Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office vừa được cho ra mắt. Đây là một trong những nền tảng số “Make in Vietnam” được Bộ TT&TT lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp.


Ngày 12/6/2020, Bộ TT&TT tổ chức lễ ra mắt Nền tảng quản trị doanh nghiệp 1Office. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Make in Vietnam nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Chương trình đặt ra mục tiêu đến 2025, Việt Nam gia nhập Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về CNTT (IDI), nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII). Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp công nghệ số là một trong các yếu tố đóng vai trò dẫn dắt.


Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định, sự ra đời của nền tảng 1Office là minh chứng rõ ràng về năng lực sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt nền tảng 1Office, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định quan điểm “phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả”. Đồng thời đặt ra nhiệm vụ “xác định danh sách các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư phát triển các hệ thống này”.


Với vai trò cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã và đang đánh giá, lựa chọn các nền tảng số tốt do doanh nghiệp Việt Nam phát triển để tham gia Chương trình chuyển đổi số quốc gia và bảo trợ về truyền thông các nền tảng “Make in Vietnam” này.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng nhấn mạnh, với cú hích từ dịch bệnh Covid-19, chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt trong việc thay đổi mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục mạnh mẽ.


“Bộ TT&TT kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ nắm bắt thời cơ, phát triển thêm nhiều nền tảng số để phục vụ chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng đạt thành mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia”, Thứ trưởng chia sẻ.


Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office mới được cho ra mắt là một nền tảng giúp chuyển đổi số hoàn toàn hoạt động quản trị của doanh nghiệp từ nhân sự, khách hàng, công việc, kinh doanh, truyền thông thành một khối thống nhất, trên một nền tảng duy nhất. Từ đó tạo lập một môi trường làm việc trực tuyến, mang đến hiệu quả làm việc cao cho toàn doanh nghiệp. 


Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Theo đại diện nhà phát triển, 1Office được sử dụng trên đa nền tảng, cả Laptop, Tablet và Mobile để phục vụ nhu cầu người dùng.

Bên cạnh tư duy phát triển sản phẩm trên một nền tảng duy nhất giúp các CEO quản trị doanh nghiệp hiệu quả, khả năng tùy biến cũng là một ưu điểm nổi trội của 1Office, cho phép giải các bài toán quản trị khác nhau của từng khách hàng.


Cùng với đó, 1Office được xây dựng trên Core Platform - quy định chặt chẽ về cấu trúc dữ liệu, tính kế thừa, UX, UI giúp phát triển các ứng dụng ở tầng người dùng nhanh chóng và mở rộng không giới hạn. 1Office còn đảm bảo về mặt trải nghiệm người dùng khi thao tác phần mềm với tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng.


Đặc biệt, 1Office có chi phí phù hợp và linh hoạt. Cụ thể, chỉ với 2.000 đồng/người dùng/ngày, khách hàng đã sở hữu ngay nền tảng quản trị doanh nghiệp này. Với hệ thống đối soát chi tiết đến từng người sử dụng, khách hàng sẽ chỉ phải trả chi phí trên những gì mình sử dụng.


Trao đổi với báo chí bên lề sự kiện, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng nhận xét, 1Office là nền tảng 100% “Make in Vietnam” theo đúng chủ trương Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã định hướng. Đây là nền tảng tổng thể giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ môi trường bình thường lên môi trường số, từ không gian truyền thống lên không gian mạng rất linh hoạt. 1Office có chức năng tương đương nhưng giá thành rẻ hơn sản phẩm thương mại nước ngoài.


Theo thống kê, nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office hiện đã có 2.000 khách hàng doanh nghiệp, phục vụ 100.000 người dùng. Tuy nhiên, đây vẫn là một số lượng nhỏ bé so với tổng số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.


Để kích cầu khách hàng doanh nghiệp, tại sự kiện ra mắt, đại diện 1Office công bố chính sách khuyến mãi. Theo đó, 1Office sẽ miễn phí khởi tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp dưới 20 nhân sự; tặng thêm 3 tháng sử dụng cho các doanh nghiệp đăng kí mới.


Nhận định không gian phát triển thị trường của nền tảng 1Office vẫn còn rất lớn, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tin tưởng rằng: “Với những thuận lợi, tiện ích của nền tảng và chi phí phù hợp, chắc chắn 1Office sẽ thu hút được người dùng lớn hơn nhiều trong thời gian tới”.


Cũng theo đánh giá của Thứ trưởng, sự ra đời của nền tảng 1Office là một minh chứng rõ ràng về năng lực sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nói chung và 1Office nói riêng: “Đây là một trong những nền tảng số Make in Vietnam được Bộ TT&TT lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng đạt thành mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia”.


Trước 1Office, Bộ TT&TT cũng đã tổ chức ra mắt và công bố bảo trợ về truyền thông cho các nền tảng đào tạo từ xa, hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, mã địa chỉ bưu chính, hội nghị trực tuyến, điện toán đám mây.

Ra mat nen tang quan tri “Make in Vietnam” ho tro doanh nghiep chuyen doi so


Nen tang quan tri tong the doanh nghiep 1Office vua duoc cho ra mat. Day la mot trong nhung nen tang so “Make in Vietnam” duoc Bo TT&TT lua chon gioi thieu va bao tro ve truyen thong de thuc day chuyen doi so toan dien, rong khap.


Ngay 12/6/2020, Bo TT&TT to chuc le ra mat Nen tang quan tri doanh nghiep 1Office. Day la mot hoat dong trong chuoi su kien gioi thieu cac nen tang so Make in Vietnam nham thuc hien “Chuong trinh chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030” vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.


Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia nham muc tieu kep la vua phat trien Chinh phu so, kinh te so, xa hoi so, vua hinh thanh cac doanh nghiep cong nghe so Viet Nam co nang luc di ra toan cau. Chuong trinh dat ra muc tieu den 2025, Viet Nam gia nhap Viet Nam thuoc nhom 50 nuoc dan dau ve CNTT (IDI), nhom 35 nuoc dan dau ve doi moi sang tao (GII). De dat duoc muc tieu nay, cac doanh nghiep cong nghe so la mot trong cac yeu to dong vai tro dan dat.


Ra mat nen tang quan tri “Make in Vietnam” ho tro doanh nghiep chuyen doi so
Thu truong Nguyen Thanh Hung nhan dinh, su ra doi cua nen tang 1Office la minh chung ro rang ve nang luc sang tao cua doanh nghiep cong nghe so Viet Nam.

Phat bieu tai su kien ra mat nen tang 1Office, Thu truong Bo TT&TT Nguyen Thanh Hung cho biet, Chuong trinh chuyen doi so quoc gia da xac dinh quan diem “phat trien nen tang so la giai phap dot pha de thuc day chuyen doi so nhanh hon, giam chi phi, tang hieu qua”. Dong thoi dat ra nhiem vu “xac dinh danh sach cac nen tang so co kha nang trien khai dung chung rong khap trong mot so linh vuc va co chinh sach khuyen khich cac doanh nghiep cong nghe so Viet Nam dau tu phat trien cac he thong nay”.


Voi vai tro co quan chu tri to chuc thuc hien Chuong trinh chuyen doi so quoc gia, Bo TT&TT da va dang danh gia, lua chon cac nen tang so tot do doanh nghiep Viet Nam phat trien de tham gia Chuong trinh chuyen doi so quoc gia va bao tro ve truyen thong cac nen tang “Make in Vietnam” nay.


Thu truong Nguyen Thanh Hung cung nhan manh, voi cu hich tu dich benh Covid-19, chuyen doi so se giup cac doanh nghiep Viet Nam linh hoat trong viec thay doi mo hinh hoat dong, tiet giam chi phi, duy tri hoat dong de ton tai va hoi phuc manh me.


“Bo TT&TT ky vong cac doanh nghiep cong nghe so Viet Nam se nam bat thoi co, phat trien them nhieu nen tang so de phuc vu chuyen doi so toan dien, rong khap trong cac linh vuc kinh te, xa hoi, gop phan quan trong dat thanh muc tieu cua Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia”, Thu truong chia se.


Nen tang quan tri tong the doanh nghiep 1Office moi duoc cho ra mat la mot nen tang giup chuyen doi so hoan toan hoat dong quan tri cua doanh nghiep tu nhan su, khach hang, cong viec, kinh doanh, truyen thong thanh mot khoi thong nhat, tren mot nen tang duy nhat. Tu do tao lap mot moi truong lam viec truc tuyen, mang den hieu qua lam viec cao cho toan doanh nghiep. 


Ra mat nen tang quan tri “Make in Vietnam” ho tro doanh nghiep chuyen doi so
Theo dai dien nha phat trien, 1Office duoc su dung tren da nen tang, ca Laptop, Tablet va Mobile de phuc vu nhu cau nguoi dung.

Ben canh tu duy phat trien san pham tren mot nen tang duy nhat giup cac CEO quan tri doanh nghiep hieu qua, kha nang tuy bien cung la mot uu diem noi troi cua 1Office, cho phep giai cac bai toan quan tri khac nhau cua tung khach hang.


Cung voi do, 1Office duoc xay dung tren Core Platform - quy dinh chat che ve cau truc du lieu, tinh ke thua, UX, UI giup phat trien cac ung dung o tang nguoi dung nhanh chong va mo rong khong gioi han. 1Office con dam bao ve mat trai nghiem nguoi dung khi thao tac phan mem voi toc do nhanh va de dang su dung.


Dac biet, 1Office co chi phi phu hop va linh hoat. Cu the, chi voi 2.000 dong/nguoi dung/ngay, khach hang da so huu ngay nen tang quan tri doanh nghiep nay. Voi he thong doi soat chi tiet den tung nguoi su dung, khach hang se chi phai tra chi phi tren nhung gi minh su dung.


Trao doi voi bao chi ben le su kien, Cuc truong Cuc Tin hoc hoa Nguyen Huy Dung nhan xet, 1Office la nen tang 100% “Make in Vietnam” theo dung chu truong Thu tuong Chinh phu, Bo TT&TT da dinh huong. Day la nen tang tong the giup doanh nghiep chuyen doi tu moi truong binh thuong len moi truong so, tu khong gian truyen thong len khong gian mang rat linh hoat. 1Office co chuc nang tuong duong nhung gia thanh re hon san pham thuong mai nuoc ngoai.


Theo thong ke, nen tang quan tri tong the doanh nghiep 1Office hien da co 2.000 khach hang doanh nghiep, phuc vu 100.000 nguoi dung. Tuy nhien, day van la mot so luong nho be so voi tong so doanh nghiep Viet Nam hien nay.


De kich cau khach hang doanh nghiep, tai su kien ra mat, dai dien 1Office cong bo chinh sach khuyen mai. Theo do, 1Office se mien phi khoi tao cho cac doanh nghiep khoi nghiep duoi 20 nhan su; tang them 3 thang su dung cho cac doanh nghiep dang ki moi.


Nhan dinh khong gian phat trien thi truong cua nen tang 1Office van con rat lon, Thu truong Nguyen Thanh Hung tin tuong rang: “Voi nhung thuan loi, tien ich cua nen tang va chi phi phu hop, chac chan 1Office se thu hut duoc nguoi dung lon hon nhieu trong thoi gian toi”.


Cung theo danh gia cua Thu truong, su ra doi cua nen tang 1Office la mot minh chung ro rang ve nang luc sang tao cua doanh nghiep cong nghe so Viet Nam noi chung va 1Office noi rieng: “Day la mot trong nhung nen tang so Make in Vietnam duoc Bo TT&TT lua chon gioi thieu va bao tro ve truyen thong de thuc day chuyen doi so toan dien, rong khap trong cac linh vuc kinh te, xa hoi, gop phan quan trong dat thanh muc tieu cua Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia”.


Truoc 1Office, Bo TT&TT cung da to chuc ra mat va cong bo bao tro ve truyen thong cho cac nen tang dao tao tu xa, ho tro tu van kham chua benh tu xa, ma dia chi buu chinh, hoi nghi truc tuyen, dien toan dam may.


Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office vừa được cho ra mắt. Đây là một trong những nền tảng số “Make in Vietnam” được Bộ TT&TT lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: