FPT Cloud và Cloudian hợp tác ra mắt sản phẩm lưu trữ trên nền tảng VMware lần đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 20/10/2021, FPT Cloud trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác cùng Cloudian ra mắt dịch vụ FPT Object Storage tương thích S3 API (native S3), trên nền tảng VMware giúp doanh nghiệp Việt nâng cao khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.


FPT Object Storage cho phép các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và mở rộng không gian lưu trữ lên đến 1 exabyte mà không bị gián đoạn. Hệ thống FPT Object Storage được triển khai trên nhiều trung tâm dữ liệu (multi-site) đảm bảo tính an toàn, hiệu năng và nâng cao độ sẵn sàng cho dữ liệu doanh nghiệp; với khả năng đồng thời đáp ứng cho mọi quy mô doanh nghiệp khác nhau.  


FPT Object Storage tương thích hoàn toàn với bộ S3 API, có thể được quản lý, tích hợp dễ dàng từ FPT Cloud cũng như các S3 Client khác. Việc ra mắt Dịch vụ lưu trữ thế hệ mới giúp FPT Cloud mở rộng khả năng trong việc cung cấp giải pháp tối ưu cho nhiều lĩnh vực như bảo mật dữ liệu, phân tích dữ liệu, y tế, đa phương tiện (media), và giám sát hình ảnh (video surveillance).  


FPT Cloud và Cloudian hợp tác ra mắt sản phẩm lưu trữ trên nền tảng VMware lần đầu tiên tại Việt Nam
FPT Cloud trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam của Cloudian cung cấp dịch vụ lưu trữ Object Storage

Trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ của dữ liệu, đòi hỏi hệ thống lưu trữ trong doanh nghiệp cần được mở rộng với tốc độ tương ứng. FPT Cloud hợp tác cùng Cloudian và VMware mang đến cho khách hàng dịch vụ lưu trữ không giới hạn, an toàn, đảm bảo hiệu năng và đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp. 


Ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc Khối Hạ tầng, FPT Cloud chia sẻ: “Chiến lược của FPT Cloud là phát triển nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới, ứng dụng những công nghệ chuẩn quốc tế cùng hệ thống Data Center hiện đại nhằm mang lại giải pháp công nghệ ưu việt cho các doanh nghiệp. Việc hợp tác với VMware và Cloudian trong cung ứng dịch vụ Object Storage là một dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ, tăng cường trải nghiệm cho khách hàng của FPT Cloud.” 


Ông Brian Burns, Phó Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương, Cloudian cho biết: “Môi trường cạnh tranh khốc liệt đặt ra thách thức cho doanh nghiệp trong việc không ngừng đổi mới để mang đến những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có mạng lưới khách hàng rộng khắp toàn cầu, Cloudian cung cấp các dịch vụ về lưu trữ, hỗ trợ mở rộng không giới hạn và tiết kiệm chi phí với các tính năng quản lý và bảo mật dữ liệu, giúp khách hàng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn PDPA.” 


Ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia, VMware Việt Nam nhận định: “Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp Việt đang đẩy nhanh quá trình Chuyển đổi số bằng sự đổi mới liên tục, nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật trên mọi nền tảng Cloud, mọi ứng dụng và thiết bị. Dịch vụ FPT Object Storage mới này cho phép khách hàng có thể tận dụng hệ sinh thái ứng dụng trên môi trường VMware của mình. Đồng thời, khách hàng cũng có khả năng cung cấp các tính năng này thông qua các hệ thống lưu trữ và máy chủ với cấp độ bảo mật cao. Chúng tôi rất vui vì có cơ hội hợp tác cùng FPT Cloud để mang đến môi trường chuyển đổi số an toàn cho khách hàng bằng giải pháp lưu trữ thế hệ mới.”


Nhân dịp ra mắt sản phẩm, FPT Cloud tặng tất cả các khách hàng đăng ký mới của FPT Object Storage voucher lên đến 30.000.000 đồng. Ưu đãi đặc biệt này sẽ mang đến cho doanh nghiệp cơ hội trải nghiệm không gian lưu trữ rộng lớn không giới hạn, đảm bảo tính bảo mật cũng như nhu cầu về truy vấn dữ liệu cao và liên tục.
Xem thêm thông tin tại: https://khuyenmai.fptcloud.com/fpt-object-storage 

 An Nhiên

FPT Cloud va Cloudian hop tac ra mat san pham luu tru tren nen tang VMware lan dau tien tai Viet Nam


Ngay 20/10/2021, FPT Cloud tro thanh doi tac dau tien tai Viet Nam hop tac cung Cloudian ra mat dich vu FPT Object Storage tuong thich S3 API (native S3), tren nen tang VMware giup doanh nghiep Viet nang cao kha nang thich ung trong ky nguyen so.


FPT Object Storage cho phep cac doanh nghiep luu tru du lieu phi cau truc va mo rong khong gian luu tru len den 1 exabyte ma khong bi gian doan. He thong FPT Object Storage duoc trien khai tren nhieu trung tam du lieu (multi-site) dam bao tinh an toan, hieu nang va nang cao do san sang cho du lieu doanh nghiep; voi kha nang dong thoi dap ung cho moi quy mo doanh nghiep khac nhau.  


FPT Object Storage tuong thich hoan toan voi bo S3 API, co the duoc quan ly, tich hop de dang tu FPT Cloud cung nhu cac S3 Client khac. Viec ra mat Dich vu luu tru the he moi giup FPT Cloud mo rong kha nang trong viec cung cap giai phap toi uu cho nhieu linh vuc nhu bao mat du lieu, phan tich du lieu, y te, da phuong tien (media), va giam sat hinh anh (video surveillance).  


FPT Cloud va Cloudian hop tac ra mat san pham luu tru tren nen tang VMware lan dau tien tai Viet Nam
FPT Cloud tro thanh doi tac dau tien tai Viet Nam cua Cloudian cung cap dich vu luu tru Object Storage

Trong boi canh gia tang manh me cua du lieu, doi hoi he thong luu tru trong doanh nghiep can duoc mo rong voi toc do tuong ung. FPT Cloud hop tac cung Cloudian va VMware mang den cho khach hang dich vu luu tru khong gioi han, an toan, dam bao hieu nang va dap ung nhu cau cua moi doanh nghiep. 


Ong Phan Hong Tam - Giam doc Khoi Ha tang, FPT Cloud chia se: “Chien luoc cua FPT Cloud la phat trien nen tang dien toan dam may the he moi, ung dung nhung cong nghe chuan quoc te cung he thong Data Center hien dai nham mang lai giai phap cong nghe uu viet cho cac doanh nghiep. Viec hop tac voi VMware va Cloudian trong cung ung dich vu Object Storage la mot dau moc quan trong trong viec nang cao kha nang cung cap dich vu, tang cuong trai nghiem cho khach hang cua FPT Cloud.” 


Ong Brian Burns, Pho Chu tich khu vuc chau A Thai Binh Duong, Cloudian cho biet: “Moi truong canh tranh khoc liet dat ra thach thuc cho doanh nghiep trong viec khong ngung doi moi de mang den nhung dich vu tot nhat toi khach hang. La mot trong nhung nha cung cap dich vu luu tru co mang luoi khach hang rong khap toan cau, Cloudian cung cap cac dich vu ve luu tru, ho tro mo rong khong gioi han va tiet kiem chi phi voi cac tinh nang quan ly va bao mat du lieu, giup khach hang dap ung duoc nhung yeu cau khat khe cua tieu chuan PDPA.” 


Ong Nguyen Viet Thang, Giam doc Quoc gia, VMware Viet Nam nhan dinh: “Trong giai doan hien nay, cac doanh nghiep Viet dang day nhanh qua trinh Chuyen doi so bang su doi moi lien tuc, nhung van dam bao tinh bao mat tren moi nen tang Cloud, moi ung dung va thiet bi. Dich vu FPT Object Storage moi nay cho phep khach hang co the tan dung he sinh thai ung dung tren moi truong VMware cua minh. Dong thoi, khach hang cung co kha nang cung cap cac tinh nang nay thong qua cac he thong luu tru va may chu voi cap do bao mat cao. Chung toi rat vui vi co co hoi hop tac cung FPT Cloud de mang den moi truong chuyen doi so an toan cho khach hang bang giai phap luu tru the he moi.”


Nhan dip ra mat san pham, FPT Cloud tang tat ca cac khach hang dang ky moi cua FPT Object Storage voucher len den 30.000.000 dong. Uu dai dac biet nay se mang den cho doanh nghiep co hoi trai nghiem khong gian luu tru rong lon khong gioi han, dam bao tinh bao mat cung nhu nhu cau ve truy van du lieu cao va lien tuc.
Xem them thong tin tai: https://khuyenmai.fptcloud.com/fpt-object-storage 

 An Nhien


FPT Cloud và Cloudian hợp tác ra mắt sản phẩm lưu trữ trên nền tảng VMware lần đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 20/10/2021, FPT Cloud trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác cùng Cloudian ra mắt dịch vụ FPT Object Storage tương thích S3 API (native S3), trên nền tảng VMware giúp doanh nghiệp Việt nâng cao khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: