Sau hơn một năm thực hiện Chương trình hành động số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Chương trình hành động số 31 - CTr/TU nêu rõ mục tiêu cụ thể đối với ngành Thông tin và Truyền thông: “Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ hơn 90% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; phấn đấu đưa Bắc Ninh đạt chỉ số an toàn thông tin mạng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Định hướng đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; phấn đấu đưa Bắc Ninh đạt chỉ số an toàn thông tin mạng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước”.


Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt


Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung chiến lược liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.


Đối với lĩnh vực viễn thông, chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp viễn thông triển khai chương trình hành động quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin; Đồ án quy hoạch hệ thống hạ tầng, đường dây thông tin liên lạc tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.


Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 2,2 triệu thuê bao điện thoại (trong đó, thuê bao điện thoại di động chiếm khoảng 98,6%); hơn 1,4 triệu thuê bao Internet, mật độ đạt 96 thuê bao/100 dân; hơn 3.145 trạm BTS các loại (2G, 3G, 4G, 5G), với gần 1.400 cột BTS.


Chỉ số an toàn thông tin mạng trong nhóm đầu cả nước


Bảo đảm an toàn thông tin mạng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết trong điều kiện, bối cảnh hiện nay, chính vì vậy công tác này được Sở đặc biệt coi trọng, thường xuyên phối hợp, tham mưu ban hành các văn bản, chính sách triển khai toàn diện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.


Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia về an toàn thông tin mạng chuyên sâu có trình độ cao được xem là một trong những trụ cột vững chắc cũng như đòn bẩy, thúc đẩy tiến tới chuyển đổi số toàn diện, Sở chủ động thành lập, kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.


Đây là lực lượng nòng cốt tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp các sự cố trên địa bàn tỉnh, được đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin và đạt các chứng chỉ quốc tế như: CEH, CND, CHFI, Security…


bac ninh so.jpeg
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức diễn tập an toàn thông tin thực chiến, qua đó giúp các cán bộ được trực tiếp tấn công, phòng thủ và ứng cứu sự cố có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.


Để tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công mạng, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin như: Ban Cơ yếu chính phủ; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam… tiến hành đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC).


Đồng thời, triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh theo mô hình 4 lớp gồm: Lực lượng tại chỗ; Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.


Theo phân tích các sự kiện trên hệ thống giám sát an toàn thông tin, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng tỉnh Bắc Ninh đã giảm đáng kể qua từng năm. Năm 2021, hệ thống giám sát phát hiện 5.288 sự kiện có nguy cơ tấn công mạng ở mức cao; năm 2022 là 3.068 sự kiện; năm 2023 giảm còn 1.123 sự kiện.


Tất cả các sự kiện có nguy bị cơ tấn công mạng đều được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.


Nhờ chủ động phòng ngừa, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin nên hệ thống thông tin của tỉnh luôn được bảo đảm an toàn, thông suốt.


Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, những năm gần đây, tỉnh tỉnh Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số an toàn thông tin mạng.


Năm 2020, Bắc Ninh xếp thứ 7 cả nước; năm 2021 xếp thứ 5; năm 2022 xếp thứ 4.


Năm 2023, Bắc Ninh tham gia chương trình diễn tập ACID do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng cứu sự cố các nước Đông Nam Á tổ chức, đoàn Bắc Ninh đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nganh TT&TT Bac Ninh dat duoc nhieu ket qua noi bat nam 2023


Sau hon mot nam thuc hien Chuong trinh hanh dong so 31 cua Ban Chap hanh Dang bo tinh khoa 20, nganh Thong tin va Truyen thong Bac Ninh da dat duoc nhieu ket qua tich cuc.

Ngành TT&TT Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật năm 2023

Sau hơn một năm thực hiện Chương trình hành động số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Ngành TT&TT Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật năm 2023
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: