Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15

1Blocker, vốn là một ứng dụng chặn quảng cáo, đã nhanh chóng phát hành extension mang tên 1Blocker Scripts hỗ trợ chặn quảng cáo YouTube miễn phí cho Safari trên iOS 15.


Người dùng điện thoại thường phải dùng những cách khác nhau để chặn quảng cáo YouTube. Với phiên bản hệ điều hành iOS 15, người dùng iPhone có thể cài extension của 1Blocker cho Safari để chặn quảng cáo YouTube.


Kể từ iOS 15, trình duyệt Safari của iPhone bắt đầu có thể được cài tiện ích mở rộng extension. 1Blocker, vốn là một ứng dụng chặn quảng cáo, đã nhanh chóng phát hành extension mang tên 1Blocker Scripts hỗ trợ chặn quảng cáo YouTube miễn phí.


Cách chặn quảng cáo YouTube iOS 15


Trước hết, người dùng vào "Cài đặt" => "Safari", rồi chọn tiếp "Phần mở rộng" (Settings => Safari => Extensions).


Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15
Người dùng vào "Cài đặt" => "Safari".
Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15
Chọn tiếp "Phần mở rộng".

Người dùng sẽ thấy danh sách các extension, có thể tìm và cài thêm 1Blocker Scripts bằng cách bấm "Phần mở rộng khác". Trong danh sách các extension, người dùng gạt công tắc bật cho 1Blocker Scripts.


Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15
Người dùng iPhone có thể cài extension của 1Blocker cho Safari.
Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15
1Blocker Scripts sẽ hỗ trợ chặn quảng cáo YouTube miễn phí trên Safari.

Anh Hào

Huóng dãn chạn quảng cáo YouTube tren iOS 15


1Blocker, vón là mọt úng dụng chạn quảng cáo, dã nhanh chóng phát hành extension mang ten 1Blocker Scripts hõ trọ chạn quảng cáo YouTube miẽn phí cho Safari tren iOS 15.


Nguòi dùng diẹn thoại thuòng phải dùng nhũng cách khác nhau dẻ chạn quảng cáo YouTube. Vói phien bản hẹ dièu hành iOS 15, nguòi dùng iPhone có thẻ cài extension của 1Blocker cho Safari dẻ chạn quảng cáo YouTube.


Kẻ tù iOS 15, trình duyẹt Safari của iPhone bát dàu co thẻ duọc cài tien ich mo rong extension. 1Blocker, vón là mọt úng dụng chạn quảng cáo, dã nhanh chóng phát hành extension mang ten 1Blocker Scripts hõ trọ chạn quảng cáo YouTube miẽn phí.


Cách chạn quảng cáo YouTube iOS 15


Truóc hét, nguòi dùng vao "Cai dat" => "Safari", ròi chon tiep "Phan mo rong" (Settings => Safari => Extensions).


Huóng dãn chạn quảng cáo YouTube tren iOS 15
Nguòi dùng vao "Cai dat" => "Safari".
Huóng dãn chạn quảng cáo YouTube tren iOS 15
Chon tiep "Phan mo rong".

Nguòi dùng sẽ tháy danh sách các extension, có thẻ tìm và cài them 1Blocker Scripts bàng cách bám "Phan mo rong khac". Trong danh sách các extension, nguòi dùng gat cong tac bat cho 1Blocker Scripts.


Huóng dãn chạn quảng cáo YouTube tren iOS 15
Nguòi dùng iPhone có thẻ cài extension của 1Blocker cho Safari.
Huóng dãn chạn quảng cáo YouTube tren iOS 15
1Blocker Scripts sẽ hõ trọ chạn quảng cáo YouTube miẽn phí tren Safari.

Anh Hào


Hướng dẫn chặn quảng cáo YouTube trên iOS 15

1Blocker, vốn là một ứng dụng chặn quảng cáo, đã nhanh chóng phát hành extension mang tên 1Blocker Scripts hỗ trợ chặn quảng cáo YouTube miễn phí cho Safari trên iOS 15.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: