Kết nối 64 chế độ báo cáo ngành tài chính lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục 64 chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020.


Kết nối 64 chế độ báo cáo ngành tài chính lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Lĩnh vực Hải quan có 6 chế độ báo cáo sẽ được kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. (Ảnh minh họa: Báo Hải quan)

Theo quyết định ban hành danh mục, có 64 chế độ báo cáo định kỳ thuộc 12 lĩnh vực của Bộ Tài chính sẽ được đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và thực hiện kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020.


Đơn cử như, lĩnh vực Hải quan có các báo cáo: Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan, thuế, kế toán; Hàng hóa nhập, xuất, tồn kho ngoại quan; Hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS; Tình hình hàng hóa tồn đọng…


Các báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sẽ được kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020 gồm có: Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo đánh giá hiệu quả và sắp loại doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp…


Bộ Tài chính giao Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo yêu cầu.


Căn cứ danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ năm 2020 mới được công bố, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai những giải pháp về công nghệ để xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ trước 30/8/2020.


Đối với các chế độ báo cáo định kỳ còn lại đã được Bộ Tài chính công bố tại danh mục chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định 1898 ngày 25/9/2019 và các chế độ báo cáo định kỳ mới được công bố tại các quyết định khác, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, phối hợp với Cục Tin học và thống kê tài chính xây dựng giải pháp, lộ trình triển khai các năm tiếp theo.


Theo kế hoạch, đến năm 2025 đảm bảo 80% báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ và kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.


Chính thức ra mắt ngày 13/3/2020, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Đến nay, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo và các hệ thống thông tin liên quan của 12 bộ, cơ quan. Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với các bộ, cơ quan để chuẩn hóa chế độ báo cáo, điện tử hóa biểu mẫu báo cáo; đồng thời rà soát, lựa chọn danh mục thông tin, tần suất báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày, hàng tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


M.T

Ket noi 64 che do bao cao nganh tai chinh len he thong thong tin bao cao Chinh phu


Bo Tai chinh vua ban hanh Danh muc 64 che do bao cao dinh ky cua Bo Tai chinh ket noi len He thong thong tin bao cao Chinh phu nam 2020.

Kết nối 64 chế độ báo cáo ngành tài chính lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục 64 chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020.
Kết nối 64 chế độ báo cáo ngành tài chính lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: