Đăng ký gói cước ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 như thế nào?

Nếu sử dụng gói VX3/VX7 trong giai đoạn này, người dùng sẽ được hưởng dung lượng data khá cao và giá cước khá tốt so với mặt bằng chung, đồng thời mang ý nghĩa lớn trong hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.


Đầu tuần này, các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu có gói hỗ trợ giá trị lên tới 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng. Trong đó, các nhà mạng di động sẽ tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi.


Các nhà mạng di động cũng giảm giá tới 50% đối với các gói cước data VX3, VX7. Như vậy, gói VX3 giảm từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng, gói VX7 giảm từ 35.000 đồng xuống còn 20.000 đồng. Dung lượng gói VX3 vẫn là 6GB trong 3 ngày, gói VX7 mang đến 10GB trong 7 ngày.


Các doanh nghiệp vẫn sẽ trích 5.000 đồng với mỗi gói cước VX3/VX7 được đăng ký/gia hạn thành công để ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. VX3/VX7 là gói cước hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 của ngành Thông tin và Truyền thông.


Như vậy nếu sử dụng gói cước VX3/VX7 trong giai đoạn này, người dùng sẽ được hưởng dung lượng data khá cao và giá cước khá tốt so với mặt bằng chung, đồng thời mang ý nghĩa lớn trong hỗ trợ công tác phòng chống dịch.


Theo kế hoạch, các gói hỗ trợ sẽ được triển khai từ tuần này và kéo dài trong 3 tháng.


Đăng ký gói cước ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 như thế nào?
Đầu tuần này, các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu có gói hỗ trợ giá trị lên tới 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng.

Đăng ký gói 4G ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19


Gói cước VX3


Thuê bao Viettel đăng ký: soạn VX3 gửi 191


Thuê bao VinaPhone đăng ký: soạn VX3 gửi 888


Thuê bao MobiFone đăng ký: soạn VX3 gửi 999


Gói cước VX7


Thuê bao Viettel đăng ký: soạn VX7 gửi 191


Thuê bao VinaPhone đăng ký: soạn VX7 gửi 888


Thuê bao MobiFone đăng ký: soạn VX7 gửi 999


Anh Hào

Dang ky goi cuoc ung ho quy vac xin Covid-19 nhu the nao?


Neu su dung goi VX3/VX7 trong giai doan nay, nguoi dung se duoc huong dung luong data kha cao va gia cuoc kha tot so voi mat bang chung, dong thoi mang y nghia lon trong ho tro cong tac phong chong dich Covid-19.


Dau tuan nay, cac doanh nghiep vien thong bat dau co goi ho tro gia tri len toi 10.000 ty dong trong 3 thang. Trong do, cac nha mang di dong se tang them 50% dung luong data cho tat ca cac goi cuoc ma khach hang su dung hoac dang ky moi voi muc gia khong doi.


Cac nha mang di dong cung giam gia toi 50% doi voi cac goi cuoc data VX3, VX7. Nhu vay, goi VX3 giam tu 20.000 dong xuong con 10.000 dong, goi VX7 giam tu 35.000 dong xuong con 20.000 dong. Dung luong goi VX3 van la 6GB trong 3 ngay, goi VX7 mang den 10GB trong 7 ngay.


Cac doanh nghiep van se trich 5.000 dong voi moi goi cuoc VX3/VX7 duoc dang ky/gia han thanh cong de ung ho vao Quy vac xin phong, chong Covid-19. VX3/VX7 la goi cuoc huong ung loi keu goi ung ho Quy vac xin phong, chong Covid-19 cua nganh Thong tin va Truyen thong.


Nhu vay neu su dung goi cuoc VX3/VX7 trong giai doan nay, nguoi dung se duoc huong dung luong data kha cao va gia cuoc kha tot so voi mat bang chung, dong thoi mang y nghia lon trong ho tro cong tac phong chong dich.


Theo ke hoach, cac goi ho tro se duoc trien khai tu tuan nay va keo dai trong 3 thang.


Dang ky goi cuoc ung ho quy vac xin Covid-19 nhu the nao?
Dau tuan nay, cac doanh nghiep vien thong bat dau co goi ho tro gia tri len toi 10.000 ty dong trong 3 thang.

Dang ky goi 4G ung ho quy vac xin Covid-19


Goi cuoc VX3


Thue bao Viettel dang ky: soan VX3 gui 191


Thue bao VinaPhone dang ky: soan VX3 gui 888


Thue bao MobiFone dang ky: soan VX3 gui 999


Goi cuoc VX7


Thue bao Viettel dang ky: soan VX7 gui 191


Thue bao VinaPhone dang ky: soan VX7 gui 888


Thue bao MobiFone dang ky: soan VX7 gui 999


Anh Hao


Đăng ký gói cước ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 như thế nào?

Nếu sử dụng gói VX3/VX7 trong giai đoạn này, người dùng sẽ được hưởng dung lượng data khá cao và giá cước khá tốt so với mặt bằng chung, đồng thời mang ý nghĩa lớn trong hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: