Loài kiến cũng biết thụ phấn cho hoa?

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cây Conospermum đang nở hoa ở phía Tây Nam nước Úc đã phát triển để cho phép kiến thụ phấn cho chúng hiệu quả như những con ong bản địa.


Anh Nicola Delnevo đến từ Đại học Tây Úc Edith Cowan cho hay, đây là loài thực vật đầu tiên trên thế giới được tìm thấy có đặc điểm phấn hoa thích nghi cho phép mối quan hệ thụ phấn cùng có lợi với loài kiến. “Giống như nhiều loài côn trùng, kiến ​​rất thích mật hoa - một loại thực vật thu hút các loài thụ phấn để giúp phân tán phấn hoa tao ra hạt giống có thể nảy mầm và lại phát triển thành cây. Nhưng kiến ​​tiết ra một chất lỏng kháng khuẩn để tránh nhiễm trùng vi khuẩn và nấm mốc, thật không may, cũng giết chết hạt phấn hoa.  Chính vì thế kiến ​​đã được coi là một mối đe dọa cho mật hoa”,  anh Delnevo nói. Theo các nhà nghiên cứu, gần 90% các loài thực vật có hoa dại dựa vào động vật để phân tán giao tử của chúng tạo ra trái cây và hạt giống - khoảng 88% trong số đó là côn trùng. Nhưng suy thoái môi trường đang tác động đến quá trình này. Cây ngày càng ít đi vì người ta giải phóng mặt bằng để làm việc khác. Mà không có sự thụ phấn thì không có tương lai cho các loài cây này.Quan sát cây bụi C. undulatum ở Swan Coast Plain, một điểm nóng đa dạng sinh học còn được gọi là Kwongan, anh Delnevo nhận thấy những con kiến ​​bản địa - bao gồm cả kiến ​​đường (Camponotus consobrinus), kiến ​​thịt (Iridomyrmex purpureus) và kiến ​​bò (Myrmecia infima) với một loài ong bản địa (Leioproctus conospermi). Để điều tra vai trò của chúng trong việc thụ phấn, anh và nhóm của mình đã thu thập phấn hoa tươi từ hoa của một số loài khác nhau và các loài thực vật khác, cùng với các loài kiến ​​và ong bản địa khác nhau, và đưa chúng trở lại phòng thí nghiệm để tiến hành thử nghiệm. Sau khi tiếp xúc với kiến, tỷ lệ nảy mầm là khoảng 80% - không khác gì ong bản địa. “Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy cây Conospermum đã điều chỉnh sinh hóa của hạt phấn hoa của chúng để đối phó với các đặc tính chống vi khuẩn của loài kiến. Những con kiến ​​cũng mang một lượng lớn hạt phấn hoa liên quan đến thực vật, cho thấy chúng là nhân tố đóng góp quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Đó là tin tốt lành vì ong mật - được nhập khẩu - không tốt cho cây  có cấu trúc phát triển để tối ưu hóa sự thụ phấn của ong bản địa”,  Delnevo nói. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng của sự thụ phấn cũng như vai trò sinh thái mà loài kiến ​​có thể đóng góp trong khu vực. Điều này nhấn mạnh sự phức tạp của các tương tác giữa kiến và hoa, mà sự hiểu biết của chúng ta về các hệ thống này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai” Chi tiết về nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Annals of Botany. Kim Quyền Theo Cosmos magazine Tag : kiến thụ phấnLoai kien cung biet thu phan cho hoa?


Cac nha nghien cuu da phat hien ra rang cay Conospermum dang no hoa o phia Tay Nam nuoc Uc da phat trien de cho phep kien thu phan cho chung hieu qua nhu nhung con ong ban dia.


Anh Nicola Delnevo den tu Dai hoc Tay Uc Edith Cowan cho hay, day la loai thuc vat dau tien tren the gioi duoc tim thay co dac diem phan hoa thich nghi cho phep moi quan he thu phan cung co loi voi loai kien. “Giong nhu nhieu loai con trung, kien ​​rat thich mat hoa - mot loai thuc vat thu hut cac loai thu phan de giup phan tan phan hoa tao ra hat giong co the nay mam va lai phat trien thanh cay. Nhung kien ​​tiet ra mot chat long khang khuan de tranh nhiem trung vi khuan va nam moc, that khong may, cung giet chet hat phan hoa.  Chinh vi the kien ​​da duoc coi la mot moi de doa cho mat hoa”,  anh Delnevo noi. Theo cac nha nghien cuu, gan 90% cac loai thuc vat co hoa dai dua vao dong vat de phan tan giao tu cua chung tao ra trai cay va hat giong - khoang 88% trong so do la con trung. Nhung suy thoai moi truong dang tac dong den qua trinh nay. Cay ngay cang it di vi nguoi ta giai phong mat bang de lam viec khac. Ma khong co su thu phan thi khong co tuong lai cho cac loai cay nay.Quan sat cay bui C. undulatum o Swan Coast Plain, mot diem nong da dang sinh hoc con duoc goi la Kwongan, anh Delnevo nhan thay nhung con kien ​​ban dia - bao gom ca kien ​​duong (Camponotus consobrinus), kien ​​thit (Iridomyrmex purpureus) va kien ​​bo (Myrmecia infima) voi mot loai ong ban dia (Leioproctus conospermi). De dieu tra vai tro cua chung trong viec thu phan, anh va nhom cua minh da thu thap phan hoa tuoi tu hoa cua mot so loai khac nhau va cac loai thuc vat khac, cung voi cac loai kien ​​va ong ban dia khac nhau, va dua chung tro lai phong thi nghiem de tien hanh thu nghiem. Sau khi tiep xuc voi kien, ty le nay mam la khoang 80% - khong khac gi ong ban dia. “Chung toi da tim thay bang chung cho thay cay Conospermum da dieu chinh sinh hoa cua hat phan hoa cua chung de doi pho voi cac dac tinh chong vi khuan cua loai kien. Nhung con kien ​​cung mang mot luong lon hat phan hoa lien quan den thuc vat, cho thay chung la nhan to dong gop quan trong trong viec phat tan hat giong. Do la tin tot lanh vi ong mat - duoc nhap khau - khong tot cho cay  co cau truc phat trien de toi uu hoa su thu phan cua ong ban dia”,  Delnevo noi. “Nghien cuu cua chung toi cho thay tam quan trong cua su thu phan cung nhu vai tro sinh thai ma loai kien ​​co the dong gop trong khu vuc. Dieu nay nhan manh su phuc tap cua cac tuong tac giua kien va hoa, ma su hieu biet cua chung ta ve cac he thong nay van con o giai doan so khai” Chi tiet ve nghien cuu duoc dang tai tren tap chi Annals of Botany. Kim Quyen Theo Cosmos magazine Tag : kien thu phan

Loài kiến cũng biết thụ phấn cho hoa?

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cây Conospermum đang nở hoa ở phía Tây Nam nước Úc đã phát triển để cho phép kiến thụ phấn cho chúng hiệu quả như những con ong bản địa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: