Bảo tàng lưu trữ 6.000 vi khuẩn nguy hiểm

Anh - Bảo tàng Chủng giống Vi sinh vật (NCTC) chứa những chủng vi khuẩn đại diện cho hơn 900 loài có thể lây nhiễm, khiến con người ốm và tử vong.


Trong số gần 800 bảo tàng chủng giống ở 78 nước, NCTC do Cơ quan Y tế Công cộng Anh quản lý  thuộc số ít bảo tàng chuyên lưu trữ vi khuẩn có ý nghĩa lâm sàng, tức những loài gây bệnh cho con người. Mẫu vật vi khuẩn đầu tiên gửi tới NCTC được lấy từ một binh nhất tên Ernest Cable, phục vụ trong quân đội Anh dưới thời Thế chiến I. Cable qua đời vào ngày 13/3/1915 do Shigella flexneri, vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ. Trung úy William Broughton-Alcock, nhà vi khuẩn học trong quân đội, lấy mẫu S. flexneri từ xác Cable, đặt vi khuẩn sống trong thạch agar và giữ trong hộp bọc sáp trước khi đặt tên mới là NCTC 1.Bảo tàng cung cấp mẫu vật chuẩn của các chủng vi khuẩn đã biết cho nhiều nhà vi sinh vật học lâm sàng trên thế giới. Họ nghiên cứu cách vi khuẩn tiến hóa, kiểm tra quy định an toàn đối với bệnh truyền nhiễm, phát triển vaccine, thuốc kháng ung thư và liệu pháp điều trị bệnh rối loạn trao đổi chất, tìm hiểu vấn đề kháng kháng sinh. Ví dụ, vi khuẩn gây ra cái chết cho binh nhất Cable được hồi sinh từ dạng đông lạnh khô bởi Kate Baker, nhà vi sinh vật học ở Đại học Liverpool, và cộng sự của bà trong nỗ lực tìm hiểu cách S. flexneri tiến hóa trong thập kỷ qua. Bệnh kiết lỵ vẫn giết chết khoảng 164.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em.Nhóm nghiên cứu giải trình tự hệ gene của NCTC 1, sau đó so sánh với các chủng khác cô lập vào năm 1954, 1984 và 2002. Chỉ 2% hệ gene của vi khuẩn này thay đổi trong thế kỷ qua, nhưng những thay đổi đó gắn liền với độc lực cao hơn, khả năng lẩn tránh miễn dịch và mức độ kháng kháng sinh mạnh hơn. Khi các nhà nghiên cứu như tiến sĩ Baker phát hiện một chủng hoặc loài vì khuẩn mới, họ có thể ký gửi ở NCTC 1.Bảo tàng NCTC mở của lần đầu tiên ở London năm 1920 tại Viện Y học Dự phòng Lister. 200 mẫu vi khuẩn đầu tiên, bao gồm mẫu vật lấy từ binh nhất Cable, được ký gửi bởi Frederick William Andrewes, nhà bệnh học chuyên nghiên cứu kiết lỵ trong Thế chiến I. N.C.T.C gửi 2.000 chủng vi khuẩn miễn phí tới nhiều viện khác nhau trong năm tiếp theo. Những vi khuẩn chuyển đi đều còn sống, bảo quản trong thạch agar làm từ lòng đỏ trứng và đặt trong hộp bọc sáp.NCTC chứa nhiều vi khuẩn giúp tạo ra nhiều đột phá y học. Alexander Fleming, người phát minh penicillin, ký gửi 16 chủng vi khuẩn ở bảo tàng từ năm 1982 tới 1948. Fleming thậm chí lấy mẫu vi khuẩn Haemophilus influenzae, ký hiệu NCTC 4842, từ mũi của ông.Năm 2019, bảo tàng gửi 3.083 ống chứa vi khuẩn tới 63 nước. Những loại vi khuẩn được đặt nhiều nhất là Clostridium (nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy), E. coli (360 chủng, một số nguy hiểm, số khác vô hại), Staphylococcus (gây bệnh truyền nhiễm từ nhẹ tới chết người), Mycobacteriaceae (gây bệnh lao và bệnh phong) và Salmonella (từ thức ăn nhiễm khuẩn). Chúng được chuyển tới trung tâm phân phối ở ngoại ô London theo quy định an toàn nghiêm ngặt. Phần lớn vi khuẩn có mức an toàn sinh học ở cấp 2 hoặc 3, có nghĩa chúng có thể gây bệnh nghiêm trọng hoặc chết người nhưng có thuốc điều trị. Cấp nguy hiểm nhất là cấp 4 chỉ bao gồm virus. .Những mẫu vật mới được nuôi cấy trong thạch agar để đảm bảo chúng còn sống và không bị ô nhiễm, sau đó ngưng hoạt động trong dung dịch chất bảo quản đông lạnh giàu đường, làm đông lạnh khô ở nhiệt độ -33 độ C trong 3 - 4 giờ, sau đó cho vào ống thủy tinh chặn bằng bông tiệt trùng và lưu trữ ở 4 độ C. Không phải mọi mẫu vật đều tồn tại sau thời gian dài lưu trữ. Mỗi mẫu vật đều đi kèm mô tả nguồn gốc xuất xứ, nhận dạng và đặc điểm quan trọng trong cơ sở dữ liệu tìm kiếm.An Khang (Theo New York Times)Bao tang luu tru 6.000 vi khuan nguy hiem


Anh - Bao tang Chung giong Vi sinh vat (NCTC) chua nhung chung vi khuan dai dien cho hon 900 loai co the lay nhiem, khien con nguoi om va tu vong.


Trong so gan 800 bao tang chung giong o 78 nuoc, NCTC do Co quan Y te Cong cong Anh quan ly  thuoc so it bao tang chuyen luu tru vi khuan co y nghia lam sang, tuc nhung loai gay benh cho con nguoi. Mau vat vi khuan dau tien gui toi NCTC duoc lay tu mot binh nhat ten Ernest Cable, phuc vu trong quan doi Anh duoi thoi The chien I. Cable qua doi vao ngay 13/3/1915 do Shigella flexneri, vi khuan gay benh kiet ly. Trung uy William Broughton-Alcock, nha vi khuan hoc trong quan doi, lay mau S. flexneri tu xac Cable, dat vi khuan song trong thach agar va giu trong hop boc sap truoc khi dat ten moi la NCTC 1.Bao tang cung cap mau vat chuan cua cac chung vi khuan da biet cho nhieu nha vi sinh vat hoc lam sang tren the gioi. Ho nghien cuu cach vi khuan tien hoa, kiem tra quy dinh an toan doi voi benh truyen nhiem, phat trien vaccine, thuoc khang ung thu va lieu phap dieu tri benh roi loan trao doi chat, tim hieu van de khang khang sinh. Vi du, vi khuan gay ra cai chet cho binh nhat Cable duoc hoi sinh tu dang dong lanh kho boi Kate Baker, nha vi sinh vat hoc o Dai hoc Liverpool, va cong su cua ba trong no luc tim hieu cach S. flexneri tien hoa trong thap ky qua. Benh kiet ly van giet chet khoang 164.000 nguoi moi nam, chu yeu la tre em.Nhom nghien cuu giai trinh tu he gene cua NCTC 1, sau do so sanh voi cac chung khac co lap vao nam 1954, 1984 va 2002. Chi 2% he gene cua vi khuan nay thay doi trong the ky qua, nhung nhung thay doi do gan lien voi doc luc cao hon, kha nang lan tranh mien dich va muc do khang khang sinh manh hon. Khi cac nha nghien cuu nhu tien si Baker phat hien mot chung hoac loai vi khuan moi, ho co the ky gui o NCTC 1.Bao tang NCTC mo cua lan dau tien o London nam 1920 tai Vien Y hoc Du phong Lister. 200 mau vi khuan dau tien, bao gom mau vat lay tu binh nhat Cable, duoc ky gui boi Frederick William Andrewes, nha benh hoc chuyen nghien cuu kiet ly trong The chien I. N.C.T.C gui 2.000 chung vi khuan mien phi toi nhieu vien khac nhau trong nam tiep theo. Nhung vi khuan chuyen di deu con song, bao quan trong thach agar lam tu long do trung va dat trong hop boc sap.NCTC chua nhieu vi khuan giup tao ra nhieu dot pha y hoc. Alexander Fleming, nguoi phat minh penicillin, ky gui 16 chung vi khuan o bao tang tu nam 1982 toi 1948. Fleming tham chi lay mau vi khuan Haemophilus influenzae, ky hieu NCTC 4842, tu mui cua ong.Nam 2019, bao tang gui 3.083 ong chua vi khuan toi 63 nuoc. Nhung loai vi khuan duoc dat nhieu nhat la Clostridium (nguyen nhan hang dau gay tieu chay), E. coli (360 chung, mot so nguy hiem, so khac vo hai), Staphylococcus (gay benh truyen nhiem tu nhe toi chet nguoi), Mycobacteriaceae (gay benh lao va benh phong) va Salmonella (tu thuc an nhiem khuan). Chung duoc chuyen toi trung tam phan phoi o ngoai o London theo quy dinh an toan nghiem ngat. Phan lon vi khuan co muc an toan sinh hoc o cap 2 hoac 3, co nghia chung co the gay benh nghiem trong hoac chet nguoi nhung co thuoc dieu tri. Cap nguy hiem nhat la cap 4 chi bao gom virus. .Nhung mau vat moi duoc nuoi cay trong thach agar de dam bao chung con song va khong bi o nhiem, sau do ngung hoat dong trong dung dich chat bao quan dong lanh giau duong, lam dong lanh kho o nhiet do -33 do C trong 3 - 4 gio, sau do cho vao ong thuy tinh chan bang bong tiet trung va luu tru o 4 do C. Khong phai moi mau vat deu ton tai sau thoi gian dai luu tru. Moi mau vat deu di kem mo ta nguon goc xuat xu, nhan dang va dac diem quan trong trong co so du lieu tim kiem.An Khang (Theo New York Times)

Bảo tàng lưu trữ 6.000 vi khuẩn nguy hiểm

Anh - Bảo tàng Chủng giống Vi sinh vật (NCTC) chứa những chủng vi khuẩn đại diện cho hơn 900 loài có thể lây nhiễm, khiến con người ốm và tử vong.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: