Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12

Phiên bản Android 12 mới ra có sẵn công cụ kính lúp (Area Magnification) cho màn hình điện thoại, người dùng không phải cài bên ngoài như trước đây.


Kính lúp dành cho màn hình điện thoại là một tính năng khá thú vị. Người dùng sẽ có thể zoom cận vào một phần hình ảnh trên màn hình và giữ nguyên giao diện xung quanh. Phiên bản Android 12 mới ra có sẵn công cụ kính lúp (Area Magnification), người dùng không phải cài bên ngoài.


Cách tạo kính lúp trên Android 12


Để sử dụng kính lúp trên Android 12, người dùng vào mục Settings => Accessibility => Magnification.


Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12
Để sử dụng kính lúp trên Android 12, người dùng vào mục Settings => Accessibility.
Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12
Vào tiếp mục Magnification.

Hãy gạt bật phần "Magnification shortcut". Bây giờ màn hình sẽ có nút bật/tắt nhanh công cụ kính lúp. Sau khi bật, người dùng bấm và di chuyển đến vùng cần phóng đại.


Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12
Hãy gạt bật phần "Magnification shortcut".
Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12
Bây giờ màn hình sẽ có nút bật/tắt nhanh công cụ kính lúp.

Anh Hào

Huóng dãn tạo kính lúp tren Android 12


Phien bản Android 12 mói ra có sãn cong cụ kính lúp (Area Magnification) cho màn hình diẹn thoại, nguòi dùng khong phải cài ben ngoài nhu truóc day.

Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12

Phiên bản Android 12 mới ra có sẵn công cụ kính lúp (Area Magnification) cho màn hình điện thoại, người dùng không phải cài bên ngoài như trước đây.
Hướng dẫn tạo kính lúp trên Android 12
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: