Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10

Tính năng được thiết kế để các ứng dụng không đáng tin cậy hoạt động riêng biệt và an toàn trên Windows 10.


Có bao giờ bạn tự hỏi rằng làm thế nào để có thể khởi chạy một tập tin .EXE không xác định trên máy tính một cách an toàn hay không? Hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng máy ảo để kiểm tra các ứng dụng phần mềm dạng này. Tuy nhiên, việc cách này chỉ dành cho những người dùng chuyên sâu, có nhiều kiến thức chuyên môn và nhất là khá mất thời gian.


Hiểu được vấn đề này, Microsoft đã phát triển một phương pháp đơn giản hơn cho bất kỳ ai sử dụng Windows 10 đều có thể khởi chạy các ứng dụng không đáng tin cậy trong một môi trường desktop bị cô lập, qua đó đảm bảo tính an toàn cao hơn cho hệ thống. Đó chính là Windows Sandbox.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 1.

Về bản chất, Windows Sandbox được thiết kế cho mục đích bảo mật và dùng một lần. Do đó, khi bạn đã hoàn thành việc chạy ứng dụng ở chế độ này, toàn bộ Sandbox cũng sẽ bị xóa. Với Windows Sandbox, bạn sẽ không cần phải thiết lập một máy ảo, nhưng nó sẽ yêu cầu khả năng ảo hóa được kích hoạt trong BIOS.


Hiện tại Microsoft đang cung cấp Windows Sandbox dưới dạng một tính năng của phiên bản Windows 10 Pro và Windows 10 Enterprise, và nếu như bạn đang sử dụng một trong hai phiên bản này thì sau đây sẽ là cách kích hoạt và sử dụng nó.


Cách kích hoạt Windows Sandbox


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 2.

Bước 1: Truy cập vào BIOS Settings trên máy tính bạn đang dùng và tìm kiếm, kích hoạt tùy chọn "Intel VT-x", "Intel Virtualization Technology", "Virtualization Extensions", "Vanderpool" hoặc tương tự để kích hoạt tính năng ảo hóa cho BIOS.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 3.

Bước 2: Bước làm này chỉ áp dụng nếu máy tính của bạn đã kích hoạt sẳn tính năng Hyper-V trên Windows 10. Trường hợp nếu chưa thì bạn có thể bỏ qua. Còn nếu đã rồi thì bạn nên gỡ cài đặt Hyper-V trên Windows 10 bằng cách hủy đánh dấu chọn ở mục "Hyper-V" và sau đó nhấn "OK". Quá trình tháo gỡ sẽ yêu cầu bạn khởi động lại Windows.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 4.

Bước 3: Khởi động hợp thoại "Turn Windows features on or off" từ Control Panel > Uninstall a Program.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 5.

Tìm đến dòng "Windows Sandbox" và đánh dấu vào nó, sau đó nhấn "OK" để lưu lại.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 6.

Quá trình cài đặt Windows Sandbox sẽ diễn ra.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 7.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ cần khởi động lại Windows để các thay đổi có tác dụng.


Cách sử dụng Windows Sandbox


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 8.

Mở Start Menu, tìm và nhấn vào Windows Sandbox.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 9.

Tiếp theo cửa sổ Sandbox sẽ được khởi chạy, quá trình khởi chạy Sandbox có thể từ 3 - 8 phút tùy vào cấu hình của máy. Lời khuyên là khi bạn khởi chạy Sandbox thì hãy tắt bớt các ứng dụng khác để thời gian khởi chạy có thể nhanh hơn.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 10.

Như đã nói ở trên thì Windows Sandbox là một dạng máy ảo Windows 10 nhưng nhẹ hơn rất nhiều so với các máy ảo khác. Ở giao diện This PC bạn sẽ chỉ có ổ "C". Dung lượng của ổ C trên Sandbox cũng là dung lượng trống còn lại trên hệ thống thật.


Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10 - Ảnh 11.

Từ đây bạn có thể tiến hành cài đặt phần mềm hay làm bất cứ gì như trên một máy tính bình thường. Và khi tắt cửa sổ Sandbox thì đồng nghĩa các dữ liệu và phần mềm trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.


Rất an toàn và tuyệt vời phải không?Lấy linkCach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10


Tính nang duoc thiet ke de cac ung dung khong dáng tin cạy hoạt dọng rieng biet va an toan tren Windows 10.


Có bao giò bạn tụ hỏi ràng làm thé nào dẻ có thẻ khỏi chay mot tạp tin .EXE khong xac dinh tren máy tính mot cach an toan hay khong? Hản bạn sẽ nghĩ ngay dén viẹc sủ dụng may ao de kiem tra cac ung dung phàn mèm dạng này. Tuy nhien, viẹc cach nay chi danh cho nhung nguoi dung chuyen sau, co nhieu kien thuc chuyen mon và nhát là khá mát thòi gian.


Hiẻu duọc ván dè này, Microsoft da phat trien mot phuong phap don gian hon cho bat ky ai su dung Windows 10 deu co the khoi chay cac ung dung khong dáng tin cạy trong mọt moi truong desktop bi co lap, qua do dam bao tinh an toan cao hon cho hẹ thóng. Dó chính là Windows Sandbox.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 1.

Ve ban chat, Windows Sandbox duoc thiet ke cho muc dich bao mat va dung mot lan. Do do, khi ban da hoan thanh viec chay ung dung o che do nay, toan bo Sandbox cung se bi xoa. Voi Windows Sandbox, ban se khong can phai thiet lap mot may ao, nhung no se yeu cau kha nang ao hoa duoc kich hoat trong BIOS.


Hiẹn tại Microsoft dang cung cap Windows Sandbox duoi dang mot tinh nang cua phien bản Windows 10 Pro và Windows 10 Enterprise, va néu nhu bạn dang sủ dụng mọt trong hai phien bản này thì sau day sẽ là cách kích hoạt và sủ dụng nó.


Cách kích hoạt Windows Sandbox


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 2.

Buóc 1: Truy cạp vào BIOS Settings tren máy tính bạn dang dùng và tìm kiém, kích hoạt tùy chọn "Intel VT-x", "Intel Virtualization Technology", "Virtualization Extensions", "Vanderpool" hoac tuong tu dẻ kích hoạt tính nang ảo hóa cho BIOS.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 3.

Buóc 2: Buóc làm này chỉ áp dụng néu máy tính của bạn dã kích hoạt sản tính nang Hyper-V tren Windows 10. Truòng họp néu chua thì bạn có thẻ bỏ qua. Còn néu dã ròi thì bạn nen gõ cài dạt Hyper-V tren Windows 10 bàng cách hủy dánh dáu chọn ỏ mục "Hyper-V" va sau do nhán "OK". Quá trình tháo gõ sẽ yeu càu bạn khỏi dọng lại Windows.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 4.

Buóc 3: Khỏi dọng họp thoại "Turn Windows features on or off" tù Control Panel > Uninstall a Program.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 5.

Tìm dén dòng "Windows Sandbox" và dánh dáu vào nó, sau dó nhán "OK" dẻ luu lại.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 6.

Quá trình cài dạt Windows Sandbox sẽ diẽn ra.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 7.

Sau khi hoàn tát, bạn sẽ càn khỏi dọng lại Windows dẻ các thay dỏi có tác dụng.


Cách sủ dụng Windows Sandbox


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 8.

Mỏ Start Menu, tìm và nhán vào Windows Sandbox.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 9.

Tiep theo cua so Sandbox se duoc khoi chay, qua trinh khoi chay Sandbox co the tu 3 - 8 phut tuy vao cau hinh cua may. Loi khuyen la khi ban khoi chay Sandbox thi hay tat bot cac ung dung khac de thoi gian khoi chay co the nhanh hon.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 10.

Nhu dã nói ỏ tren thì Windows Sandbox là mọt dạng máy ảo Windows 10 nhung nhẹ hon rát nhièu so vói các máy ảo khác. O giao dien This PC ban se chi co o "C". Dung luong cua o C tren Sandbox cung la dung luong trong con lai tren he thong that.


Cach an toan de khoi chay phan mem khong dang tin cay tren Windows 10 - Anh 11.

Tù day bạn có thẻ tién hành cài dạt phàn mèm hay làm bát cú gì nhu tren mọt máy tính bình thuòng. Và khi tát của sỏ Sandbox thì dòng nghĩa các dũ liẹu và phàn mèm trong dó sẽ bị xóa vĩnh viẽn.


Rát an toàn và tuyẹt vòi phải khong?Lay link

Cách an toàn để khởi chạy phần mềm không đáng tin cậy trên Windows 10

Tính năng được thiết kế để các ứng dụng không đáng tin cậy hoạt động riêng biệt và an toàn trên Windows 10.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: