Hơn 3.100 doanh nghiệp tại Thái Nguyên sẽ được đánh giá mức độ chuyển đổi số

Theo Sở TT&TT Thái Nguyên, tỉnh sẽ áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi hơn 3.100 doanh nghiệp tại địa phương.


Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng năng lực cạnh tranh


Trong hướng dẫn các bộ, tỉnh về một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã xác định rõ 1 trong 22 nhiệm vụ vừa mang tính trung hạn vừa có tính ưu tiên triển khai trong năm 2022 là ban hành chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.


Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu: số doanh nghiệp thực hiện đánh giá, xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số trên cổng dbi.gov.vn; Số doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số (trên cổng SMEdx tại địa chỉ medx.mic.gov.vn).


UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.


Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn với quy mô khác nhau có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.


Các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan cũng là đối tượng áp dụng kế hoạch này.


Hơn 3.100 doanh nghiệp tại Thái Nguyên sẽ được đánh giá mức độ chuyển đổi số
Kế hoạch mới được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành hướng tới đẩy nhanh chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. (Ảnh minh họa: baothainguyen.vn)

Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên hướng tới mục tiêu đẩy nhanh chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đã được Bộ TT&TT ban hành cuối năm ngoái.


Cùng với đó, hỗ trợ chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị chức năng đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.


Yêu cầu đặt ra là triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực cho quá trình chuyển đổi số của Thái Nguyên; xác định, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị.


Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Thái Nguyên


Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Thái Nguyên xác định 5 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Truyền thông, tuyên truyền; Tổ chức đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số, chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về chuyển đổi số.


Với mỗi nhóm nhiệm vụ, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Đơn cử như đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trên cơ sở danh sách tổng hợp các doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực, Thái Nguyên sẽ hướng dẫn doanh nghiệp về bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng được hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ dbi.gov.vn để tự đánh giá (nếu đủ năng lực); hoặc đề nghị đơn vị tư vấn hỗ trợ xác định mức độ chuyển đổi số. Từ đó, có các giải pháp sử dụng nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.


Sở TT&TT Thái Nguyên là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT cùng các cơ quan liên quan thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.


Phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT trong việc tổ chức hướng dẫn triển khai bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp và các nội dung khác thuộc Đề án trên địa bàn Thái Nguyên.


UBND tỉnh Thái Nguyên còn giao Sở TT&TT phối hợp với các sở: Tài chính, KH&ĐT tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực để triển khai kế hoạch và các giải pháp, nhiệm vụ thuộc Đề án để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. 


Trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2022, Bộ TT&TT đặt mục tiêu có 150.000 người tiếp cận qua cổng Smedx.vn; 30.000 doanh nghiệp sử dụng các nền tảng để chuyển đổi số. Một điểm mới của chương trình SMEdx năm nay chính là bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đây được coi là thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Vân Anh

Hon 3.100 doanh nghiep tai Thai Nguyen se duoc danh gia muc do chuyen doi so


Theo So TT&TT Thai Nguyen, tinh se ap dung bo chi so chuyen doi so doanh nghiep de danh gia rong rai hon 3.100 doanh nghiep tai dia phuong.

Hơn 3.100 doanh nghiệp tại Thái Nguyên sẽ được đánh giá mức độ chuyển đổi số

Theo Sở TT&TT Thái Nguyên, tỉnh sẽ áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi hơn 3.100 doanh nghiệp tại địa phương.
Hơn 3.100 doanh nghiệp tại Thái Nguyên sẽ được đánh giá mức độ chuyển đổi số
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: