36 nền văn minh có thể hoạt động trong dải Ngân Hà

Anh - Các nhà khoa học tính toán có hàng chục nền văn minh thông minh đang phát tín hiệu liên lạc, theo nghiên cứu công bố hôm 15/6 trên tạp chí Vật lý Thiên văn.


Những tính toán trước đây về số lượng nền văn minh dựa trên phương trình Drake của nhà thiên văn học và vật lý thiên văn Frank Drake năm 1961. Drake phát triển một phương trình có thể dùng để tính toán có bao nhiêu nền văn minh thông minh biết giao tiếp ở ngoài Trái Đất (CETI) trong dải Ngân Hà. Tuy nhiên, có nhiều ẩn số trong phương trình và các nhà nghiên cứu phải sử dụng thêm phương pháp khác để tính toán số nền văn minh biết giao tiếp.Vì vậy, nhóm nghiên cứu ở Đại học Nottingham, Anh, phát triển phương pháp riêng. "Khác biệt chủ chốt giữa tính toán của chúng tôi và những nghiên cứu trước đây dựa trên phương trình Drake là chúng tôi đưa vào vài giả định đơn giản về quá trình sự sống phát triển", đồng tác giả nghiên cứu Christopher Conselice, giáo sư vật lý thiên văn ở Đại học Nottingham. "Một giả định là sự sống hình thành theo nếu gặp điều kiện phù hợp.Conselice và cộng sự phát triển nguyên tắc Copernicus với những giới hạn về sự sống trong thiên hà. Họ cân nhắc lịch sử hình thành sao của dải Ngân Hà, độ tuổi và lượng kim loại của các sao, khả năng ngôi sao có hành tinh giống Trái Đất nằm trong vùng ở được. Vùng ở được có khoảng cách phù hợp với ngôi sao chủ, không quá nóng hoặc quá lạnh để nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh. Trong số những yếu tố trên, vùng ở được có ý nghĩa quan trọng, nhưng điều cốt yếu là ngôi sao chủ phải ổn định trong hàng tỷ năm. Nhóm nghiên cứu đưa ra hai hạn chế trong tính toán là sự sống thông minh hình thành trong vòng 5 tỷ năm trở lại đây, tương tự Trái Đất và một hành tinh cần ít nhất 4 tỷ năm để xuất hiện sự sống.Dựa trên tính toán, Conselice và cộng sự xác định có khoảng 36 nền văn minh thông minh đang hoạt động khắp dải Ngân Hà. Họ giả định sự sống hình thành tương tự như trên Trái Đất, lượng kim loại ở các ngôi sao có hành tinh cũng dồi dào như Mặt Trời. Nhóm nghiên cứu còn giả định những nền văn minh thông báo về sự tồn tại của họ thông qua phát tín hiệu. Hiện nay, con người chỉ có thể tạo ra tín hiệu như sóng vô tuyến từ vệ tinh trong thời gian ngắn. 36 nền văn minh tiềm năng khác cũng có thể tương tự như vậy.Dù nghiên cứu này chỉ xem xét dải Ngân Hà, khoảng cách là một yếu tố hạn chế. Các nhà nghiên cứu tính toán khoảng cách trung bình giữa những nền văn minh là khoảng 17.000 năm ánh sáng. Việc phát hiện tín hiệu hoặc gửi tín hiệu bằng công nghệ hiện nay gần như bất khả thi. Nhóm nghiên cứu cho biết nếu nới lỏng những giới hạn, kết quả tính toán cho biết có tối thiểu 928 nền văn minh trong dải Ngân Hà hiện nay, có nghĩa khoảng cách sẽ rút ngắn hơn và thời gian để phát hiện một nền văn minh chỉ khoảng 700 năm.An Khang (Theo CNN)36 nen van minh co the hoat dong trong dai Ngan Ha


Anh - Cac nha khoa hoc tinh toan co hang chuc nen van minh thong minh dang phat tin hieu lien lac, theo nghien cuu cong bo hom 15/6 tren tap chi Vat ly Thien van.


Nhung tinh toan truoc day ve so luong nen van minh dua tren phuong trinh Drake cua nha thien van hoc va vat ly thien van Frank Drake nam 1961. Drake phat trien mot phuong trinh co the dung de tinh toan co bao nhieu nen van minh thong minh biet giao tiep o ngoai Trai Dat (CETI) trong dai Ngan Ha. Tuy nhien, co nhieu an so trong phuong trinh va cac nha nghien cuu phai su dung them phuong phap khac de tinh toan so nen van minh biet giao tiep.Vi vay, nhom nghien cuu o Dai hoc Nottingham, Anh, phat trien phuong phap rieng. "Khac biet chu chot giua tinh toan cua chung toi va nhung nghien cuu truoc day dua tren phuong trinh Drake la chung toi dua vao vai gia dinh don gian ve qua trinh su song phat trien", dong tac gia nghien cuu Christopher Conselice, giao su vat ly thien van o Dai hoc Nottingham. "Mot gia dinh la su song hinh thanh theo neu gap dieu kien phu hop.Conselice va cong su phat trien nguyen tac Copernicus voi nhung gioi han ve su song trong thien ha. Ho can nhac lich su hinh thanh sao cua dai Ngan Ha, do tuoi va luong kim loai cua cac sao, kha nang ngoi sao co hanh tinh giong Trai Dat nam trong vung o duoc. Vung o duoc co khoang cach phu hop voi ngoi sao chu, khong qua nong hoac qua lanh de nuoc long co the ton tai tren be mat hanh tinh. Trong so nhung yeu to tren, vung o duoc co y nghia quan trong, nhung dieu cot yeu la ngoi sao chu phai on dinh trong hang ty nam. Nhom nghien cuu dua ra hai han che trong tinh toan la su song thong minh hinh thanh trong vong 5 ty nam tro lai day, tuong tu Trai Dat va mot hanh tinh can it nhat 4 ty nam de xuat hien su song.Dua tren tinh toan, Conselice va cong su xac dinh co khoang 36 nen van minh thong minh dang hoat dong khap dai Ngan Ha. Ho gia dinh su song hinh thanh tuong tu nhu tren Trai Dat, luong kim loai o cac ngoi sao co hanh tinh cung doi dao nhu Mat Troi. Nhom nghien cuu con gia dinh nhung nen van minh thong bao ve su ton tai cua ho thong qua phat tin hieu. Hien nay, con nguoi chi co the tao ra tin hieu nhu song vo tuyen tu ve tinh trong thoi gian ngan. 36 nen van minh tiem nang khac cung co the tuong tu nhu vay.Du nghien cuu nay chi xem xet dai Ngan Ha, khoang cach la mot yeu to han che. Cac nha nghien cuu tinh toan khoang cach trung binh giua nhung nen van minh la khoang 17.000 nam anh sang. Viec phat hien tin hieu hoac gui tin hieu bang cong nghe hien nay gan nhu bat kha thi. Nhom nghien cuu cho biet neu noi long nhung gioi han, ket qua tinh toan cho biet co toi thieu 928 nen van minh trong dai Ngan Ha hien nay, co nghia khoang cach se rut ngan hon va thoi gian de phat hien mot nen van minh chi khoang 700 nam.An Khang (Theo CNN)

36 nền văn minh có thể hoạt động trong dải Ngân Hà

Anh - Các nhà khoa học tính toán có hàng chục nền văn minh thông minh đang phát tín hiệu liên lạc, theo nghiên cứu công bố hôm 15/6 trên tạp chí Vật lý Thiên văn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: