Ấn Độ dùng drone và xe cứu hỏa dẹp nạn châu chấu

Làn sóng châu chấu sa mạc hàng chục triệu con tràn qua bang Rajasthan, từ nước láng giềng Pakistan khiến Ấn Độ phải dùng xe cứu hoả để xử lý.


Từ Rajasthan, đàn châu chấu tiến vào bang Uttar Pradesh giáp thủ đô New Delhi ở phía bắc, bang Madhya Pradesh ở trung tâm Ấn Độ, bang Maharashtra và Gujarat ở phía tây hôm 28/5, theo bộ trưởng nông nghiệp Ấn Độ. Các bang khác đang phát báo động. Bang Jharkhand ở phía đông Ấn Độ đưa cảnh báo cho nông dân toàn bang hôm 31/5 để chuẩn bị đối phó đàn châu chấu, theo P K Sannigrahi nhà khoa học làm việc tại trung tâm nghiên cứu Krishi Vigyan Kendra Knowledge Network của chính phủ. Chính quyền bang khuyên các nông dân nên thắp lửa, đốt pháo, gõ chiêng và đánh trống để đuổi đàn châu chấu vì chúng không thể chịu tiếng ồn lớn.Chính quyền New Delhi cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn sàng nếu châu chấu tấn công thủ đô. Những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đang tiến hành các biện pháp kiểm soát châu chấu bao gồm phân tán đàn côn trùng bằng drone, máy kéo và xe cứu hỏa. Rajasthan, bang đầu tiên bị châu chấu tràn vào, thực hiện những biện pháp kiểm soát hàng ngày từ hôm 22/5."Châu chấu đang bao phủ khu vực dài 7 km và rộng 1,5 km. Chúng tôi bắt đầu biện pháp kiểm soát vào 1 giờ sáng cùng với đội nhân viên của tổ chức Locust Organization", B R Karwa, phó giám đốc Cơ quan Nông nghiệp Rajasthan, cho biết. Theo Karwa, ban đầu 11 đàn châu chấu tiến vào bang và 3 đàn theo hướng gió tiến về phía bang Madhya Pradesh. Chính quyền bang đã huy động 100 vòi phun gắn trên xe kéo và 20 xe cứu hỏa ở 11 quận để phun nước và thuốc diệt côn trùng. Drone do chính phủ cung cấp cũng được sử dụng tại hai quận của bang Rajasthan. Theo Karwa, khoảng 70% châu chấu đã bị tiêu diệt.Tuy nhiên, nạn châu chấu sẽ còn kéo dài trong tháng tới. FAOn cho biết từ giờ tới tháng 7, bang Rajasthan sẽ đón vài làn sóng châu chấu liên tiếp. Đàn châu chấu sẽ bay xa tới các bang Bihar và Orissa và quay trở lại Rajasthan khi hướng gió thay đổi theo mùa mưa.Một đàn châu chấu có thể dài từ một tới vài trăm km2, mỗi km2 chứa tới 80 triệu con châu chấu trưởng thành. FAO cho biết chuyển động của đàn châu chấu được thúc đẩy bởi gió tây mạnh từ bão Amphan ở vịnh Bengal ập vào Ấn Độ và Bangladesh hôm 20/5. Châu chấu sa mạc là loài châu chấu có sức phá hủy mạnh mẽ nhất do tốc độ bay và khả năng sinh sản nhanh chóng, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc. Châu chấu trưởng thành có thể bay tới 150 km một ngày và ăn lượng hoa màu bằng cơ thể chúng, tương đương 2 g.An Khang (Theo CNN)An Do dung drone va xe cuu hoa dep nan chau chau


Lan song chau chau sa mac hang chuc trieu con tran qua bang Rajasthan, tu nuoc lang gieng Pakistan khien An Do phai dung xe cuu hoa de xu ly.


Tu Rajasthan, dan chau chau tien vao bang Uttar Pradesh giap thu do New Delhi o phia bac, bang Madhya Pradesh o trung tam An Do, bang Maharashtra va Gujarat o phia tay hom 28/5, theo bo truong nong nghiep An Do. Cac bang khac dang phat bao dong. Bang Jharkhand o phia dong An Do dua canh bao cho nong dan toan bang hom 31/5 de chuan bi doi pho dan chau chau, theo P K Sannigrahi nha khoa hoc lam viec tai trung tam nghien cuu Krishi Vigyan Kendra Knowledge Network cua chinh phu. Chinh quyen bang khuyen cac nong dan nen thap lua, dot phao, go chieng va danh trong de duoi dan chau chau vi chung khong the chiu tieng on lon.Chinh quyen New Delhi cung khuyen cao nguoi dan chuan bi san sang neu chau chau tan cong thu do. Nhung bang chiu anh huong nang ne nhat dang tien hanh cac bien phap kiem soat chau chau bao gom phan tan dan con trung bang drone, may keo va xe cuu hoa. Rajasthan, bang dau tien bi chau chau tran vao, thuc hien nhung bien phap kiem soat hang ngay tu hom 22/5."Chau chau dang bao phu khu vuc dai 7 km va rong 1,5 km. Chung toi bat dau bien phap kiem soat vao 1 gio sang cung voi doi nhan vien cua to chuc Locust Organization", B R Karwa, pho giam doc Co quan Nong nghiep Rajasthan, cho biet. Theo Karwa, ban dau 11 dan chau chau tien vao bang va 3 dan theo huong gio tien ve phia bang Madhya Pradesh. Chinh quyen bang da huy dong 100 voi phun gan tren xe keo va 20 xe cuu hoa o 11 quan de phun nuoc va thuoc diet con trung. Drone do chinh phu cung cap cung duoc su dung tai hai quan cua bang Rajasthan. Theo Karwa, khoang 70% chau chau da bi tieu diet.Tuy nhien, nan chau chau se con keo dai trong thang toi. FAOn cho biet tu gio toi thang 7, bang Rajasthan se don vai lan song chau chau lien tiep. Dan chau chau se bay xa toi cac bang Bihar va Orissa va quay tro lai Rajasthan khi huong gio thay doi theo mua mua.Mot dan chau chau co the dai tu mot toi vai tram km2, moi km2 chua toi 80 trieu con chau chau truong thanh. FAO cho biet chuyen dong cua dan chau chau duoc thuc day boi gio tay manh tu bao Amphan o vinh Bengal ap vao An Do va Bangladesh hom 20/5. Chau chau sa mac la loai chau chau co suc pha huy manh me nhat do toc do bay va kha nang sinh san nhanh chong, theo To chuc Luong thuc va Nong nghiep (FAO) cua Lien Hiep Quoc. Chau chau truong thanh co the bay toi 150 km mot ngay va an luong hoa mau bang co the chung, tuong duong 2 g.An Khang (Theo CNN)

Ấn Độ dùng drone và xe cứu hỏa dẹp nạn châu chấu

Làn sóng châu chấu sa mạc hàng chục triệu con tràn qua bang Rajasthan, từ nước láng giềng Pakistan khiến Ấn Độ phải dùng xe cứu hoả để xử lý.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: