Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp

Tại quy định mới về sử dụng nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn, địa phương này đã tách riêng quy trình nhập khẩu và quy trình xuất khẩu để tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng nền tảng số này.


Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn đã được khởi động xây dựng từ tháng 7/2021 trên 2 nguyên tắc: Tuân thủ tuyệt đối quy định nghiệp vụ của tất cả các ngành tham gia tác nghiệp tại cửa khẩu; Tối đa việc số hóa các quy trình nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp và cơ quan chức năng.


Nền tảng cửa khẩu số giúp tự động hóa quy trình, giảm thời gian cho doanh nghiệp thông quan, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước; tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo; cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp
Thời gian triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn dự kiến kéo dài đến hết tháng 6.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã đưa vào vận hành thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 19/1/2022 và cửa khẩu Tân Thanh từ 21/2/2022. Thời gian thí điểm dự kiến kéo dài đến hết tháng 6.


Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ tại cuakhauso.langson.gov.vn và ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số đã được địa phương đưa lên các kho ứng dụng của Google và Apple để các doanh nghiệp tải và sử dụng.


Đến nay, theo Sở TT&TT Lạng Sơn, 100% các xe hàng khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu và được lực lượng chức năng kiểm tra, xác nhận trên nền tảng cửa khẩu số (bao gồm cả xe nhập và xe xuất).


Số liệu thống kê trên hệ thống cho thấy, tính đến ngày 13/6, đã có tổng số 46.272 phương tiện xuất, nhập khẩu thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 5.872 phương tiện xuất và 17.845 phương tiện nhập; cửa khẩu Tân Thanh có 12.375 phương tiện xuất và 10.180 phương tiện nhập.


Để phù hợp hơn với tình hình thực tế cũng như tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định ban hành quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Quy định mới này thay thế cho quy định đã được áp dụng từ cuối tháng 9/2021 đến nay.


Quy định mới được áp dụng để sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh.


Đối tượng áp dụng quy định mới về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn gồm có: các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; các lái xe vận chuyển hàng hóa thông qua cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi tại 2 cửa khẩu và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh.


So với quy định trước đây, quy định mới đã tách quy trình xuất khẩu và quy trình nhập khẩu trên nền tảng cửa khẩu số. Theo đó, quy trình xuất khẩu gồm 7 bước và quy trình nhập khẩu bao gồm 8 bước.


Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp
Các bước thực hiện quy trình xuất khẩu trên Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp
Các bước thực hiện quy trình nhập khẩu trên Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, quản lý, vận hành, duy trì 24/7 toàn bộ Nền tảng cửa khẩu số; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.


Sở TT&TT Lạng Sơn có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tạm thời chuyển từ quy trình thực hiện trực tuyến sang trực tiếp khi Nền tảng cửa khẩu số xảy ra sự cố ngừng hoạt động; chịu trách nhiệm cấp tài khoản truy cập Nền tảng cửa khẩu số cho các cơ quan quản lý nhà nước...


Vân Anh

Lang Son ra quy dinh moi ve dung nen tang cua khau so de thuan tien cho doanh nghiep


Tai quy dinh moi ve su dung nen tang cua khau so tinh Lang Son, dia phuong nay da tach rieng quy trinh nhap khau va quy trinh xuat khau de tao thuan tien cho cac doanh nghiep trong qua trinh su dung nen tang so nay.

Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp

Tại quy định mới về sử dụng nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn, địa phương này đã tách riêng quy trình nhập khẩu và quy trình xuất khẩu để tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng nền tảng số này.
Lạng Sơn ra quy định mới về dùng nền tảng cửa khẩu số để thuận tiện cho doanh nghiệp
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: