thanh phan khac giup day nhanh qua trinh tu phuc hoi. Co che nay cho phep cac he thong dien tu thong minh tu giam sat cac hoat dong cua chung va sua chua cac su co chuc nang do hu hong co hoc. Su phat trien cua da dua tren mot loai polymer chong tham mem dan hoi cai tien, cung duoc phat minh boi nhom Technion va duoc cong bo tren tap chi Advanced Functional Materials. Polyme nay co the keo dai toi 1.100% chieu dai ban dau cua no ma khong bi rach va cung co the tu chua lanh trong cac truong hop tray xuoc, cat hoac xoan va ngay ca khi ngam trong nuoc may, nuoc bien va nuoc voi muc do axit khac nhau.  No cung co the tu chua lanh khi chim trong nuoc, ngan dong dien chay vao nuoc. Do do, polymer co tiem nang rat lon de su dung trong cac thiet bi dien tu mem, nang dong, tiep xuc voi nuoc. Nhom nghien cuu cung su dung polymer moi de phat trien cac cam bien tien tien co the theo doi nhiet do, ap suat va do axit va co kha nang co loi cho mot loat cac ung dung trong linh vuc robot, chan tay gia va thiet bi deo duoc. P.A.T Theo SCMP Tag : da nhan tao

Các nhà nghiên cứu Israel phát triển da điện tử nhân tạo tự phục hồi

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển da điện tử nhân tạo có khả năng tự chữa lành, Viện Công nghệ (Technion) miền bắc Israel cho biết.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: