Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó

Thêm lựa chọn antivirus đáng tin cậy cho người dùng máy tính.


Ngoại trừ các phiên bản có trả phí dành cho người dùng có nhu cầu cao thì Kaspersky cũng có sẳn phiên bản antivirus miễn phí dành cho người dùng có nhu cầu cơ bản. Và mới đây, hãng sản xuất và phân phối phần mềm bảo mật này của Nga đã quyết định thay thế hoàn toàn phần mềm diệt virus miễn phí của mình bằng một phiên bản nhẹ hơn, mang tên Kaspersky Security Cloud. Phần mềm mới cung cấp thêm nhiều biện pháp bảo mật hơn không chỉ trên Windows mà còn trên các thiết bị di động.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 1.

Nhà cung cấp bảo mật đến từ Nga đã từng giải thích trong một bài đăng trên blog vào tháng 10 rằng sản phẩm Kaspersky Security Cloud mới của họ là một sản phẩm bảo mật tiên tiến hơn rất nhiều so với giải pháp bảo mật cơ bản. Kaspersky Security Cloud Free không phải là một sản phẩm mới, phần mềm này được ra mắt vào tháng 8 năm 2018, nhưng cho đến tháng 10 năm nay, nó đã được cung cấp song song với Kaspersky Free Antivirus và thay thế hoàn toàn vào năm 2020.


Nếu bạn là một người dùng máy tính đơn thuần và không cần thiết phải cần đến các giải pháp bảo mật cao cấp như kiểm soát con cái, công cụ bảo vệ thanh toán trực tuyến và công cụ duyệt Web an toàn bằng VPN,… thì Kaspersky Security Cloud – Free là lựa chọn khá tuyệt vời dành cho bạn.


Sau đây sẽ là hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tiếng Việt cho Kaspersky Security Cloud – Free, mời bạn đọc tham khảo.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 2.

Để bắt đầu, bạn có thể truy cập vào để tải về gói cài đặt trực tuyến (cần internet) hoặc để tải gói cài đặt của Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 3.

Sau khi tải xong, hãy khởi chạy gói tin để bắt đầu quá trình thiết lập và cài đặt Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 4.

Giữ nguyên lựa chọn và nhấn "Cài đặt".


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 5.

Quá trình tải và cài đặt Kaspersky Security Cloud – Free sẽ diễn ra trong vài phút. Và mọi thứ sẽ được thực hiện một cách tự động.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 6.

Sau khi cài đặt xong, cửa sổ gợi ý của Kaspersky sẽ hiện ra và cung cấp cho bạn 02 lựa chọn thao tác về thiết lập. Hãy giữ nguyên và nhấn "Áp dụng".


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 7.

Quá trình cài đặt hoàn tất.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 8.

Khi giao diện Kaspersky Security Cloud – Free hiện ra, cửa sổ thiết lập tài khoản để quản lý sẽ xuất hiện. Nếu có, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm hoặc đăng ký nếu chưa. Còn nếu không muốn, bạn có thể nhấn "Bỏ qua".


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 9.

Mặc dù miễn phí nhưng Kaspersky Security Cloud – Free cũng có "thời hạn sử dụng", và nó là 365 ngày. Tất nhiên, giấy phép này sẽ được tự động gia hạn miễn phí.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 10.

Giao diện chính của Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 11.

Và theo khuyến nghị ngay sau khi cài đặt, kích hoạt phần mềm thì bạn cần thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu, cũng như tiến hành quét máy tính sau khi đã cập nhật.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 12.

Do đây là phiên bản miễn phí nên tất nhiên sẽ bị hạn chế về mặt tính năng. Nếu nhu cầu của bạn ở mức cơ bản thì Kaspersky Security Cloud – Free là khá tốt.


Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó - Ảnh 13.

Nếu sử dụng Windows 10, sau khi cài đặt và kích hoạt Kaspersky Security Cloud – Free thì Windows Security sẽ tự động vô hiệu hóa và thay thế bằng Kaspersky Security Cloud – Free. Cho nên bạn không cần phải quan tâm đến việc cả 02 chạy song song gây giảm hiệu suất máy tính.


Rất tuyệt phải không?Lấy linkKaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no


Them lụa chọn antivirus dáng tin cạy cho nguòi dùng máy tính.


Ngoại trù các phien bản có trả phí dành cho nguòi dùng có nhu càu cao thì Kaspersky cũng có sản phien bản antivirus miẽn phí dành cho nguòi dùng có nhu càu co bản. Và mói day, hang san xuat va phan phoi phan mem bao mat này cua Nga da quyet dinh thay the hoan toan phan mem diet virus mien phi cua minh bang mot phien ban nhe hon, mang ten Kaspersky Security Cloud. Phan mem moi cung cap them nhieu bien phap bao mat hon khong chi tren Windows ma con tren cac thiet bi di dong.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 1.

Nhà cung cap bao mat den tu Nga da tung giai thich trong mot bai dang tren blog vao thang 10 rang san pham Kaspersky Security Cloud moi cua ho la mot san pham bao mat tien tien hon rat nhieu so voi giai phap bao mat co ban. Kaspersky Security Cloud Free khong phai la mot san pham moi, phan mem nay duoc ra mat vao thang 8 nam 2018, nhung cho den thang 10 nam nay, no da duoc cung cap song song voi Kaspersky Free Antivirus va thay the hoan toan vao nam 2020.


Néu bạn là mọt nguòi dùng máy tính don thuàn và khong càn thiét phải càn dén các giải pháp bảo mạt cao cáp nhu kiem soat con cai, cong cu bao ve thanh toan truc tuyen va cong cu duyet Web an toan bang VPN,… thì Kaspersky Security Cloud – Free là lụa chọn khá tuyẹt vòi dành cho bạn.


Sau day sẽ là huóng dãn cài dạt và kích hoạt tiéng Viẹt cho Kaspersky Security Cloud – Free, mòi bạn dọc tham khảo.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 2.

Dẻ bát dàu, bạn có thẻ truy cạp vào dẻ tải vè gói cài dạt trục tuyén (càn internet) hoạc dẻ tải gói cài dạt của Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 3.

Sau khi tải xong, hãy khỏi chạy gói tin dẻ bát dàu quá trình thiét lạp và cài dạt Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 4.

Giũ nguyen lụa chọn và nhán "Cài dạt".


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 5.

Quá trình tải và cài dạt Kaspersky Security Cloud – Free sẽ diẽn ra trong vài phút. Và mọi thú sẽ duọc thục hiẹn mọt cách tụ dọng.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 6.

Sau khi cài dạt xong, của sỏ gọi ý của Kaspersky sẽ hiẹn ra và cung cáp cho bạn 02 lụa chọn thao tác vè thiét lạp. Hãy giũ nguyen và nhán "Áp dụng".


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 7.

Quá trình cài dạt hoàn tát.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 8.

Khi giao diẹn Kaspersky Security Cloud – Free hiẹn ra, của sỏ thiét lạp tài khoản dẻ quản lý sẽ xuát hiẹn. Néu có, bạn có thẻ dang nhạp vào phàn mèm hoạc dang ký néu chua. Còn néu khong muón, bạn có thẻ nhán "Bỏ qua".


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 9.

Mạc dù miẽn phí nhung Kaspersky Security Cloud – Free cũng có "thòi hạn sủ dụng", và nó là 365 ngày. Tát nhien, giáy phép này sẽ duọc tụ dọng gia hạn miẽn phí.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 10.

Giao diẹn chính của Kaspersky Security Cloud – Free.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 11.

Và theo khuyén nghị ngay sau khi cài dạt, kích hoạt phàn mèm thì bạn càn thục hiẹn cạp nhạt co sỏ dũ liẹu, cũng nhu tién hành quét máy tính sau khi dã cạp nhạt.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 12.

Do day là phien bản miẽn phí nen tát nhien sẽ bị hạn ché vè mạt tính nang. Néu nhu càu của bạn ỏ múc co bản thì Kaspersky Security Cloud – Free là khá tót.


Kaspersky cung co phan mem antivirus mien phi, va day la cach de ban so huu no - Anh 13.

Néu sủ dụng Windows 10, sau khi cài dạt và kích hoạt Kaspersky Security Cloud – Free thì Windows Security sẽ tụ dọng vo hiẹu hóa và thay thé bàng Kaspersky Security Cloud – Free. Cho nen bạn khong càn phải quan tam dén viẹc cả 02 chạy song song gay giảm hiẹu suát máy tính.


Rát tuyẹt phải khong?Lay link

Kaspersky cũng có phần mềm antivirus miễn phí, và đây là cách để bạn sở hữu nó

Thêm lựa chọn antivirus đáng tin cậy cho người dùng máy tính.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: