Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360?

Ứng dụng chụp ảnh di động với AI tự động đưa ra bộ lọc phù hợp dựa trên ảnh chụp của Adobe.


Được giới thiệu tại hội nghị Adobe MAX diễn ra vào tháng 11-2019, và cho đến nay mới được chính thức cung cấp trên cả 2 nền tảng di động là iOS và Android. Adobe Camera là ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, được trang bị các công cụ chỉnh sửa ảnh tương tự Photoshop, cùng với AI tự động đưa ra bộ lọc phù hợp dựa trên ảnh chụp.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 1.

Điểm mạnh của Photoshop Camera tính năng Sensei AI tự động nhận diện vật thể trong ảnh rồi đưa ra gợi ý áp dụng bộ lọc phù hợp nhất. Hình ảnh trên mô tả cách hoạt động của Sensei AI khi có thể biến ảnh chụp chân dung, thú cưng, phong cảnh thành những bức ảnh bắt mắt, độc đáo.


Sau đây sẽ là một số hình ảnh cài đặt và sử dụng Photoshop Camera, mời bạn đọc tham khảo.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 2.

Để sử dụng Photoshop Camera, bạn cần có tài khoản. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng liên kết khởi tạo tài khoản Adobe ID bằng Facebook, Google hay Apple ID.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 3.

Giao diện ban đầu của Photoshop Camera khá đơn giản. Để tham khảo các bộ lọc, bạn hãy nhấn vào biểu tượng "lens".


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 4.

Photoshop Camera cung cấp các bộ lọc được tùy chỉnh riêng theo phong cách của các nghệ sĩ, người nổi tiếng để bạn tha hồ lựa chọn.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 5.

Để tìm và thêm các bộ lọc khác, bạn hãy nhấn vào "Add More".


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 6.

Ở đây Adobe Camera sẽ cung cấp cho bạn 02 tab lựa chọn, bao gồm ALL LENSES với bộ sưu tập các bộ lọc và thông tin về tác giả sáng tạo ra để bạn tham khảo. Tất cả điều được cung cấp hoàn toàn miễn phí.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 7.

Tab MANAGE LENSES là danh sách các bộ lọc đã tải về. Bạn có thể tùy ý sắp xếp thứ tự cho chúng để tiện sử dụng nhanh khi cần.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 8.

Tùy chọn ba chấm sẽ là danh sách 03 lựa chọn mở rộng, bao gồm điều chỉnh kích thước khung hình, bật/tắt đèn flash và menu cài đặt.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 9.

Thiết lập nâng cao trong Photoshop Camera khá đơn giản.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 10.

Ngoài việc chụp ảnh trực tiếp, bạn còn có thể sử dụng ảnh có sẳn trong bộ sưu tập để biên tập.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 11.

Ảnh nhập từ bộ nhớ máy cũng được ứng dụng hỗ trợ áp dụng các bộ lọc có sẳn.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 12.

Và biên tập với các công cụ cơ bản nhưng rất đầy đủ.


Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360? - Ảnh 13.

Sau khi biên tập xong, bạn sẽ được cung cấp các lựa chọn khung hình phù hợp cho việc đăng tải và chia sẻ "tác phẩm" lên mạng xã hội.


Theo Adobe thì Photoshop Camera được phát triển dành cho đối tượng là người nổi tiếng, người dùng mạng xã hội muốn một ứng dụng sửa ảnh chuyên nghiệp nhưng dễ sử dụng. Tuy nhiên, nó vẫn rất xứng đáng là một trong số các lựa chọn biên tập ảnh không thể bỏ qua trong bộ ứng dụng sửa ảnh trên di động của bạn.Lấy linkAdobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360?


Úng dụng chụp ảnh di dọng vói AI tu dong dua ra bo loc phu hop dua tren anh chup của Adobe.


Duọc giói thiẹu tại họi nghị Adobe MAX dien ra vào tháng 11-2019, và cho dén nay mói duọc chính thúc cung cáp tren cả 2 nèn tảng di dọng là iOS và Android. Adobe Camera là úng dụng chụp và chỉnh sủa ảnh chuyen nghiẹp, duọc trang bị cac cong cu chinh sua anh tuong tu Photoshop, cung voi AI tu dong dua ra bo loc phu hop dua tren anh chup.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 1.

Diẻm mạnh của Photoshop Camera tinh nang Sensei AI tu dong nhan dien vat the trong anh roi dua ra goi y ap dung bo loc phu hop nhat. Hinh anh tren mo ta cach hoat dong cua Sensei AI khi co the bien anh chup chan dung, thu cung, phong canh thanh nhung buc anh bat mat, doc dao.


Sau day sẽ là mọt só hình ảnh cài dạt và sủ dụng Photoshop Camera, mòi bạn dọc tham khảo.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 2.

Dẻ sủ dụng Photoshop Camera, bạn càn có tài khoản. Úng dụng này cũng cho phép nguòi dùng lien két khỏi tạo tài khoản Adobe ID bàng Facebook, Google hay Apple ID.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 3.

Giao diẹn ban dàu của Photoshop Camera khá don giản. Dẻ tham khảo các bọ lọc, bạn hãy nhán vào biẻu tuọng "lens".


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 4.

Photoshop Camera cung cap cac bo loc duoc tuy chinh rieng theo phong cach cua cac nghe si, nguoi noi tieng dẻ bạn tha hò lụa chọn.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 5.

Dẻ tìm và them các bọ lọc khác, bạn hãy nhán vào "Add More".


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 6.

Ỏ day Adobe Camera sẽ cung cáp cho bạn 02 tab lụa chọn, bao gòm ALL LENSES vói bọ suu tạp các bọ lọc và thong tin vè tác giả sáng tạo ra dẻ bạn tham khảo. Tát cả dièu duọc cung cáp hoàn toàn miẽn phí.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 7.

Tab MANAGE LENSES là danh sách các bọ lọc dã tải vè. Bạn có thẻ tùy ý sáp xép thú tụ cho chúng dẻ tiẹn sủ dụng nhanh khi càn.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 8.

Tùy chọn ba chám sẽ là danh sách 03 lụa chọn mỏ rọng, bao gòm dièu chỉnh kích thuóc khung hình, bạt/tát dèn flash và menu cài dạt.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 9.

Thiét lạp nang cao trong Photoshop Camera khá don giản.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 10.

Ngoài viẹc chụp ảnh trục tiép, bạn còn có thẻ sủ dụng ảnh có sản trong bọ suu tạp dẻ bien tạp.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 11.

Ảnh nhạp tù bọ nhó máy cũng duọc úng dụng hõ trọ áp dụng các bọ lọc có sản.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 12.

Và bien tạp vói các cong cụ co bản nhung rát dày dủ.


Adobe Camera co gi hay so voi cac ung dung chinh sua anh cho smartphone nhu VSCO hay Camera360? - Anh 13.

Sau khi bien tạp xong, bạn sẽ duọc cung cáp các lụa chọn khung hình phù họp cho viẹc dang tải và chia sẻ "tác phảm" len mạng xã họi.


Theo Adobe thì Photoshop Camera duọc phát triẻn dành cho dói tuọng là nguoi noi tieng, nguoi dung mang xa hoi muon mot úng dụng sua anh chuyen nghiep nhung de su dung. Tuy nhien, nó vãn rát xúng dáng là mọt trong só các lụa chọn bien tạp ảnh khong thẻ bỏ qua trong bọ úng dụng sủa ảnh tren di dọng của bạn.Lay link

Adobe Camera có gì hay so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho smartphone như VSCO hay Camera360?

Ứng dụng chụp ảnh di động với AI tự động đưa ra bộ lọc phù hợp dựa trên ảnh chụp của Adobe.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: