Chính phủ chỉ đạo khẩn trường xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính.


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử.


Theo đề xuất của Văn phòng Chính phủ và ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan đối với hai nhóm thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông.


Việc triển khai xây dựng thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70 (ngày 11/3) của Văn phòng Chính phủ.


Chính phủ chỉ đạo khẩn trường xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, địa phương thực hiện triển khai thí điểm ở quy mô phù hợp để hoàn thiện trước khi triển khai quy mô toàn quốc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.


Trước đó, kết luận tại cuộc họp triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ.


Tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án vì đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp, không phải là Đề án “của Bộ Công an”. Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung trên toàn quốc; phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung cho các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị.


Trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin


Các Bộ, ngành bám sát các nội dung, nhiệm vụ Đề án, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện các nội dung của Đề án; khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06.


Duy Vũ

Chinh phu chi dao khan truong xay dung phan mem lien thong thu tuc hanh chinh


Pho Thu tuong Vu Duc Dam chi dao cac Bo, nganh lien quan khan truong xay dung phan mem lien thong thu tuc hanh chinh.

Chính phủ chỉ đạo khẩn trường xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính.
Chính phủ chỉ đạo khẩn trường xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: