Danh sách mẹo hay giúp tùy chỉnh thông báo trong macOS

Thông báo Safari có thể rất tuyệt vời, nhưng còn nhiều tính năng thú vị khác mà bạn chưa phát hiện. Đây là cách kiểm..


Thông báo Safari có thể rất tuyệt vời, nhưng còn nhiều tính năng thú vị khác mà bạn chưa phát hiện. Đây là cách kiểm soát thông báo được hiển thị trước mắt bạn trong macOS.


Không có tính năng tắt hay bật tất cả thông báo. Tùy theo sở thích cá nhân của từng người, bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý muốn của mình. Mục tiêu của thiết kế này là hướng đến phục vụ theo yêu cầu của khách hàng. Các tính năng này đưa đến cho bạn rất nhiều tùy chọn để tùy chỉnh thông báo trong macOS Catalina.


Danh sách mẹo hay giúp tùy chỉnh thông báo trong macOS

Bạn có thể tùy chỉnh thông của mình tùy theo ý thích


Tìm cài đặt thông báo Safari trong macOS Catalina

 • Click vào menu Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình
 • Click vào tùy chọn hệ thống(System Preferences)
 • Click vào Thông báo (Notifications)

Khi đến được Thông báo, bạn có thể tùy chỉnh thông báo của mình tùy theo ý thích. Dưới đây là danh sách các tùy chọn bạn sẽ gặp phải, cũng như cách mà chúng hoạt động.


Đừng làm phiền

Nếu đang hoặc đã từng có iPhone, chắc chắn là bạn sẽ quen với chế độ Không làm phiền Do Not Disturb. Khi máy Mac ở chế độ này, tất cả các thông báo sẽ bị dừng và giữ lại cho xem sau.


Bạn có thể thiết lập thời gian để ẩn các thông báo trên Mac. Chẳng hạn, tắt thống báo từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng, khi màn hình của bạn đang tắt, hoặc khi đang bật màn hình.


Bạn cũng có thể cho phép hiển thị một số thông báo cụ thể, như thông báo cuộc gọi. Với tính năng này, bạn có thể nhận được những gì mình muốn trong khi số khác bị ẩn đi.


Chế độ Do Not Disturb sẽ dừng và giữ thông báo lại xem sau


Bật và tắt thông báo

Bên dưới “Đừng làm phiền”, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ứng dụng trên Mac có khả năng sẽ hiện thông báo cho bạn. Tại đây, bạn có thể đặt lệnh gửi thông báo của các ứng dụng này.


“Cho phép thông báo từ…”, lúc này, bạn có thể bật hoặc tắt thông báo của một số ứng dụng cụ thể một cách dễ dàng.


App alert style

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các loại cảnh báo theo ý thích của mình. Mỗi ứng dụng đều có khả năng hiển thị 3 kiểu cảnh báo:


 • None: thông báo hoàn toàn không xuất hiện trên màn hình.
 • Banners: thông báo xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình và biến mất sau vài giây.
 • Alerts: Thông báo xuất hiện ở góc phải màn hình, biến mất khi bạn tắt chúng.

Tùy chỉnh thông báo trong macOS

Có một vài tùy chọn thông báo bổ sung dành cho một số ứng dụng đơn lẻ. Việc bật và tắt tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh thêm cách thức thông báo trên Mac của bạn.


 • Show notifications on lock screen (Hiển thị trên màn hình khóa): Bất cứ khi nào bạn thoát chế độ ngủ của Mac, bạn sẽ thấy các thông báo bị bở lỡ ngay trong màn hình đăng nhập.
 • Show notification preview (Xem trước thông báo): bạn có thể chuyển sang chế độ xem trước thông báo. Nếu bạn chọn “Khi được mở khóa”, thì bạn chỉ có thể thấy được bản xem trước khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Chọn “luôn luôn” để hiện thị xem trước trên màn hình đăng nhập.
 • Show in Notification Center (Hiển thị trông Trung tâm thông báo): tính năng này cho phép bạn xem các thông báo gần đây trong ứng dụng Trung tâm thông báo Notification Center.
 • Badge app icon: nếu chọn chức năng này, nó sẽ làm xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, hoặc một ký hiệu nào đó. Đối với một số ứng dụng như mail hay tin nhắn, số sẽ hiển thị và cảnh báo cho bạn số lượng thông báo cụ thể của ứng dụng đó.
 • Play sound for notifications (Phát âm thanh để thông báo): Bạn có thể kiểm soát âm thanh thông báo của từng ứng dụng bằng cách tùy chỉnh tính năng này.
 • Notification Center sort order (Thứ tự sắp xếp trong Trung tâm thông báo): Ở đây, bạn có thể sắp xếp thứ tự cho các thông báo trong trung tâm thông báo.
 • Recent: Thông báo được sắp xếp theo thời gian
 • Recents by app: thông báo được nhóm theo ứng dụng, và mỗi thông báo trong ứng dụng được xếp theo thời gian.
 • Manually by app: Thông báo được nhóm theo từng ứng dụng, được sắp xếp dựa trên thứ tự được liệt kê trong Tùy chọn thông báo. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách bằng cách kéo chúng lên hoặc xuống.

Hi vọng bài viết sau đã phần nào giúp bạn tùy chỉnh thông báo trong macOS sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Tiếp tục ghé TinCongNghe để biết thêm nhiều mẹo hay.


Nguồn: Appleinsider.com.

Danh sach meo hay giup tuy chinh thong bao trong macOS


Thong bao Safari co the rat tuyet voi, nhung con nhieu tinh nang thu vi khac ma ban chua phat hien. Day la cach kiem..


Thong bao Safari co the rat tuyet voi, nhung con nhieu tinh nang thu vi khac ma ban chua phat hien. Day la cach kiem soat thong bao duoc hien thi truoc mat ban trong macOS.


Khong co tinh nang tat hay bat tat ca thong bao. Tuy theo so thich ca nhan cua tung nguoi, ban co the tuy chinh no theo y muon cua minh. Muc tieu cua thiet ke nay la huong den phuc vu theo yeu cau cua khach hang. Cac tinh nang nay dua den cho ban rat nhieu tuy chon de tuy chinh thong bao trong macOS Catalina.


Danh sach meo hay giup tuy chinh thong bao trong macOS

Ban co the tuy chinh thong cua minh tuy theo y thich


Tim cai dat thong bao Safari trong macOS Catalina

 • Click vao menu Apple o goc tren cung ben trai man hinh
 • Click vao tuy chon he thong(System Preferences)
 • Click vao Thong bao (Notifications)

Khi den duoc Thong bao, ban co the tuy chinh thong bao cua minh tuy theo y thich. Duoi day la danh sach cac tuy chon ban se gap phai, cung nhu cach ma chung hoat dong.


Dung lam phien

Neu dang hoac da tung co iPhone, chac chan la ban se quen voi che do Khong lam phien Do Not Disturb. Khi may Mac o che do nay, tat ca cac thong bao se bi dung va giu lai cho xem sau.


Ban co the thiet lap thoi gian de an cac thong bao tren Mac. Chang han, tat thong bao tu 10 gio toi den 7 gio sang, khi man hinh cua ban dang tat, hoac khi dang bat man hinh.


Ban cung co the cho phep hien thi mot so thong bao cu the, nhu thong bao cuoc goi. Voi tinh nang nay, ban co the nhan duoc nhung gi minh muon trong khi so khac bi an di.


Che do Do Not Disturb se dung va giu thong bao lai xem sau


Bat va tat thong bao

Ben duoi “Dung lam phien”, ban se thay danh sach tat ca cac ung dung tren Mac co kha nang se hien thong bao cho ban. Tai day, ban co the dat lenh gui thong bao cua cac ung dung nay.


“Cho phep thong bao tu…”, luc nay, ban co the bat hoac tat thong bao cua mot so ung dung cu the mot cach de dang.


App alert style

Ban cung co the tuy chinh cac loai canh bao theo y thich cua minh. Moi ung dung deu co kha nang hien thi 3 kieu canh bao:


 • None: thong bao hoan toan khong xuat hien tren man hinh.
 • Banners: thong bao xuat hien o goc tren cung ben phai cua man hinh va bien mat sau vai giay.
 • Alerts: Thong bao xuat hien o goc phai man hinh, bien mat khi ban tat chung.

Tuy chinh thong bao trong macOS

Co mot vai tuy chon thong bao bo sung danh cho mot so ung dung don le. Viec bat va tat tinh nang nay cho phep ban tuy chinh them cach thuc thong bao tren Mac cua ban.


 • Show notifications on lock screen (Hien thi tren man hinh khoa): Bat cu khi nao ban thoat che do ngu cua Mac, ban se thay cac thong bao bi bo lo ngay trong man hinh dang nhap.
 • Show notification preview (Xem truoc thong bao): ban co the chuyen sang che do xem truoc thong bao. Neu ban chon “Khi duoc mo khoa”, thi ban chi co the thay duoc ban xem truoc khi dang nhap vao tai khoan cua minh. Chon “luon luon” de hien thi xem truoc tren man hinh dang nhap.
 • Show in Notification Center (Hien thi trong Trung tam thong bao): tinh nang nay cho phep ban xem cac thong bao gan day trong ung dung Trung tam thong bao Notification Center.
 • Badge app icon: neu chon chuc nang nay, no se lam xuat hien mot cham do nho, hoac mot ky hieu nao do. Doi voi mot so ung dung nhu mail hay tin nhan, so se hien thi va canh bao cho ban so luong thong bao cu the cua ung dung do.
 • Play sound for notifications (Phat am thanh de thong bao): Ban co the kiem soat am thanh thong bao cua tung ung dung bang cach tuy chinh tinh nang nay.
 • Notification Center sort order (Thu tu sap xep trong Trung tam thong bao): O day, ban co the sap xep thu tu cho cac thong bao trong trung tam thong bao.
 • Recent: Thong bao duoc sap xep theo thoi gian
 • Recents by app: thong bao duoc nhom theo ung dung, va moi thong bao trong ung dung duoc xep theo thoi gian.
 • Manually by app: Thong bao duoc nhom theo tung ung dung, duoc sap xep dua tren thu tu duoc liet ke trong Tuy chon thong bao. Ban cung co the sap xep lai cac ung dung trong danh sach bang cach keo chung len hoac xuong.

Hi vong bai viet sau da phan nao giup ban tuy chinh thong bao trong macOS sao cho phu hop voi nhu cau cua minh. Tiep tuc ghe TinCongNghe de biet them nhieu meo hay.


Nguon: Appleinsider.com.


Danh sách mẹo hay giúp tùy chỉnh thông báo trong macOS

Thông báo Safari có thể rất tuyệt vời, nhưng còn nhiều tính năng thú vị khác mà bạn chưa phát hiện. Đây là cách kiểm..
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: