Khai báo F0 online Hà Nội cho cả nhà bằng một số điện thoại được không?

Không ít trường hợp gia đình có nhiều F0 theo dõi tại nhà muốn dùng chung một số điện thoại để khai báo online, nhất là đối với các thành viên phụ thuộc.


Hiện nay Sở Y tế Hà Nội đang triển khai thí điểm Hệ thống theo dõi, chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà phục vụ công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo đó người nhiễm Covid-19 ở Hà Nội có thể vào trang chamsocsuckhoe.hanoi.gov.vn để khai báo thông tin.


Hướng dẫn khai báo đã có ở đây. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp gia đình có nhiều F0 theo dõi tại nhà, và đặt câu hỏi không biết có thể dùng chung một số điện thoại để khai báo hay không, nhất là đối với các thành viên phụ thuộc.


Khai báo F0 online Hà Nội cho cả nhà như thế nào?


Trường hợp gia đình có nhiều F0 theo dõi tại nhà, một người có thể dùng chung một số điện thoại và nhập thông tin các thành viên tương ứng để khai báo sức khỏe trên chamsocsuckhoe.hanoi.gov.vn. Mỗi tài khoản của F0 được xác lập dựa vào 3 thông tin: họ tên, năm sinh, số điện thoại.


Khai báo F0 online Hà Nội cho cả nhà bằng một số điện thoại được không?
Mỗi tài khoản của F0 được xác lập dựa vào 3 thông tin: họ tên, năm sinh, số điện thoại.

Khi khai báo lần đầu và được đơn vị y tế xác nhận theo dõi, mỗi người nhiễm sẽ nhận được tin nhắn chứa thông tin tài khoản, mật khẩu và link khai báo y tế hằng ngày.


Anh Hào

Khai bao F0 online Ha Noi cho ca nha bang mot so dien thoai duoc khong?


Khong it truong hop gia dinh co nhieu F0 theo doi tai nha muon dung chung mot so dien thoai de khai bao online, nhat la doi voi cac thanh vien phu thuoc.

Khai báo F0 online Hà Nội cho cả nhà bằng một số điện thoại được không?

Không ít trường hợp gia đình có nhiều F0 theo dõi tại nhà muốn dùng chung một số điện thoại để khai báo online, nhất là đối với các thành viên phụ thuộc.
Khai báo F0 online Hà Nội cho cả nhà bằng một số điện thoại được không?
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: