Gần 500 người thực hành giảm rác thải nhựa

Kiên Giang - Các học sinh, thanh niên ở huyện đảo Phú Quốc tham gia nhặt rác bãi biển và học cách làm xà phòng từ dầu thải.


Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân Môi trường thế giới 5/6, ngày Đại dương thế giới 8/6, và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6), do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức nhằm góp phần thay đổi hành vi của cộng đồng, xây dựng một lối sống xanh và nói không với rác thải nhựa tại các đô thị và biển đảo.Trong sáng 6/6, hơn 200 thanh niên, người dân dọn rác trên bãi biển. Chỉ trong 3 giờ đã thu gom được khoảng 1,3 tấn rác. Theo UBND huyện Phú Quốc, ước tính trung bình khối lượng rác thu gom hiện tại khoảng 120-150 tấn mỗi ngày. Khoảng 87% rác được thu gom bởi Ban Quản lý Công trình công cộng, nhưng không phải tất cả rác thải đều được xử lý, hoặc xử lý đúng. Vì vậy rác, đặc biệt là rác thải nhựa, đều xuất hiện cả trên bờ lẫn dưới biển. Trong sáng 7/6, tọa đàm, hướng dẫn thực hành Lối sống không rác thải, thu hút hơn 100 học sinh và người dân tham gia. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ thông tin để thay đổi nhận thức, hành vi sử dụng nhựa dùng một lần và các thực hành giảm rác để bảo vệ môi trường, đến các hộ gia đình. Người tham gia cũng được hướng dẫn cách làm xà phòng thân thiện môi trường tận dùng dầu ăn đã qua sử dụng kết hợp với dầu dừa và xút.Hoạt động chiếu phim về rác thải nhựa và thảo luận về các giải pháp rác thải được tổ chức trong chiều 7/6 cũng thu hút hơn 100 người tham gia. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Quản lý Chương trình Đại Dương, WWF-Việt Nam, cho biết, trước vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa đại dương trong những năm gần đây, WWF đã cùng với chính quyền, các doanh nghiệp, trường học, tổ chức cộng đồng và người dân tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều hoạt động để giảm rác thải nhựa tại tỉnh. Dự án Phú Quốc - Hướng tới Hòn đảo không rác thải nhựa từ tháng 6/2018 cũng được triển khai.Thực hiện dự án, ngoài phần hỗ trợ kinh phí, các chuyên gia dự án cũng hướng dẫn kỹ thuật, vận động thay đổi và phát triển chính sách nhằm giảm rác thải nhựa.Ngoài Kiên Giang, WWF đã hợp tác với nhiều đối tác như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh... và các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng, khách sạn, nhà hàng, du lịch... tại Đà Nẵng, Long An, Phú Yên, Rạch Giá và Phú Quốc. Nhiều dự án giảm rác thải nhựa đã được triển khai trên cả nước nhằm góp phần đạt được mục tiêu toàn cầu không có rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.Bảo ChiGan 500 nguoi thuc hanh giam rac thai nhua


Kien Giang - Cac hoc sinh, thanh nien o huyen dao Phu Quoc tham gia nhat rac bai bien va hoc cach lam xa phong tu dau thai.


Hoat dong nam trong chuoi su kien nhan Moi truong the gioi 5/6, ngay Dai duong the gioi 8/6, va Tuan le Bien va Hai dao Viet Nam (01-08/6), do To chuc Quoc te ve Bao ton Thien nhien tai Viet Nam (WWF) to chuc nham gop phan thay doi hanh vi cua cong dong, xay dung mot loi song xanh va noi khong voi rac thai nhua tai cac do thi va bien dao.Trong sang 6/6, hon 200 thanh nien, nguoi dan don rac tren bai bien. Chi trong 3 gio da thu gom duoc khoang 1,3 tan rac. Theo UBND huyen Phu Quoc, uoc tinh trung binh khoi luong rac thu gom hien tai khoang 120-150 tan moi ngay. Khoang 87% rac duoc thu gom boi Ban Quan ly Cong trinh cong cong, nhung khong phai tat ca rac thai deu duoc xu ly, hoac xu ly dung. Vi vay rac, dac biet la rac thai nhua, deu xuat hien ca tren bo lan duoi bien. Trong sang 7/6, toa dam, huong dan thuc hanh Loi song khong rac thai, thu hut hon 100 hoc sinh va nguoi dan tham gia. Tai day, cac chuyen gia da chia se thong tin de thay doi nhan thuc, hanh vi su dung nhua dung mot lan va cac thuc hanh giam rac de bao ve moi truong, den cac ho gia dinh. Nguoi tham gia cung duoc huong dan cach lam xa phong than thien moi truong tan dung dau an da qua su dung ket hop voi dau dua va xut.Hoat dong chieu phim ve rac thai nhua va thao luan ve cac giai phap rac thai duoc to chuc trong chieu 7/6 cung thu hut hon 100 nguoi tham gia. Ba Nguyen Thi Dieu Thuy, Quan ly Chuong trinh Dai Duong, WWF-Viet Nam, cho biet, truoc van nan o nhiem rac thai nhua dai duong trong nhung nam gan day, WWF da cung voi chinh quyen, cac doanh nghiep, truong hoc, to chuc cong dong va nguoi dan tinh Kien Giang trien khai nhieu hoat dong de giam rac thai nhua tai tinh. Du an Phu Quoc - Huong toi Hon dao khong rac thai nhua tu thang 6/2018 cung duoc trien khai.Thuc hien du an, ngoai phan ho tro kinh phi, cac chuyen gia du an cung huong dan ky thuat, van dong thay doi va phat trien chinh sach nham giam rac thai nhua.Ngoai Kien Giang, WWF da hop tac voi nhieu doi tac nhu Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon va Uy ban nhan dan cac tinh... va cac doanh nghiep trong linh vuc tieu dung, khach san, nha hang, du lich... tai Da Nang, Long An, Phu Yen, Rach Gia va Phu Quoc. Nhieu du an giam rac thai nhua da duoc trien khai tren ca nuoc nham gop phan dat duoc muc tieu toan cau khong co rac thai nhua trong thien nhien vao nam 2030.Bao Chi

Gần 500 người thực hành giảm rác thải nhựa

Kiên Giang - Các học sinh, thanh niên ở huyện đảo Phú Quốc tham gia nhặt rác bãi biển và học cách làm xà phòng từ dầu thải.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: