Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình kịch kim trên Android 12

Android có chức năng đặt mức sáng xuống thấp hơn dải điều chỉnh thông thường của điện thoại. Chức năng này trên phiên bản Android 12 mới ra mang tên Extra Dim.


Màn hình tối giúp người dùng điện thoại không bị chói trong điều kiện xung quanh thiếu sáng, ví dụ như khi đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Người dùng có thể kéo mức sáng màn hình xuống thấp trong phần cài đặt nhanh của máy.


Không chỉ vậy, hệ điều hành Android còn có chức năng đặt mức sáng xuống thấp hơn nữa, thấp hơn dải điều chỉnh thông thường. Chức năng này trên phiên bản Android 12 mới ra mang tên Extra Dim.


Cách bật màn hình tối Extra Dim Android 12


Để bật màn hình tối Extra Dim, người dùng Android 12 cần vào Settings => Accessibility.


Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình 'kịch kim' trên Android 12
Người dùng Android 12 cần vào Settings => Accessibility.

Kéo xuống mục Extra Dim, người dùng có thể gạt ngay công tắc tương ứng để bật, hoặc vào mục Extra Dim này để tùy chỉnh chi tiết hơn.


Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình 'kịch kim' trên Android 12
Kéo xuống mục Extra Dim, người dùng có thể gạt ngay công tắc tương ứng để bật, hoặc vào mục Extra Dim này để tùy chỉnh chi tiết hơn.

Trong mục Extra Dim, người dùng có thể kéo Intensity cao hơn để giảm mức sáng hơn nữa. Nếu bật "Keep on after device restarts", chế độ Extra Dim sẽ được duy trì ngay cả khi điện thoại khởi động lại; nếu bật "Extra dim shortcut", màn hình sẽ thường xuyên có nút bật/tắt chế độ.


Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình 'kịch kim' trên Android 12
Trong mục Extra Dim, người dùng có thể kéo Intensity cao hơn để giảm mức sáng hơn nữa.
Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình 'kịch kim' trên Android 12
Nếu bật "Extra dim shortcut", màn hình sẽ thường xuyên có nút bật/tắt chế độ.

Anh Hào

Huóng dãn giảm dọ sáng màn hình 'kịch kim' tren Android 12


Android có chúc nang dạt múc sáng xuóng tháp hon dải dièu chỉnh thong thuòng của diẹn thoại. Chúc nang này tren phien bản Android 12 mói ra mang ten Extra Dim.

Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình 'kịch kim' trên Android 12

Android có chức năng đặt mức sáng xuống thấp hơn dải điều chỉnh thông thường của điện thoại. Chức năng này trên phiên bản Android 12 mới ra mang tên Extra Dim.
Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình kịch kim trên Android 12
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: