Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt

Ngày 06 tháng 04 vừa qua, Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT (FTI) – thành viên của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) - một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet và Cloud hàng đầu Việt Nam, thông báo triển khai giải pháp làm việc từ xa dành cho các doanh nghiệp Cloud Desktop.


Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức đều tìm kiếm những giải pháp cho phép nhân viên làm việc tại nhà.


Nhưng triển khai giải pháp làm việc từ xa, không đơn giản là mang laptop rời khỏi văn phòng, nhiều vị trí công việc có các yêu cầu về truy cập hệ thống, truy cập các ứng dụng riêng của doanh nghiệp, đồng thời phải tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức. Vì vậy, FTI cung cấp giải pháp Cloud Desktop đồng hành và giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn rủi ro trong hoạt động kinh doanh.


Ông Phạm Duy Phúc – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) cho biết: "Cloud Desktop là giải pháp làm việc từ xa với những đặc điểm nổi bật như độ bảo mật cao, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo cho người sử dụng dễ dàng và có trải nghiệm như đang sử dụng máy tính làm việc tại văn phòng. Cloud Desktop chắc chắn là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp để ứng phó với mọi tình huống xảy ra."


Các tính năng nổi bật của Cloud Desktop


Truy cập dễ dàng: Cloud Desktop hỗ trợ truy cập đa nền tảng: laptop, smartphone, tablet… trong mọi thời điểm và địa điểm.


Triển khai nhanh, mở rộng linh hoạt: Sẵn sàng cung cấp dịch vụ tại mọi thời điểm, nâng cấp linh hoạt theo yêu cầu sử dụng.


An toàn, bảo mật dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên nền tảng điện toán đám mây, giảm rủi ro thất thoát dữ liệu, tích hợp nhiều lớp bảo mật đảm bảo dữ liệu an toàn tuyệt đối. Quy trình vận hành tuân chủ các tiêu chuẩn khắt khe và được xác nhận bởi các tổ chức uy tín hành đầu thế giới (Tier 3 Up Time Institute, PCI DSS, ISO 50001:2011, ISO/IEC 27017: 2015).


Quản lý tập trung, tiết kiệm chi phí: Hệ thống quản trị tập trung, kiểm soát vận hành và sử dụng theo thời gian thực. Chi phí theo nhu cầu sử dụng thực tế (Pay as you go). Phí dịch vụ theo giờ sử dụng và dòng tiền chuyển từ CAPEX sang OPEX.


Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt - Ảnh 1.Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt - Ảnh 2.

Khi sử dụng dịch vụ Cloud Desktop, doanh nhận được rất nhiều lợi ích từ người dùng cuối (nhân viên văn phòng), quản trị viên công nghệ thông tin tới doanh nghiệp. Cụ thể, người dùng cuối sẽ có trải nghiệm không gian làm việc giống như một máy tính để bàn tại văn phòng. Khi đăng nhập vào hệ thống, họ sử dụng các dữ liệu, công cụ và tài nguyên được Quản trị CNTT của tổ chức cấp phép từ trước. Trong khi đó, các quản trị viên CNTT được cung cấp portal quản lý, có toàn quyền kiểm soát để điều chỉnh tài nguyên máy ảo để có thêm sức mạnh tính toán, bộ nhớ và lưu trữ cho nhân viên của mình. Đặc biệt, doanh nghiệp theo dõi được chi phí vận hành theo thời gian thực và thanh toán theo nhu cầu sử dụng thực tế "pay as you go".


Mô tả một khách hàng điển hìn


Nhu cầu: Tòa nhà làm việc chính của một công ty có nguy cơ bị phong tỏa, mọi hoạt động ra/vào bị cấm trong thời gian dài trong khi hoạt động công ty vẫn cần duy trì với lượng 5000 nhân viên. Các ứng dụng của công ty không cho phép truy suất bằng RDP hay TeamViewer TRỰC TIẾP từ bên ngoài.


Giải pháp Cloud Desktop cung cấp


Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt - Ảnh 3.

Người dùng từ xa, sử dụng VPN Client to Site để truy cập vào mạng chứa các máy ảo tại Trung tâm dữ liệu FPT.


Quản lý CNTT của công ty thiết lập các chích sách, cho phép người dùng truy cập các máy ảo bằng remote desktop, HTML5 hoặc VMware Horizon Client.


Người dùng sử dụng các máy ảo này để truy xuất ứng dụng và dữ liệu trong hệ thống server của công ty như file server, hệ thống ERP…


Máy trạm ảo Cloud Desktop là giải pháp làm việc tại nhà hiệu quả, bảo mật cao và được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia của FPT Telecom. Với chi phí hợp lí (chỉ từ 699.000 VNĐ/ tháng), dịch vụ chắc chắn sẽ là một lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.


Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ, vui lòng truy cập website hoặc hotline: 1800 6906.


Lấy linkGiai phap lam viec tu xa Cloud Desktop chinh thuc ra mat


Ngay 06 thang 04 vua qua, Cong ty TNHH MTV Vien thong quoc te FPT (FTI) – thanh vien cua Cong ty Co phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - mot trong nhung nha cung cap dich vu Internet va Cloud hang dau Viet Nam, thong bao trien khai giai phap lam viec tu xa danh cho cac doanh nghiep Cloud Desktop.


Truoc tinh hinh dai dich COVID-19 bung phat lam gian doan hoat dong san xuat kinh doanh, cac doanh nghiep, to chuc deu tim kiem nhung giai phap cho phep nhan vien lam viec tai nha.


Nhung trien khai giai phap lam viec tu xa, khong don gian la mang laptop roi khoi van phong, nhieu vi tri cong viec co cac yeu cau ve truy cap he thong, truy cap cac ung dung rieng cua doanh nghiep, dong thoi phai tuan thu cac chinh sach bao mat cua to chuc. Vi vay, FTI cung cap giai phap Cloud Desktop dong hanh va giup doanh nghiep giai quyet nhung kho khan rui ro trong hoat dong kinh doanh.


Ong Pham Duy Phuc – Tong Giam doc Cong ty TNHH MTV Vien thong Quoc te FPT (FTI) cho biet: "Cloud Desktop la giai phap lam viec tu xa voi nhung dac diem noi bat nhu do bao mat cao, chi phi hop ly nhung van dam bao cho nguoi su dung de dang va co trai nghiem nhu dang su dung may tinh lam viec tai van phong. Cloud Desktop chac chan la lua chon toi uu cho doanh nghiep de ung pho voi moi tinh huong xay ra."


Cac tinh nang noi bat cua Cloud Desktop


Truy cap de dang: Cloud Desktop ho tro truy cap da nen tang: laptop, smartphone, tablet… trong moi thoi diem va dia diem.


Trien khai nhanh, mo rong linh hoat: San sang cung cap dich vu tai moi thoi diem, nang cap linh hoat theo yeu cau su dung.


An toan, bao mat du lieu: Du lieu duoc luu tru tap trung tren nen tang dien toan dam may, giam rui ro that thoat du lieu, tich hop nhieu lop bao mat dam bao du lieu an toan tuyet doi. Quy trinh van hanh tuan chu cac tieu chuan khat khe va duoc xac nhan boi cac to chuc uy tin hanh dau the gioi (Tier 3 Up Time Institute, PCI DSS, ISO 50001:2011, ISO/IEC 27017: 2015).


Quan ly tap trung, tiet kiem chi phi: He thong quan tri tap trung, kiem soat van hanh va su dung theo thoi gian thuc. Chi phi theo nhu cau su dung thuc te (Pay as you go). Phi dich vu theo gio su dung va dong tien chuyen tu CAPEX sang OPEX.


Giai phap lam viec tu xa Cloud Desktop chinh thuc ra mat - Anh 1.Giai phap lam viec tu xa Cloud Desktop chinh thuc ra mat - Anh 2.

Khi su dung dich vu Cloud Desktop, doanh nhan duoc rat nhieu loi ich tu nguoi dung cuoi (nhan vien van phong), quan tri vien cong nghe thong tin toi doanh nghiep. Cu the, nguoi dung cuoi se co trai nghiem khong gian lam viec giong nhu mot may tinh de ban tai van phong. Khi dang nhap vao he thong, ho su dung cac du lieu, cong cu va tai nguyen duoc Quan tri CNTT cua to chuc cap phep tu truoc. Trong khi do, cac quan tri vien CNTT duoc cung cap portal quan ly, co toan quyen kiem soat de dieu chinh tai nguyen may ao de co them suc manh tinh toan, bo nho va luu tru cho nhan vien cua minh. Dac biet, doanh nghiep theo doi duoc chi phi van hanh theo thoi gian thuc va thanh toan theo nhu cau su dung thuc te "pay as you go".


Mo ta mot khach hang dien hin


Nhu cau: Toa nha lam viec chinh cua mot cong ty co nguy co bi phong toa, moi hoat dong ra/vao bi cam trong thoi gian dai trong khi hoat dong cong ty van can duy tri voi luong 5000 nhan vien. Cac ung dung cua cong ty khong cho phep truy suat bang RDP hay TeamViewer TRUC TIEP tu ben ngoai.


Giai phap Cloud Desktop cung cap


Giai phap lam viec tu xa Cloud Desktop chinh thuc ra mat - Anh 3.

Nguoi dung tu xa, su dung VPN Client to Site de truy cap vao mang chua cac may ao tai Trung tam du lieu FPT.


Quan ly CNTT cua cong ty thiet lap cac chich sach, cho phep nguoi dung truy cap cac may ao bang remote desktop, HTML5 hoac VMware Horizon Client.


Nguoi dung su dung cac may ao nay de truy xuat ung dung va du lieu trong he thong server cua cong ty nhu file server, he thong ERP…


May tram ao Cloud Desktop la giai phap lam viec tai nha hieu qua, bao mat cao va duoc van hanh boi doi ngu chuyen gia cua FPT Telecom. Voi chi phi hop li (chi tu 699.000 VND/ thang), dich vu chac chan se la mot lua chon toi uu cho doanh nghiep de ung pho voi moi tinh huong xay ra.


De tim hieu them chi tiet ve san pham va dich vu, vui long truy cap website hoac hotline: 1800 6906.


Lay link

Giải pháp làm việc từ xa Cloud Desktop chính thức ra mắt

Ngày 06 tháng 04 vừa qua, Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT (FTI) – thành viên của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) - một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet và Cloud hàng đầu Việt Nam, thông báo triển khai giải pháp làm việc từ xa dành cho các doanh nghiệp Cloud Desktop.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: