Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu

Đối với các phiên bản iOS mới nhất, người dùng iPhone thực hiện khóa ứng dụng bằng cách tận dụng chức năng giới hạn thời gian sử dụng cho trẻ em.


Trong nhiều trường hợp, người dùng iPhone muốn khóa ứng dụng và đặt mật khẩu cho mỗi lần cần mở ra. Điều này đảm bảo an toàn bảo mật hơn cho thiết bị.


Đối với các phiên bản iOS mới nhất, người dùng thực hiện mục tiêu trên bằng cách tận dụng chức năng giới hạn thời gian sử dụng cho trẻ.


Ứng dụng sẽ tự động khóa sau một thời gian nhất định, và yêu cầu mật khẩu trong lần mở ra tiếp theo.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu


Trước hết, người dùng vào mục "Cài đặt" => "Thời gian sử dụng". iPhone sẽ giới thiệu về tính năng thời gian sử dụng, hãy chọn "Tiếp tục", và trả lời câu hỏi đây là iPhone của ai.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu
Người dùng vào mục "Cài đặt" => "Thời gian sử dụng". iPhone sẽ giới thiệu về tính năng thời gian sử dụng, hãy chọn "Tiếp tục", và trả lời câu hỏi đây là iPhone của ai (nguồn ảnh: thegioididong.com).

Tiếp theo, hãy kéo xuống dưới và chọn tính năng "Sử dụng mật mã thời gian sử dụng", và thiết lập mật khẩu mong muốn.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu
Hãy kéo xuống dưới và chọn tính năng "Sử dụng mật mã thời gian sử dụng", và thiết lập mật khẩu mong muốn.

Người dùng chọn tiếp phần "Giới hạn ứng dụng" => "Thêm giới hạn", rồi đánh dấu những ứng dụng mà bạn muốn khóa mật khẩu. Chọn xong, hãy nhấn "Tiếp" trên góc phải.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu
Người dùng chọn tiếp phần "Giới hạn ứng dụng" => "Thêm giới hạn", rồi đánh dấu những ứng dụng mà bạn muốn khóa mật khẩu. Chọn xong, hãy nhấn "Tiếp" trên góc phải.

Bây giờ đến bước tùy chỉnh thời gian giới hạn, tối thiểu là 1 phút, rồi nhấn nút "Thêm" trên góc phải.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu
Bây giờ đến bước tùy chỉnh thời gian giới hạn, tối thiểu là 1 phút, rồi nhấn nút "Thêm" trên góc phải.

Ngoài màn hình chính, những ứng dụng được đặt giới hạn thời gian sẽ xuất hiện hình đồng hồ cát nhỏ bên cạnh. Khi mở những ứng dụng này lên, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu để sử dụng tiếp.


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu
Ngoài màn hình chính, những ứng dụng được đặt giới hạn thời gian sẽ xuất hiện hình đồng hồ cát nhỏ bên cạnh. Khi mở những ứng dụng này lên, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu để sử dụng tiếp.

Anh Hào

Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu


Dói vói các phien bản iOS mói nhát, nguòi dùng iPhone thục hiẹn khóa úng dụng bàng cách tạn dụng chúc nang giói hạn thòi gian sủ dụng cho trẻ em.


Trong nhièu truòng họp, nguòi dùng iPhone muón khóa úng dụng và dạt mạt khảu cho mõi làn càn mỏ ra. Dièu này dảm bảo an toàn bảo mạt hon cho thiét bị.


Dói vói các phien bản iOS mói nhát, nguòi dùng thục hiẹn mục tieu tren bàng cách tạn dụng chúc nang giói hạn thòi gian sủ dụng cho trẻ.


Úng dụng sẽ tụ dọng khóa sau mọt thòi gian nhát dịnh, và yeu càu mạt khảu trong làn mỏ ra tiép theo.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu


Truóc hét, nguòi dùng vao mục "Cai dat" => "Thoi gian su dung". iPhone se gioi thieu ve tinh nang thòi gian sủ dụng, hãy chon "Tiep tuc", và tra loi cau hoi day la iPhone cua ai.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu
Nguòi dùng vao mục "Cai dat" => "Thoi gian su dung". iPhone se gioi thieu ve tinh nang thòi gian sủ dụng, hãy chon "Tiep tuc", và tra loi cau hoi day la iPhone cua ai (nguòn ảnh: thegioididong.com).

Tiep theo, hãy keo xuong duoi va chon tinh nang "Su dung mat ma thoi gian su dung", và thiet lap mat khau mong muon.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu
Hãy keo xuong duoi va chon tinh nang "Su dung mat ma thoi gian su dung", và thiet lap mat khau mong muon.

Nguòi dùng chon tiep phan "Gioi han ung dung" => "Them gioi han", ròi dánh dáu nhung ung dung ma ban muon khoa mat khau. Chon xong, hãy nhan "Tiep" tren góc phải.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu
Nguòi dùng chon tiep phan "Gioi han ung dung" => "Them gioi han", ròi dánh dáu nhung ung dung ma ban muon khoa mat khau. Chon xong, hãy nhan "Tiep" tren góc phải.

Bay giò dén buóc tuy chinh thoi gian gioi han, tói thiẻu la 1 phut, roi nhan nút "Them" tren góc phải.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu
Bay giò dén buóc tuy chinh thoi gian gioi han, tói thiẻu la 1 phut, roi nhan nút "Them" tren góc phải.

Ngoài man hinh chinh, nhung ung dung duọc dat gioi han thòi gian se xuat hien hinh dong ho cat nhỏ ben cạnh. Khi mo nhung ung dung nay len, nguòi dùng se phai nhap mat khảu de su dung tiep.


Cách khóa úng dụng iPhone bàng mạt khảu
Ngoài man hinh chinh, nhung ung dung duọc dat gioi han thòi gian se xuat hien hinh dong ho cat nhỏ ben cạnh. Khi mo nhung ung dung nay len, nguòi dùng se phai nhap mat khảu de su dung tiep.

Anh Hào


Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩu

Đối với các phiên bản iOS mới nhất, người dùng iPhone thực hiện khóa ứng dụng bằng cách tận dụng chức năng giới hạn thời gian sử dụng cho trẻ em.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: