Dây chuyền sản xuất vệ tinh hàng loạt của Trung Quốc

Vệ tinh đầu tiên sản xuất hoàn toàn tự động hóa trên dây chuyền thông minh xuất xưởng hôm 13/5 tại Vũ Hán.


Khu công nghiệp vệ tinh ở Cơ sở công nghiệp hàng không vũ trụ quốc gia Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi đặt dây chuyền sản xuất vệ tinh thông minh đầu tiên của cả nước, trải qua cột mốc mới hôm 13/5 khi vệ tinh đầu tiên sản xuất tại đây chính thức xuất xưởng.Quá trình này cho thấy dây chuyền sản xuất thông minh của khu công nghiệp hoàn toàn khả thi, mở ra kỷ nguyên mới cho sản xuất vệ tinh hàng loạt, theo công ty điều hành khu công nghiệp, CASIC Space Engi-neering Development Co (CASIC Space), công ty con của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không vũ trụ Trung Quốc.Vệ tinh đầu tiên sản xuất tại khu công nghiệp được công bố trong sự kiện có lãnh đạo thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc tham gia cũng như đại biểu từ CASIC. Theo CASIC, vệ tinh này là vệ tinh liên lạc thông thường. Trong tương lai, dây chuyền sản xuất sẽ mở rộng quy mô để bao gồm nhiều loại vệ tinh với lĩnh vực ứng dụng đa dạng, trong đó có liên lạc và dịch vụ internet ở quỹ đạo thấp.Với tổng vốn đầu tư gần 204,96 triệu USD, trung tâm của khu công nghiệp là dây chuyền sản xuất vệ tinh dựa vào công nghệ đám mây và bản sao số. Quá trình xây dựng khu công nghiệp bắt đầu từ tháng 4/2019 và đến nay đã đi vào vận hành đầy đủ.Dây chuyền sản xuất thông minh có thể kiểm soát các quá trình tự động, phân tích dữ liệu và kết quả sẽ được gửi tới cửa kiểm soát theo thời gian thực. Công nghệ biến sản xuất vệ tinh dựa trên dữ liệu này biến sản xuất hàng loạt thành khả thi. Dây chuyền tăng hiệu quả sản xuất lên hơn 40%, rút ngắn hơn 80% chu kỳ sản xuất. Tổng cộng 240 vệ tinh có thể xuất xưởng mỗi năm, mỗi vệ tinh nặng chưa tới một tấn.An Khang (Theo Global Times) Trung Quốc tái triển khai trung tâm vệ tinh tại Vũ HánDay chuyen san xuat ve tinh hang loat cua Trung Quoc


Ve tinh dau tien san xuat hoan toan tu dong hoa tren day chuyen thong minh xuat xuong hom 13/5 tai Vu Han.


Khu cong nghiep ve tinh o Co so cong nghiep hang khong vu tru quoc gia Vu Han thuoc tinh Ho Bac, Trung Quoc, noi dat day chuyen san xuat ve tinh thong minh dau tien cua ca nuoc, trai qua cot moc moi hom 13/5 khi ve tinh dau tien san xuat tai day chinh thuc xuat xuong.Qua trinh nay cho thay day chuyen san xuat thong minh cua khu cong nghiep hoan toan kha thi, mo ra ky nguyen moi cho san xuat ve tinh hang loat, theo cong ty dieu hanh khu cong nghiep, CASIC Space Engi-neering Development Co (CASIC Space), cong ty con cua Tap doan Khoa hoc va Cong nghiep Hang khong vu tru Trung Quoc.Ve tinh dau tien san xuat tai khu cong nghiep duoc cong bo trong su kien co lanh dao thanh pho Vu Han va tinh Ho Bac tham gia cung nhu dai bieu tu CASIC. Theo CASIC, ve tinh nay la ve tinh lien lac thong thuong. Trong tuong lai, day chuyen san xuat se mo rong quy mo de bao gom nhieu loai ve tinh voi linh vuc ung dung da dang, trong do co lien lac va dich vu internet o quy dao thap.Voi tong von dau tu gan 204,96 trieu USD, trung tam cua khu cong nghiep la day chuyen san xuat ve tinh dua vao cong nghe dam may va ban sao so. Qua trinh xay dung khu cong nghiep bat dau tu thang 4/2019 va den nay da di vao van hanh day du.Day chuyen san xuat thong minh co the kiem soat cac qua trinh tu dong, phan tich du lieu va ket qua se duoc gui toi cua kiem soat theo thoi gian thuc. Cong nghe bien san xuat ve tinh dua tren du lieu nay bien san xuat hang loat thanh kha thi. Day chuyen tang hieu qua san xuat len hon 40%, rut ngan hon 80% chu ky san xuat. Tong cong 240 ve tinh co the xuat xuong moi nam, moi ve tinh nang chua toi mot tan.An Khang (Theo Global Times) Trung Quoc tai trien khai trung tam ve tinh tai Vu Han

Dây chuyền sản xuất vệ tinh hàng loạt của Trung Quốc

Vệ tinh đầu tiên sản xuất hoàn toàn tự động hóa trên dây chuyền thông minh xuất xưởng hôm 13/5 tại Vũ Hán.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: